Doplňovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Interpunkcia
Interpunkcia a typografia
Priama reč
Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Spolu alebo oddelene
Základné, násobné, radové číslovky


Čiarky

Do zadanej vety dopĺňate čiarky práve na tie miesta, kam patria.


Interpunkcia
Čiarky vo vetách
Čiarky v jednoduchej vete
Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia
Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen
Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok
Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy
Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen
Čiarky v súvetí
Čiarky: priraďovacie súvetie
Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či
Čiarky: podraďovacie súvetie
Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa
Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia