Slovenský jazyk

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Ženský rod

Napriek ťažkým (chvíľa) mala na školu dobré spomienky.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

chudo_ný sedliak

pb

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

jedn_ nožnice

iy

Geografia, príroda, vesmír

ostrov _orneo

bB

Kocúr v čižmách

Hrad ostal prázdny .

Prídavné menoSlovesoPodstatné meno

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

k_kiríkať

yi

Koncovky podstatných mien - ženský rod

Pes sa škriabal, lebo mal blch_.

iy

Vybrané slová po R

r_nčať

yi

Vybrané slová po R

ľadové kr_hy

yi

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Súkromné pozorovanie

Naše spolužiačky sa rad_ predvádzajú a naši spolužiaci ich pri tom rad_ pozorujú. Učitelia nemajú rad_, keď je v triede príliš veľa hluku. Okrem siedm_ch žiakov sú väčšinou všetci pokojní. S Gabikou sa zabavíme sam_ aj bez zbytočného vykrikovania. Spočiatku sme si mysleli, že chlapci trávia čas najradšej sam_. On_ majú predsa svoj chlapčenský svet. Jakub sa však podozrivo často zdržiaval pri našej lavici. Keď prišiel pätnást_ raz, spýtala som sa ho, prečo netrávi čas s ostatnými desiat_mi chlapcami. „On_ nie sú takí zábavní ako vy,“ odpovedal. Jeho priama odpoveď ma prekvapila. Jakub je prv_ priamočiary chlapec, ktorého som stretla. V budúcnosti chce byť lekárom. S Gabikou sme preto usúdili, že budúci lekári majú rad_ poriadok vo veciach. Odpoveď sa však dozvieme najskôr po desiat_ch rokoch. S Gabikou máme veľmi rad_ takého súkromné pozorovania. Niektorí učitelia sa pred siedm_m_ dňami dozvedeli o našich výskumoch. Je zaujímavé, že on_ mali pre naše pozorovania viac pochopenia ako ostatní spolužiaci.

YI Koncovky: mix

Andrejove trampoty

Urasten_ muži už netrpezlivo čakali. Andrej ako prav_ zvodca nasadil šelmovsk_ úsmev. Svojím spôsobom to bol poctiv_ človek, navyše znal_ cudz_ch jazykov. Dokázal i neznám_m ľuďom rýchlo vykúzliť m_lý úsmev na tvári, no zároveň viedol osamel_ život. Niektor_ o ňom tvrdili, že je mamičk_n maznáčik. Len čo vstúpili prvé ženy do miestnosti, zakúsil Andrej dusiv_ pocit, že celé toto zoznamovanie je strašn_ omyl. Všetci ostatní muži vyzerali byť vesel_, že sa niečo konečne deje, ale Andrejovi stačil letm_ pohľad na prvú z dám, a už sa cítil ako túlav_ pes. Nehľadel na to, či nebude jeho odchod príliš drz_ a tigr_m skokom sa hnal k dverám.

Stredný rod

Poslali nám fotku zraneného (vtáča).

Slovesný spôsob

Oznamovací spôsobPodmieňovací spôsobRozkazovací spôsob
opravil somvzal by somočakávajte ichpomohli by ste mi

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Clair_-Michelina zbierka

eina

Základné, násobné, radové číslovky

torta s _ sviečkami

tridsiatimi siedmimitridsiatimisiedmimi

Dni, obdobia, udalosti

dvojitý _xel

aA

Vybrané slová po B

dob_vať

íý

Mestá, časti miest, ulice

Hľadáme si domov

Môj otec pochádza zo _pišskej _ovej _si a mama sa narodila v _ratislave. Otec bol zopár rokov _pišskonovoveským primátorom. Bývali sme na _úhovej _lici. Mama by sa chcela presťahovať do _rankfurtu _ad _ohanom, pretože odtiaľ pochádza jej stará mama. Mama vyrastala s rodičmi v malom byte v _etržalke. Vždy sa túžila presťahovať do _emecka. Navrhol som rodičom, aby sme sa presťahovali do _anskej _ystrice. Nad mojim návrhom premýšľali asi mesiac. Napokon súhlasili. Dnes bývame na _urbanovej _lici a máme obrovský rodinný dom. Z mojich rodičov sa stali spokojní _anskobystričania.

Podstatné mená: menné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
pravítkodžbánbicykelpolia

Národy, skupiny osôb

Na schôdzu přišli _ovodvorskí.

nN

Číslovky: druhy

ZákladnéRadovéNásobné
triposlednýdva razy

Vybrané slová po Z

vyz_vavé správanie

ýí

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

ch_chotať sa

iy

Vybrané slová po R

pr_pad

íý

Podstatné mená: vzory mužského rodu

ChlapHrdinaDub
vnuksprievodcaspev

Mužský rod: životné a zvieracie

Medzi dvoma (jastrab) sa strhla bitka.

Odvodené príd. mená (n/nn, d/dd, k/kk atď.)

učiť sa po indoné_ky

zss

Vybrané slová po P

vyp_plala dieťa

yi

Písanie ä/e

pam_táš si?

äe

Čo sa deje na Rokforte?

Nechcel ich vystaviť takému nebezpečenstvu .

Zámeno

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Zbierka predmetov

Bratov_ obydlie je takou malou zbierkou požičaných predmetov. Do vchodu umiestnil na otco_ stolík matk_n_ vázu. Vedľa visí priateľov_ zrkadlo. V obývačke je Milanov_ rozkladacia sedačka spolu s Jurajov_m kreslom. Pri okne som uvidela matk_n_ kvety. Samuelov_ starostlivosť o ne ma prekvapila. V záhrade rozkvitá Michalov_ jabloň. So Samuelom sa dohodli, že jedna štvrtina jabĺk bude Michalov_, jedna Samuelov_ a ďalšie dve budú patriť dvom Michalov_m sestrám. Okrem stromov majú v záhrade svoje miesto aj Lukášov_ sochy, otcov_ fontány a, samozrejme, matk_n_ bylinková záhrada. Každý, kto príde do bratov_ domu, nájde tu aj kúsok seba.

Čiarky - priraďovacie súvetie

Študenti sa učia a sedia v knižnici.

Vybrané slová po V

v_ťazstvo

ýí

Spodobovanie: mix

Zlomený zub

Jo_ko trávil ta_mer každé prázdniny u ba_ky a de_ka. _časne ráno pozoroval výcho_ slnka a po ľa_kom spánku ho znova zobudil spe_ _tákov a ba_kino volanie:„Jo_ko, po_ dolu! De_ko a ujo suse_ potrebujú tvoju pomoc!“ Jožko bol rád, že im bude _ ruke. „Tu má_, daj si chlie_ _ maslom a _o sebou si vezmi orechový kolá_,” hovorí babka. „Poriadne sa naje_, nie je nič horšie ako hla_ a smä_ pri práci!“ „Orechy nemám rád, babi, to pre_sa vieš. Ale keby bol v koláči ma_ alebo tvaro_, hne_ by som si dal! Neboj, dám si ešte gl_ mlieka a vyrazím.” _ dedkom a susedom zamierili na tr_, no cesto_ zbadali nový o_chod a jeho pútavý výkla_. „Kú_me tvaro_ na kolá_!” zvolal Jo_ko a bežal dnu. Tu sa však po_kol o scho_, spadol na dlá_ku a vylomil si zu_. De_ko ho hne_ odviezol _ zubárovi, ktorý mu zu_ ošetril a dal mu ľadový obkla_. A tak namiesto tvarohových koláčo_ nosila ba_ka Jožkovi ľadové o_klady. Na tieto prázdniny Jožko len tak ľa_ko nezabudne.

Štáty, oblasti

na území _aldštejnského panstva

vV

Čiarky - kombinácie aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Nespím dobre ani v lete, ani v zime.

Y/I po spoluhláske L

Chrobáčí život

V Ml_nickej dol_ne sa vo svite slnka l_gotal malý l_kožrút. Mamička ho naučila, že pod kôrou ihl_čnatých stromov sa skrýva pochúťka menom l_ko. Z výšky mal dobrý výhľad a každé ráno pozoroval život na bl_zkej lúke. Videl ako sa ráno pomal_ prebúdzajú rastl_nky a ako rozmanitý hmyz obl_zuje kvapky rosy z l_stov byl_n. V noci obdivoval svätojánske mušky, ktoré v letné večery záhadne bl_kali. Najviac zo všetkého sa malý l_kožrút bál búrky. Keď sa začalo bl_skať, radšej sa schúlil do klbka a čakal, kým búrka prehrmí. Trošku aj závidel sl_mákom, ktoré sa mohli ľahko schovať do svojej ul_ty.

Vybrané slová po B

Bubeník

B_strík si rád dob_ja baterky hrou na b_cie. Ob_čajne hráva vo svojom ob_dlí na B_strickej ulici. Náb_tok v ob_vačke sa otriasa. V rytme búrlivého b_tia poskakuje i B_stríkova ofina farby ob_lia. Zem duní, akob_ po nej bežalo stádo b_zónov. Až keď odb_je desať hodín, uloží B_strík b_cie paličky do krab_ce. Na upokojenie si pred spaním dá Prib_náčika a vypije šálku b_linkového čaju. Len mamička bezradne spína rukami: „Keb_ si tak bol radšej vybral gitaru!“

Klasické a moderné rozprávky

Istotne sa nájdu mladí , pre ktorých je jeho dielo inšpiráciou či záľubou .

Podstatné menoPrídavné menoZámenoČíslovkaSlovesoPríslovkaPredložkaSpojkaČasticaCitoslovce

Vybrané slová po Z

tranz_tné clá

iy

Koncovky podstatných mien - ženský rod

chuť na oliv_

iy

Podstatné mená: rody

Mužský rod - život.Mužský rod - neživot.Ženský rod
slonkôlGuinea

Teória veľkého tresku

Penny nesúhlasila . Súdiac , že ide o hlúpy žart , s tým nechcela mať nič spoločné .

Sloveso

Odvodené príd. mená (n/nn, d/dd, k/kk atď.)

jele_ie parohy

nnn

Vybrané slová po M

on je taký prem_šľavý typ

íý

Harry Potter

Dobby vydal čudný zvuk.

Prívlastok zhodnýPodmetPrísudokPredmet

Štáty, oblasti

Dobrodružstvá z ciest

Zatiaľ čo Janko cestoval po _vete, Kubko a Vladko sa rozhodli prstom na mape objavovať _urópske _táty. Vladko rozprával o svojom strýkovi z _otyšska a dedkovi z _olandska. Kubko zasa o vtipných príhodách o pokojnom psíkovi, ktorého kúpili minulé leto s rodičmi v _renčianskom _raji a agresívnej mačke zo _áhoria. Potom Vladko prezradil svoje zážitky z _ímskej _íše a zmienil, že ak by ešte raz stretol vílu Letušku, poprosil by ju aj o cestu do _eľkomoravskej a _smanskej _íše. Vladka vždy zaujímali dejiny viac ako súčasnosť. Chlapci na mape pohotovo našli všetky miesta, o ktorých sa rozprávali. Keď si spomenuli na svojho kamaráta Janka, zosmutneli. Dlho o ňom nepočuli a cnelo sa im za spoločnými dobrodružstvami. Pred týždňom im poslal e-mail z _alkánu a odvtedy sa neozval. Ako tak smútili a spomínali, otvorili sa dvere a izbou zaznel veselý hlas: „Tak čo, kamaráti, ste pripravení na nové dobrodružstvá?“

Winnetou

Bao je výborný a prefíkaný bojovník.

Prívlastok zhodnýPredmetPodmetPrísudokPrívlastok nezhodný

Zámená: druhy

OpytovacieNeurčitéVymedzovacie
kdekdekoľvekvšetka

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

nerozprávaj nezmysl_

iy

Zložené predložky

Vydržte to _.

do koncadokonca

Ľudia, mená

Stal sa _ajomníkom strany.

Tt

Priama reč

Priateľsky ho pozýval:_„Poď dnu, ako doma!“

medzeranič

Rozdeľovanie slov

hračka

exercise_rozbory-koren

Písanie ä/e

ov_čka

eä

Vybrané slová po P

p_rát

iy

Vybrané slová po M

Ruka ruku m_je.

yi

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
utrieťprerušovaťzabiehať

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

PomnožnéHromadnéLátkové
vrátavtáctvofazuľauhlie

Príslovky príčiny, spôsobu, častice

Každý z nich pochádzal _.

od inakiaľodinakiaľ

Vybrané slová po B

ob_vať

íý

Typy vedľajších viet

Pred cestou som uvažoval o tom , či mám všetko zbalené .

Veta hlavnáVV predmetováVV podmetová

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

Zrodila sa hviezda

Matejova cesta na vrchol nebola jednoduchá. Po skončení g_mnázia študoval k_bernetiku a popritom pracoval v h_permarkete. Po dvoch rokoch skúsil oblasť h_drodynamiky a keď ho nebavilo ani to, začal sa venovať k_nológii. Stále však o sebe poch_boval, popri štúdiu k_sol v nudnej práci a sníval o h_potéke a vlastnom bývaní. Nakoniec si kúpil g_taru, naučil sa na nej hrať a privyrábal si ako pouličný spevák. Hrával pred k_oskom v centre mesta, skladal vlastnú hudbu a svojím h_psterským štýlom sa výrazne odlišoval od ostatných umelcov. Keď dostal ponuku na vydanie vlastného CD, prek_poval šťastím a na ponuku prik_vol. Zakrátko jeho ch_tľavé songy obsadili prvé miesta h_tparád a Matej statočne odolal h_rivému spôsobu života. Nestálosť, ktorú spočiatku považoval za svoju Ach_llovu pätu, ho nakoniec priviedla k úspechu.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Vysa_ ma hore.

ďť

Časté chyby

_ a, _ b

zapo

Vybrané slová po L

Čas skúšok

Dni pl_nuli a Ol_ver sa učil na skúšky. Pri písaní mu už pravidelne tŕpol mal_ček na pravej ruke. Ráno vždy zjedol l_žicu medu a nadýchal sa čerstvého vzduchu pod l_pou v záhrade. Ol_ver sa učil o pel_kánoch, l_kožrútoch a l_škach. Navštevuje bil_ngválnu školu. To znamená, že sa učí dvojjazyčne. Pri štúdiu sa snaží el_minovať všetky rušivé faktory. L_pne na domácom prostredí a strave. Na obed jedáva čerstvý šalát so zelenými ol_vami. Za najlepšiu del_katesu považuje čerstvé mal_ny. V zime sa chodieva l_žovať a v lete uprednostňuje pomal_ beh. Ak bude Ol_ver vo svojom režime pokračovať, určite úspešne ukončí semester.

Slovesná osoba

Tretia osobaPrvá osobaDruhá osoba
kŕmiacestujúsomboli stepoberú sa

Y/I po spoluhláskach D, T, N

vlad_ka

yi

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

ch_žná

iy

Vybrané slová po R

Pani Zdenka

Pani Zdenka, r_šavá dôchodkyňa a vášnivá tur_stka z Tor_sy, si už roky privyrába ako predavačka kukur_ce na futbalovom štadióne. Fanúšikovia sa v kr_kľavých tr_čkách a šáloch hrnú dnu, aby si r_chlo obsadili tie najlepšie miesta. Keď kr_k ozývajúci sa z ihr_ska dosiahne kr_tickú úroveň, pani Zdenka vie, že diváci r_pu do rozhodcu. R_nčanie kľúčov, rapkanie rapkáčov a ďalšie oslavné zvuky pr_pomínajúce r_k divokých zvierat znamenajú gól. Po odpískaní polčasu sa dav valí ako hur_kán: každý sa už chce zahr_znúť do svojej chrumkavej kukur_ce. Na konci zápasu si pani Zdenka ešte musí over_ť svoj vytr_bený futbalový sluch: „Tak čo, tr_ dva?“

Vybrané slová po S

obs_paný

yi

Mestá, časti miest, ulice

v okrese Praha-_ýchod

vV

Stupňovanie prídavných mien

Čo je (rýdzi, 2. stupeň) ako zlato?

Ženský rod

Zaraďte danú rastlinu do príslušnej (čeľaď).

Úryvky z kníh

Tu mu ona všetko vyrozprávala, ako sa jej vodilo a ako jej boli na pomoci tie tri holúbky. (Tri holúbky)

Kroniky Narnie

Neznáma dáma bola až po krk zahalená do bielej kožušiny.

PredmetPu spôsobuPrívlastok zhodnýPodmetPrísudokPrívlastok nezhodný

Čiarky - spojenia a preto, a teda, a tak, a predsa

Z lega sme postavili pirátsku loď a ostrov pokladov.

Harry Potter

Vybral sa po točitom schodisku do spoločenskej miestnosti.

Prívlastok zhodnýPrísudokPredmetPu miesta

Kroniky Narnie

V mrazivom vzduchu vyzeral jeho dych ako dym.

DoplnokPu miestaPrívlastok zhodnýPrísudokPodmet

YI Koncovky: mix

Ako si Jaro zlomil ruku

Mezi poľam_ sa kľukatila cesta posiata klasm_. Z diaľk_ bolo vidieť, ako sa po nej blíži Jaro s kamarátkam_. Obe, i keď ovešané falošnými drahokamam_, statočne šliapali na pedále svojich bicyklov. Zelené lúk_ sa vlnili a na oblohe krúžili orl_. „Už aby sme boli v ciel_,“ hovorí Jaro. Práve sa dostali do tieňa pod osikam_. Rástli tam parádne hríb_. Tak nechali bicykle bicyklam_ a vrhli sa na ne. Potom pokračovali podľa naplánovanej tras_ do blízkej dedin_. Nabrali takú rýchlosť, až im poletovali vlas_. Po lúke pri ceste sa zrazu rozbehli krav_. Jaro sa zľakol a už bol na zem_. Zlomil si ruku. Pred priateľm_ potom rozprával, že mu do cest_ vbehlo mačiatko a že spadol naschvál, aby ho zachránil.

Pocahontas

Pocahontas ani netušila , aké osudové pre ňu budú nasledujúce dni .

Prídavné meno

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

pomalé autobus_

yi

Čo sa deje na Rokforte?

S tvojimi schopnosťami a mojimi kontaktmi určite dosiahneme to , čo si prajeme obaja , vravel Malfoy .

ZámenoČastica

Zo života detí

Táňa musí vyčistiť svoje topánky .

PrísudokPodmet

Zdvojené spoluhlásky: mix

Vysoké dievča

A_a je najvy_ie dievča z našej triede. Niet sa čomu čudovať, má pre_a vysokých rodičov. Jej otec je najvy_ím človekom v našom meste. Je vy_í ako naša tabuľa. A_e sa v škole niektorí spolužiaci posmievajú. Spočiatku z toho mala ťa_iu hlavu, no dnes vie, že jej výška je výhodou. Jedného dňa na to však prišli aj jej spolužiaci. Nevedeli dosiahnuť na zošity v kame_ej polici. Boli príliš vysoko. Keď to A_a uvidela, ihneď im pomohla. Od toho dňa sa už nikto A_e neposmieval. Spolužiaci si uvedomili, že spravili chybu. O pár dní dokonca obdivovali jej o_a a mamu. Na vyučovaní sa začali zaujímať o to, prečo sú niektorí ľudia ni_í a iní vy_í. Pani učiteľka je zvyknutá na najrôznejšie otázky. Musí byť preto všestra_á a vedieť reagovať na ra_é zvedavé otázky žiakov. Je zaujímavé, že dnes sa A_a pýtala najmenej.

Podstatné mená: rody

Mužský rod - život.Mužský rod - neživot.Ženský rod
sluhamäsiarnôžmasť

Podstatné mená: pády

GenitívDatívLokál
strojamačkámpeciach

Čiarky - veta jednoduchá, oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Vyhrali sme, hurá!

Stupňovanie prísloviek

Hudba hrala (hlasno, 2. stupeň).

Vybrané slová po M

musíme zaplatiť m_to

íý

Podstatné mená: vzory ženského rodu

ŽenaDlaňKosť
hlavakozaloďvlasť

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
klopeme(pohár) sa odkryl

Príslovky: druhy

PríčinyMiestaČasu
bezcieľnevľavodočasnenutne

Podstatné mená: rody

Mužský rod - neživot.Ženský rodStredný rod
zákonnevädzapúšťplece

Vybrané slová po S

s_nagóga

iy

Čiarky - podraďovacie súvetie

Prídem, keď budeš mať nový byt.

Slovesné tvary neurčité

Činné príčastie prítomnéČinné príčastie minuléPrechodník
fotiacisľubovavšíkonajúc

Prevzaté slová

flex_bilný

iy

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

povra_

sz

Ľudia, mená

Karol Ľudovít, arcivojvoda _absburský

Hh

Y/I po spoluhláske L

l_sý

iy

Písanie ä/e

Harryho prekvapenie

Nap_tie m_dzi Ronom a Hermionou by sa dalo krájať. Op_ť sa pohádali a tentoraz mala na tom v_čší podiel Hermiona. Posledné dni sa správala dosť čudne a Ron bol z toho riadn_ zm_tený. N_správal sa k nej síce ako ku sv_tici, ale nepam_tal si, že by ju bol niečím urazil. Harry bol takisto zm_tený a súhlasil s Ronom. Chcel priateľom pomôcť a rozhodol sa ich prekvapiť chutnou večerou: pripravil Ronovo obľúbené hov_dzie pliecko a čaj z čerstvej nev_dze a m_ty, ktorý chutí Hermione. Pôvodne na to malo nadv_zovať ďalších dev_ť chodov, ale Harry mal m_nej času, než potreboval. Od radosti si m_dlil ruky, stískal p_ste a dúfal, že jeho plán vyjde. Narýchlo ešte prichystal pár zv_dnutých kvetov, ktoré kúzlom prebral op_ť k životu. Unavený odkv_col do svojej m_kkej postele a snáď po p_ťdesiaty raz si prial, aby jeho prekvapenie priviedlo Rona a Hermionu nasp_ť k seb_.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

nedeľná d_skusia

yi

Podstatné mená: vzory stredného rodu

MestoSrdceDievča
drievkoschodištejelienča

Geografia, príroda, vesmír

Mimoriadny mimozemšťan Mimo

Mimozemšťan Mimo sedel na _upiteri a bezstarostne hompáľal nohami. V porovnaní s celou _alaxiou vyzeral ako malé zrnko piesku. Mimo sa zahľadel na planétu _em a rozhodol sa, preskúmať ju podrobnejšie. Keď preskakoval na _ars, aby ju mohol pozorovať z blízka, cestu mu skrížila _alleyho _ométa. Mimo ju, našťastie, včas spozoroval. Trochu zahundral a potom už uprel pohľad na tie zvláštne útvary na povrchu _eme. Najskôr si obzrel _friku, _užnú a _evernú _meriku, _ustráliu, _uráziu a napokon aj _ntarktídu. Potom ho zaujala nekonečne dlhá rieka na _íny – _ltá _ieka. Mimo zodvihol zrak a zistil, že _lnko už pomaly zapadá. Rýchlo si ešte obzrel zopár _strovov. Najviac sa mu páčil _ový _éland, _edvedí _strov, _strov _lexandra I. a _strov _ádeje. Chcel si prezrieť aj močiare, polostrovy a pohoria, ale _em svoje poklady zahalila do tmy a pošepkala Mimovi, že zajtra mu ich znovu odhalí. Mimo nedočkavo preskočil naspäť na _upiter a tešil sa na nové objavy, ktoré mu prinesie ďalší deň.

Určovanie podstatných mien

Na Štedrý deň si ľudia dávajú darčeky, pripravujú chutnú večeru, pozerajú vianočné filmy a mnohí idú do kostola na polnočnú omšu.

Podstatné meno

Budovy, stavby

chrám sv. Barbory v Kutnej _ore

hH

Písanie nn/n

Vzájomná pomoc

Počas písomky z matematiky posunula A_a desati_ú čiarku smerom dopredu. O pár hodín zistila, že to nebol správ_y ťah. Kiežby bola matematika nepovi_ý predmet! Pre A_u je to občas blud_ý kruh. Jej obľúbe_ý predmet je slovenčina. Adam sledoval počas písomky oke_ý rám. V desati_ých číslach je skvelý. Po vyučovaní navrhol A_e malý výme_ý obchod. On jej pomôže s matematikou a ona jemu so slovenčinou. Adam totiž nerozumie viacčle_ým vet_ým členom. Obaja sa potešili. Takáto pomoc je nielen úči_á, ale aj ce_á.

Rytmické krátenie

Vášnivý cestovateľ

Cestovanie a príroda patrili k obľúbeným tém_m môjho brata. Zbožňoval tráviť čas spoznáv_ním nových miest a pozorov_ním cudzieho prostredia. Pri zemepisných tém_ch sa vždy vedel rozohniť a s nadšen_m opisovať krásu mnohých plán_ a púšt_, ktoré navštív_l. Každé nepresk_mané miesto považoval za ôsm_ div sveta. Keď niekam prišiel po prvýkr_t, nič_m sa nelíš_l od bežného cestujúc_ho. Až jeho neustál_ skúm_nie krajiny a vytrv_lá zvedavosť z neho urobili skúseného znalca. Vyznal sa v ľuďoch aj v prírode. Z tvár_ domác_ch vedel čítať ich emócie, z vôn_ ich jedál poznal použité prísady a dokonca sa naučil niekoľko básn_ v každom cudzom jazyku, s ktorým sa stretol. Jedným z jeho prian_ bolo zažiť prejavy rôzneho počasia a klím_ na Zemi. Tak okúsil samotu púšt_, silu búrok, tvrdosť horského sk_lia či stav úpln_ho bezv_tria. Vskutku, jeho skúsenosti sú cennejšie než poklady z rýdz_ho zlata.

Koncovky podstatných mien - ženský rod

Nedeľa

Túlala som sa ulicam_ Trnav_ a vychutnávala si slnečné počasie. Všetky budov_ boli zaliate slnkom a červené strech_ si vychutnávali teplo. Na ľavej strane som uvidela dom s prekrásnymi okenicam_. Vchod domu obklopovali mohutné klenb_ a kvetináče s rozkvitnutými chryzantémam_. Neďaleko domu sa nachádzala veľká budova, v ktorej bolo niekoľko kancelár_. V takomto teple sa dá pracovať len v miestnosti s klimatizácio_, no nie vždy to prospieva aj zdraviu. Vždy trvá pár dní, kým sa v nových topánkach cítim pohodlne. Blížila som sa k parku s lavičkam_. Z kabelk_ som vytiahla dve knih_ a rozhodla sa, v ktorej dnes budem pokračovať. Nedeľnú prechádzku mestom som ukončila s kniho_ v rukách a vyloženými noham_.

Dni, obdobia, udalosti

liečiť sa s _arkinsonom

pP

Čiarky - veta jednoduchá, hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Mysleli si, frajeri, že ten múr preskočia.

Vybrané slová po S

Pán Kabát

Pán Kabát, dobrovoľný hasi_č z Bratislavy, šiel do dôchodku, a tak predal byt na s_dlisku a spoločne s manželkou a s_nom sa odsťahoval do hôr. Medzi kopcami bolo krásne, stromy v záhrade boli obs_pané ovocím, mladé s_korky si pos_lňovali krídla pred prvým vzlietnutím a túlavé psy na lúkach preháňali s_sle. Susedia však nových prisťahovalcov posielali s_láckymi rečami späť do Bratislavy. Na jeseň prišlo s_chravé počasie, začal fúkať s_lný severák a čoskoro sa už z neba s_pal s_pký sneh. Bolo ho des_vo mnoho, do hôr ani z hôr sa vôbec nedalo dostať. Nepríjemná s_tuácia. Pán Kabát s_ce nebol automechanik, ale vedel si rady. Do cisterny svojho s_lného has_čského auta nas_pal pos_povú zmes a vyrobil tak s_pač, nákladiak, ktorý dokáže za jazdy s_pať piesok na cestu, aby sa nešmýkala. Potom si sadol za volant, zapol s_tič, s hlasným vrčaním naštartoval a s_pal. Večer nanos_li všetci susedia do chalupy pána Kabáta domáce s_ry, vína a s_rupy a pros_li ho, aby sa na nich za tie ich reči nehneval.

Simpsonovci

Líza hrá skvele na saxofón.

PodmetPrísudokPredmetPu spôsobu

Spisovné alebo nespisovné?

česať ovocie

spisovnénespisovné

Ľudia, mená

návšteva _ardinála Vlka

kK

Štáty, oblasti

_užná Kórea

jJ

Vybrané slová po V

podať dobrý v_kon

ýí

Pomnožné podstatné mená

O (zálety) známeho herca písali všetky bulvárne časopisy.

Vybrané slová po B

b_stro (reštaurácia)

iy

Čiarky - veta jednoduchá, viacnásobný vetný člen

Stretla som sa tam s milými, ochotnými, ale aj lakomými a agresívnymi ľuďmi.

Vybrané slová po Z

Branné cvičenie

Po dlhom vz_vaní Perinbaby, aby už prestala sypať sneh a nechala vládnuť pani Jar, sme konečne odložili z_mné bundy. Park sa oz_va spevom pinky v korunách stromov či z_vaním návštevníkov pod vplyvom jarnej únavy. Pani učiteľka zemepisu Z_ta na brannom cvičení deťom zadala az_mut a vzdialenosť, ktorú majú ujsť. Deti jej za to vymýšľali rôzne prez_vky. Keď však z_stili, že cieľom ich pochodu je zmrzlinový stánok, rýchlo prestali a zamestnali svoje maškrtné jaz_čky studenou pochúťkou. Aj zmrzlinár mal radosť: dnes bude mať dobrý z_sk.

Slovesný čas

Prítomný časMinulý časBudúci čas
cvičímkýchal somvykvitolmenilaporadíš mi

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Harry stráca rozum

Harry a Ron sa pred t_ždňom stretli s Kráľovnou n_mf. Tá Harryho asi nejak zman_pulovala a on je odvted_ ako posadnutý hľadaním bájneho klad_va t_tanov. Neustále si čosi pot_chu mrmle a v tvári má d_voký, ctižiadost_vý výraz. „Ostaňme pot_chu a držme sa n_zko pri zemi. Nepriatelia nás chcú zast_hnúť nepripravených“, šepkal Harry, ukazujúc na chalupy t_čiace sa pred nimi. Čarodejn_kom sa totiž naskytol d_chberúci pohľad na osadu miestnych mn_chov. Boli to mierumilovní, ost_chaví páni, ktorí sa máloked_ st_kali s ostatnými. Ron sa už dávno dovt_pil, že Harry blúzni a cestu do d_vočiny preto naplánoval v predst_hu. Dúfal, že im mn_si pomôžu a Harry na klad_vo zabudne.

Interpunkčné znamienka

Slovo „valach“_pochádza z rumunčiny.

medzeranič

Y/I po spoluhláskach D, T, N

t_cho

yi

Vybrané slová po P

párnokop_tník

yi

Pocahontas

Powhatan tvrdil , že aj vody tej najbúrlivejšej rieky raz skončia v pokojnom prístave .

Prídavné meno

Spoluhlásky a samohlásky

cesta

SamohláskaSpoluhláskaexercise_rozbory-rl

Y/I po spoluhláske L

Nad Tatrou sa bl_ska....

ýí

Príslovia

Dobrá rada nad zlato.

Národy, skupiny osôb

umiernený _usita

hH

Príslovky: druhy

MiestaVlastnej príčinyStavové
široko-ďalekozámerne(je) jasno(bude) zima(obišiel) nasucho

Y/I po spoluhláske L

žurnal_sta

yi

Čiarky - veta jednoduchá, vytýčený vetný člen

Videli sme ju tam, v areáli.

Winnetou

Zvedavo na nás vyvaľoval oči.

PredmetPu spôsobuPrísudokPodmet

Slovné druhy: mix

Červená čiapočka išla za babičkou.

Podstatné menoSlovesoPredložkaSpojkaPrídavné meno

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

biedn_ muži

yi

Vybrané slová po V

Letný kurz

Náš letný kurz sa zv_čajne začína o ôsmej. Moji kamaráti nie sú zv_knutí vstávať tak skoro. Ja vstávam už o siedmej. V_učovanie je rozdelené na dve časti. Doobeda sedíme v škole a poobede sa premiestnime do prírody. Včera sme boli vo v_nici a dnes sedíme medzi v_šňami. Niektoré nám už aj spadli na hlavu. V prírode si často trénujeme aj v_zualizáciu. V lese občas stretneme aj zvieratá. Naposledy sme spozorovali v_dru. V_dry sa väčšinou zdržujú v okolí riek. Niektoré deti v_skali od radosti. Vedúce kurzu chcú, aby sme im v_kali. Na v_kanie starším ľuďom som zv_knutá, preto mi to nerobilo žiaden problém. Zv_šok kurzu budeme tvoriť zaujímavé veci. Najviac sa teším na v_tváranie kresieb na záverečnú v_stavu.

Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky

_ výročie

LIV.L I V.

Slovesá: osobné, neosobné

OsobnéNeosobné
sekákôň erdžípopŕchaporazili súperauž sa otepľuje

Vybrané slová po M

Jarné pomätenie

Odkedy som sa začiatkom jari zam_loval do M_rky, nič už nedáva zm_sel. Dvere od domu sa snažím odm_kať USB kľúčom. Nam_esto deodorantu som sa nastriekal repelentom proti hm_zu. Keď sa m_ pokazila um_vačka, om_lom som zavolal kom_nára namiesto inštalatéra. Kamaráti hovoria, že som m_mo, ale mne je to jedno. M_slím iba na to, ako sa pôjdeme previezť v pram_ci po jazere. Keď ju m_luješ, niet čo riešiť.

Určovanie podstatných mien

Kiežby boli ľudia k sebe dobrí a milí každý deň v roku, nielen na Vianoce.

Podstatné meno

Čiarky - veta jednoduchá, prívlastok, prístavok

Automobil odtiahnutý z parkoviska si už vyzdvihol majiteľ.

Čo sa deje na Rokforte?

Dumbledore nič nepovedal .

Zámeno

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Švárny šuhaj

Adam dostal od otca lístk_ na dostih_. Takéto pretek_ ho síce nezaujímali, ale kvôli otcov_ tam šiel. Navyše sa potom konajú hod_, kde môže oslňovať zástup_ dievčat a predvádzať svoje sval_. Medzi ostatnými chalanm_ sa, samozrejme, lístkam_ vystatoval. Spolužiac_ ho nemali radi: bavil sa s nimi ako so sluham_ a so svojimi kamošm_ po večeroch vymetal bar_ a nočné klub_. V skúškovom obdob_ radšej behal za dievčatam_ a dn_ trávil pri obľúbenom seriál_. Keď po príchode na dostih_ zistil, že tam žiadne baby nie sú, znechutený odišiel. O svojom potenciál_ mal totiž vysokú mienku a nechcel ním mrhať tam, kde nikoho neoslní. Zašil sa radšej doma a pokračoval v pozeran_ seriálov. Adamove sebavedomé pocit_ asi nemali pevné základ_: ťažko uveriť, že by po takomto nafúkanom šuhajov_ pokukovali dav_ žien.

Harry Potter

Harry sa posadil na okraj sedačky.

Prívlastok nezhodnýPrívlastok zhodnýPodmetPrísudokPredmetPu miesta

Harry Potter

Ron chystá prekvapenie pre svojich rodičov .

Podstatné menoPrídavné menoZámenoČíslovkaSlovesoPredložka

Inštitúcie, organizácie

kino _bzor

oO

Budovy, stavby

_rad Šášov

hH

Citáty

Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť. (Konfucius)

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Sťahovanie

Minul_ týždeň som zistil, že sťahovanie je nezabudnuteľn_ zážitok. Napriek tomu, že bývam sám a nemám veľa zbytočn_ch vecí, na pomoc mi prišli mnoh_ kamaráti. Okrem šikovn_ch rúk so sebou priniesli aj veľa zopár mil_ch pozorností. Andrej mi daroval čiern_ kávovar, ktorý som si v obchode obzeral už tret_ týždeň. Lenka zasa domác_ lekvár a Janka modr_ zápisník. Do bytu sme pomal_m tempom nosili nábytok. Najskôr sme nasťahovali písac_ stôl, rozkladac_ gauč, krémov_ koberec a kuchynsk_ pult. Pokračovali sme ťažkým_ krabicami a veľkým_ policami na knihy. Vo vnútri bol zl_ vzduch a Andrejovi sa zatočila hlava. Z krabice mu vypadol môj holiac_ strojček, ale našťastie ho Janka šikovným_ rukami včas chytila. Nevedel som, že sú moji kamaráti tak_ ochotní. Napokon sme si všetci sadli na môj nov_ koberec a zvyšok večera sme strávili s horúc_m čajom a Lenkinými lekvárovým_ palacinkami.

Spolu alebo oddelene

_ zákon

vysoko školskývysokoškolský

Mestá, časti miest, ulice

_ídlisko nad jazerom

sS

Rytmické krátenie

vtáč_ spev

ií

Odvodené príd. mená (n/nn, d/dd, k/kk atď.)

plame_ý príhovor

nnn

Mužský rod: neživotné

Na (dvor) parkovalo neznáme auto.

Vzory pomnožných podstatných mien

ŽenaMestoSrdce
dejinynebesáLukovištia

Rytmické krátenie

piat_ pretekár

yý

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

krut_ veliteľ

íý

Pranostiky

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.

Vybrané slová po S

s_rový

iy

Matkin, otcov, páví

Boli sme na večeri so (strýko) kolegami.

Vybrané slová po P

Náročný svokor

Do prep_chového domu pána P_chlíka sa p_tači o ruku jeho dcéry hrnuli ako op_ce na banány. Prvý p_tač bol spevák z rockovej skup_ny P_liny a zároveň p_šný držiteľ rekordu v počte vyp_tých p_v za jeden večer. Pán P_chlík povedal, že p_jana za zaťa nechce. Dcérinu ruku si p_tal i milý kuchár P_šta zo Sp_šskej Belej. Pán P_chlík sa op_tal, či v reštaurácii dostávajú dobré prep_tné a nechal si od neho uvariť svoju obľúbenú krup_covú kašu. Nervózny P_šta krup_cu pripálil a celý zap_rený radšej utiekol preč. Posledný p_tač bol cestovateľ a dobrodruh z trop_ckých krajín, ktorý o svojich zážitkoch dokonca nap_sal knihu. Pán P_chlík mal však hneď jasno: „Nemysli si, že dopustím, aby mi dcéru niekde v pralese zhltol p_tón!“

Vybrané slová po V

nový pav_lón

iy

Geografia, príroda, vesmír

_everné Rusko

Ss

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM