Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

15:28

Stráveno času

Viete, ako je to správne?

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

Rande naslepo

H   lda sa ch   stala na romantickú večeru. Jej najlepšia kamarátka Brig   ta jej dohodla rande naslepo so svojím kolegom Michalom. Michal bol ch   rurg a intelektuál, zaujímal sa o h   stóriu a vo voľnom čase navštevoval kurz h   poterapie. H   lda bola zo schôdzky v takom nadšení, ba až h   stérii, že celkom stratila hlavu: oblečené mala výstredné g   čové k   mono, jej ovocný parfém voňal ako prezreté k   vi a v k   ne sa celý čas nemiestne ch   chotala. Neskôr si v luxusnej reštaurácii objednala ryžový nák   p s rak   tníkom a zajedla to g   rosom. Navyše, celý večer k   chala z orgovánov, ktoré boli v k   tici od Michala. Ten sa celý čas len k   slo usmieval a čakal, kedy toto príšerné rande skončí. Určite by sa zapísalo do arch   vov nevydarených schôdzok na slepo.

Vybrané slová po P

dop_tový

yi

Vybrané slová po P

p_žmo

iy

Odvodené príd. mená (n/nn, d/dd, k/kk atď.)

dievčenský de_ík

nnn

Vybrané slová po R

Párty

V našom r   bníku plávajú najr   chlejšie r   by, aké som kedy videla. Bola som taká zvedavá, že som si namočila r   fle do vody. Kor   to r   bníka bolo pomerne plytké. Nechcela som príliš r   skovať a zostala som pri brehu. Keď som prišla domov, mama začínala var   ť obed. Br   ndzové halušky rozvoniavali po celej našej ulici. R   chlo som si dala sušiť r   fle a pr   pravila som si oblečenie na večernú párty. Do vody som namočila r   žu – chceme si spraviť zeleninové r   zoto. S mamou sme sa naobedovali a pustili sa do pr   pravy večere. Párty sa podar   la. Všetci sa zabávali a tancovali v r   tme letnej hudby. R   tmus dokonale cítil aj náš r   šavý kocúr R   ško, ktorý tancoval spolu s hosťami.

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
uniklounikaťdoučovaťprelietať

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM