Novinky

Nové cvičenia (30 dní)

Rozšírené cvičenia (30 dní)

Ukážky

Pisanie I/Y: mix

Škola v prírode

V lete naša trieda šla do škol   v pr   rode. Ruch mesta sme vymen   li za pokojné prostredie v horách, kde sme celý t   ždeň bývali. Naše chatk   stáli na úpätí kopca, medz   veľkou lúkou a hlbok   m lesom. Na v   letoch sme spoznali nové strom   , rastliny s pestrofarebnými kvetm   , ale aj rôzne druh   zvierat. Uč   telia nám pripravili zábavné súťaže v lese aj na lúke, za ktoré sme ako tímy dostávali bod   . Večer sme mohli hrať futbal a iné šport   , alebo rôzne spoločenské hr   . Mne sa však najviac páč   lo večerné pozorovanie hviezd. V horách, kde nie sú pouličné lamp   ani budov   , je väčšia tma ako v meste. Hviezd   tam svietia oveľa jasnejšie, takže sme videli všetk   súhvezdia. Rád b   som to zaž   l ešte raz, v   učovanie uprostred prírody ma bavilo oveľa viac, ako v triede.

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Som tu správne?

V diár   som si všimla poznámku o minuloročnom seminár   . Doteraz si pamätám, ako sa to tam hmýrilo čudne oblečenými ľuďm   : kuchárm   , pastierm   , rabínm   , či dokonca samurajm   . Nechápala som, čo to má spoločné s prednáškou o modernom umen   , ktorá sa tam mala konať. Na moje zdesenie prichádzali ďalšie postavy: lord   , manekýn   , sultán   , valas   či opát   . Ktosi začal hrať na klavír   a ja som si o chvíľu prečítala text na papier   na verajach dver   ; nachádzala som sa na súťaži karnevalových kostýmov. To vysvetľovalo všetky tie autentické odev   , ako aj to, prečo v sále neboli žiadne umelecké obraz   . Seminár o modernom umen   sa totiž konal vo vedľajšom hotel   .

Prípony -mi, -ami / koncovky -my

Pohyb pre zdravie

Tri dám   na dôchodku, ktoré majú dom   na jednej ulici, sú dobrými kamarátkam   . Každý týždeň spolu chodia do kina na nové film   , alebo do divadla, kde sledujú drám   s ich obľúbeným   herečkami a hercam   . Aj keď flám   ich už nebavia tak ako za mlada, stále sú veľmi aktívne a dokonca majú aj vlastné záhradky, kde pracujú. Spolu potom vyrábajú džem   , a z rôznych byliniek a druhov ovocia dokonca aj vlastné krém   . Medzi ich obľúbeným   zábavami je aj cestovanie po Slovensku vlakm   a na bicykloch. Všade, kam cestujú sa odfotia, vďaka čomu už majú dva skoro plné album   fotiek. Medzi ľuďm   v celej štvrti sú obľúbené, pretože sú veselé a vtipné. Zdravie im slúži skvelo a vďaka svojej aktivite a pohybu, ktoré nezanedbávali po celý život, sa vôbec nemusia trápiť zdravotným   problémam   . Šport a pohyb sú veľmi dôležité, a každý deň by sme si mali nájsť chvíľu na to, aby sme spravili niečo pre svoje zdravie.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM