Písanie i/y

Precvičiť »
YI Vybrané slová
              Vybrané slová po B
              Vybrané slová po M
              Vybrané slová po P
              Vybrané slová po R
              Vybrané slová po S
              Vybrané slová po V
              Vybrané slová po Z
              Vybrané slová: mix
YI Tvrdé spoluhlásky
              Y/I po spoluhláske L
              Y/I po spoluhláskach D, T, N
              Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
              YI spoluhlásky: mix
YI Koncovky
              Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
              Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
              Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
              Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
              Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
              YI Koncovky: mix
              Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Veľké písmená

Precvičiť »
Ľudia, skupiny, udalosti
              Ľudia, mená
              Národy, skupiny osôb
              Inštitúcie, organizácie
              Dni, obdobia, udalosti
Miesta
              Geografia, príroda, vesmír
              Štáty, oblasti
              Mestá, časti miest, ulice
              Budovy, stavby

Typografia

Precvičiť »
Bodky a medzery
              Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
              Priama reč
              Interpunkčné znamienka
Spolu alebo oddelene
              Spolu alebo oddelene
              Základné, násobné, radové číslovky
              Zložené predložky
              Príslovky príčiny, spôsobu, častice

Lexikológia

Precvičiť »
Slovná zásoba
              Prevzaté slová
              Časté chyby
              Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Precvičiť »
Slovné druhy
              Určovanie podstatných mien
              Určovanie prídavných mien
              Určovanie zámen
Podstatné mená
              Podstatné mená: rody
              Podstatné mená: pády
              Podstatné mená: vzory mužského rodu
              Podstatné mená: vzory ženského rodu
              Podstatné mená: vzory stredného rodu
              Podstatné mená: menné číslo
              Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Slovesá
              Slovesná osoba
              Slovesný čas
              Slovesný spôsob
              Slovesný vid
              Slovesný rod
              Slovesné tvary neurčité
              Slovesá: osobné, neosobné
Číslovky
              Číslovky: druhy
Zámená
              Zámená: druhy
Príslovky
              Príslovky: druhy

Tematické zadania

Precvičiť »
Vtipy

Skloňovanie

Precvičiť »
              Pomnožné podstatné mená

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM