Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov – 5. trieda

Cvičenie určené na precvičovanie stavby slov a viet a na určovanie slovných druhov. Pomocou farbičiek označujte vybrané slová vo vetách.

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.

Vybraná trieda: 5. (široký výber)


Slovné druhy

Podstatné mená
Určovanie podstatných mien
Podstatné mená: pády
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Pocahontas
Prídavné mená: druhy  Nový obsah
Určovanie prídavných mien
Zámená
Určovanie zámen
Čo sa deje na Rokforte?
Číslovky
Číslovky: druhy
Príslovky
Príslovky: druhy
Slovné druhy: mix
Slovné druhy: mix
Kocúr v čižmách
Harry Potter
Klasické a moderné rozprávky

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
Určovanie druhov spoluhlások
Delenie slov na slabiky
Určovanie koreňa
Určovanie predpony
Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Teória veľkého tresku
Harry Potter
Winnetou
Kroniky Narnie
Simpsonovci
Rýchle šípy
Predmet (priamy/nepriamy)
Prívlastok zhodný alebo nezhodný
Prívlastok zhodný  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia