Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

8:51

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

hrubá reťa_

zs

Vybrané slová po R

Párty

V našom r   bníku plávajú najr   chlejšie r   by, aké som kedy videla. Bola som taká zvedavá, že som si namočila r   fle do vody. Kor   to r   bníka bolo pomerne plytké. Nechcela som príliš r   skovať a zostala som pri brehu. Keď som prišla domov, mama začínala var   ť obed. Br   ndzové halušky rozvoniavali po celej našej ulici. R   chlo som si dala sušiť r   fle a pr   pravila som si oblečenie na večernú párty. Do vody som namočila r   žu – chceme si spraviť zeleninové r   zoto. S mamou sme sa naobedovali a pustili sa do pr   pravy večere. Párty sa podar   la. Všetci sa zabávali a tancovali v r   tme letnej hudby. R   tmus dokonale cítil aj náš r   šavý kocúr R   ško, ktorý tancoval spolu s hosťami.

slab_ hrdinovia
stab_lita
zomb_

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Ohnivé hory

So   ky sú síce nebe   pečné, ale aj veľmi zaujímavé. Najviac sopiek sa na Zemi nachádza   oblasti okolo tichého oceánu, ktorá sa nazýva ohnivý kru   . Je to veľmi aktívna oblasť, pretože sa tam navzájom po   súvajú a o   tierajú rôzne zemské dosky, čo zohrieva a ro   tápa horninu na žeravú magmu. Tá sa po   zemským povrchom hromadí v dutine zvanej magmatický kr   . Ke   sa   podzemí vytvorí dostatočný tlak, sopka vybuchne a magma sa dostane na povr   . Tam už ju označujeme názvom láva. Výsle   kom je okrem mno   stva popola v ovzduší aj sopečný kráter, podľa ktorého sopku každý ľa   ko spozná. Má tvar ako veľký kru   a niekedy má závratnú hĺ   ku. Aj na Slovensku   me mali aktívne sopky, no dnes u   sú vyhasnuté a rozmetané   plyvom výbuchov. Dnešné pohorie Poľana bola kedysi jedna z najvy   ších sopiek v Európe. Mohla dosahovať výšku a   tritisíc metrov a priemer jej základne je osemnásť kilometrov. Je to veľmi významný geologický úka   .

Vybrané slová po B

Pán Crusoe

Rob   nson prib   jal klince vo svojom ob   dlí a v duchu si rob   l b   lanciu posledného roka. Odkedy začal okrem pestovania b   lín chovať dob   tok, jeho živob   tie sa výrazne zlepšilo. Obľúb   l si hlavne b   čie žľazy, b   volie mlieko a pečené kob   lky. Nerád zab   ja, ale nab   tá puška a silné b   cepsy sú pre prežitie nevyhnutné. Na pustom ostrove i tak nie je veľký blahob   t: kde sú tie časy, keď sa bezstarostne preháňal na b   cykli a obedoval v čínskom b   stre? Jedinými spoluob   vateľmi sú tu starob   lé stromy a divoké b   linožravce. Vedel b   sa ešte do ob   čajného uponáhľaného sveta vrátiť?

Vybrané slová po M

pram_ca

iy
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia