Doplňovačka

Základné, rýchle cvičenie na precvičenie pravopisu. Do zadania s vynechanou časťou textu dopĺňate jednu z dvoch ponúkaných možností.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová: mix
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI spoluhlásky: mix
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky
Spoluhláskové skupiny
Zdvojené spoluhlásky: mix
Dvojhlásky a ä
Písanie dvojhlásky ô  Nový obsah
Písanie dvojhlások ia, ie, iu  Nový obsah
Písanie ä/e/a

Veľké písmená

Ľudia, skupiny, udalosti
Ľudia, mená
Národy, skupiny osôb
Inštitúcie, organizácie
Dni, obdobia, udalosti
Ľudia, skupiny, udalosti: mix
Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice
Budovy, stavby
Miesta: mix

Typografia

Bodky a medzery
Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Priama reč
Interpunkčné znamienka
Spolu alebo oddelene
Podstatné a prídavné mená
Základné, násobné, radové číslovky
Zložené predložky
Príslovky príčiny, spôsobu, častice  Nový obsah
Pomlčka, spojovník, alebo spolu

Lexikológia

Slovná zásoba
Prevzaté slová
Časté chyby
Spisovné alebo nespisovné?
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia