Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po B | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Interpunkčné znamienka

Uško a kamaráti

Zajko Uško sa vybral na potulky do lesa.   a obed nech si doma, Uško     avolala za ním mama.   eboj sa, mami, dnes ideme s Bobim a Robim do parku." Ježko Bobi a srnček Robi podnikli s Uškom už nejednu výpravu do lesa či do parku k ľuďom. „Pohni sa, Bobi   netrpezlivo nabádal kamaráta srnček Robi,   eti o chvíľu odídu z parku a my ich chceme ešte vidieť   „Počkaj, Robi, kde je vlastne Uško?"   udoval sa malý ježko, ktorý zajka stratil z dohľadu. „Aha, tam ho vidím   volal Robi, „a niečo nesie so sebou!" Zajko Uško natešene pribehol ku kamarátom: „Bobi, Robi, pozrite, čo som našiel pri detskom ihrisku! Bolo tam vrecúško plné jahôd, malín a čučoriedok. To bude ale pochúťka!"   ytešoval sa Uško zo svojho objavu.   očkaj, Uško, nemali by sme si to ovocie len tak zobrať, nie je predsa naše   znepokojene sa ozval Bobi.   ič sa nebojte, kamaráti. Na vlastné oči som videl, ako deti nevládali zjesť všetko ovocie z vrecúška a nechceli ho vyhodiť do koša. Tak ho nechali pre nás, zvieratká, aby sme sa pohostili   ysvetľoval kamarátom Uško. Natešení kamaráti si teda ovocie rozdelili a pobrali sa domov. Veru, dnes si ich rodinky po dobrom obede vychutnajú aj sladký ovocný dezert.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Med nad zlato

V kráľovstve sa chystala veľká sva   ba. Kráľ zistil, že v kuchyni u   nie je žiadny me   . Princezná ho stihla zjesť ešte pre   slávnosťou.   šetky úle v kráľovstve boli prázdne, a tak musel kráľ niečo vymyslieť. Zvolal svojich verných rytierov a ra   cov, aby mu pomohli. Dostali nápa   , že v blí   kych tajomných horách majú hniezda divoké   čely. No k   o sa odváži o   tiaľ med zobrať? „Ja to spravím, princezná si pre   sa zaslúži medu koľko len chce! Sná   ma nezastraší nejaký hmy   ?“ ozval sa najudatnejší a najvy   ší z rytierov, Gustáv Kl   ký, a vyrazil na cestu do hôr   veľkým vrecom na nákla   . Ke   sa po pár dňoch vrátil celý opuchnutý v sli   kom brnení o   blata, vyzeral skoro ako medve   .   o včelami to mal ťa   ké. Nezískal ani kvapku medu, a   šak vyslúžil si mno   stvo žihadiel. Princezná bola na sva   be be   medu, ale uvedomila si, aký je vzácny. Je to výsledok ťa   kej práce usilovných včiel, ktorý si treba vážiť.

Zdvojené spoluhlásky: mix

Obor Zlomos

Vo svete obrov panoval zlomyseľ   ý obor Zlomos. Vládol nešikov   e, bol krutý k svojim po   aným a neplnil si kráľovské povi   osti. Svoje dvojča, brata Oskara a právoplat   ého kráľa, dal podvodne zavrieť do väzenia. Ron s Hermionou sa chystali nevi   ého Oskara zachrániť. Na pomoc si povolali čarodejníka vy   ieho rádu, mocného Edmunda Be   ubého. Dojem, ktorý Edmund svojou tuč   ou postavou, červe   ou tvárou a smieš   ym menom budil, bol myl   ý; v skutočnosti patril k význam   ým čarodejníkom svojho druhu. Vyznal sa aj v dvo   azyčnom de   íku prastarých obrov, ktorému nerozumela ani Hermiona. Zlomos o ich pláne nevedel, a preto bol k čarodejníkom veľmi pohosti   ý. Netušil, že mu do nápoja nakvapkali byli   ý odvar zo slad   ého drievka, mä   ej vody a ra   ej rosy, ktorý ho mal uspať. Lenže Zlomos bol voči drievku odol   ý, a tak naši čarodejníci museli záchranu Oskara odložiť a vymyslieť lep   í plán.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia