Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online

Viete, ako je to správne?

Spodobovanie: mix

V parku

Po vyučovaní sme sa cesto   domo   prešli   o sestrou cez park. Paulínka ovoniavala kvety, počúvala spe     tákov a pozorovala lietajúce   čely.   strede parku je umelé jazero,   ktorom sa neustále hemžia malé ry   ky. Ako   me šli   vode, zbadala Paulínka   tráve dvoch je   kov. Prišla za mnou s pro   bou, aby sme si je   kov odniesli domo   . Chcela mať nové domáce zvieratká. Nebolo ľa   ké jej vysvetliť, že je   kom bude   parku lepšie, ne   u nás doma. Paulínka nakoniec poslúchla a spolu sme sa vybrali domo   , kde nás u   čakali rodičia.

Prevzaté slová

dimen_ia

sz

Pomnožné podstatné mená

O ich (zásnuby) vie zatiaľ iba najbližšia rodina.

Vybrané slová po Z

Výzva

Jakub včera vyz   val Kaz   míra na preteky. Ich dupanie sa oz   valo na metre ďaleko. Je z   ma a v z   mných mesiacoch sa behá ťažšie. Kaz   mír bol taký unavený, že vyplaz   l jaz   k a zastavil sa. Jakub tým z   skal náskok. Tento náskok nebol miz   vý, pretože Kaz   mír oddychoval takmer desať sekúnd. Vyzeralo to tak, že si pokaz   l šancu na výhru. Kaz   mír však nabral toľko síl, že sa rozbehol a jednoducho zmizol vo vetre. Jakuba počkal v cieli. Ohromený Jakub ho dodnes prez   va Vietor.

Určovanie podstatných mien

Môj brat zbožňuje halušky . Keby sa konala súťaž v tom , kto ich zje najviac , určite by bol šampión .

Podstatné meno

Winnetou

Pracoval som spokojne ďalej.

PrísudokPu spôsobuPodmet

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM