Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.

Tvaroslovie
Podstatné mená
Podstatné mená: rody
Podstatné mená: pády
Podstatné mená: vzory mužského rodu
Podstatné mená: vzory ženského rodu
Podstatné mená: vzory stredného rodu
Podstatné mená: menné číslo
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Slovesá
Slovesná osoba
Slovesný čas
Slovesný spôsob
Slovesný vid
Slovesný rod
Slovesné tvary neurčité
Slovesá: osobné, neosobné
Číslovky
Číslovky: druhy
Zámená
Zámená: druhy
Príslovky
Príslovky: druhy


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.

Tvaroslovie
      Podstatné mená
           Podstatné mená: rody
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pády
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Podstatné mená: vzory mužského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory stredného rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
1
2
3
4
Spustiť
      Slovesá
           Slovesná osoba
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesný čas
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesný spôsob
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesné tvary neurčité Spustiť
      Číslovky
           Číslovky: druhy
1
2
3
4
5
Spustiť
      Zámená
           Zámená: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Príslovky
           Príslovky: druhy Spustiť

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.

Tvaroslovie
Slovné druhy
Určovanie podstatných mien
Určovanie prídavných mien
Pocahontas
Určovanie zámen
Čo sa deje na Rokforte?
Slovné druhy: mix
Kocúr v čižmách
Harry Potter
Klasické a moderné rozprávky
Podstatné mená
Podstatné mená: pády  Nový obsah


Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM