Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

0:01

Stráveno času

Viete, ako je to správne?

Čiarky - podraďovacie súvetie

Páči sa mi, aký prístup má náš nový lektor.

Mestá, časti miest, ulice

Čierna nad _isou

tT

Vybrané slová po V

Jav_sko či hľadisko?

iy

Vybrané slová po L

Nečakaná zastávka

Na poznávací zájazd do Holandska sme s triedou cestoval   autobusom, ktorý pr   liš neopl   val spoľahl   vosťou. Bl   zko pred hranicami medzi Nemeckom a Holandskom sme počuli veľkú ranu. Zl   hala pneumatika, pretože ju prepichol kl   nec. Náš šofér sa len tak tak vyhol kol   zii a pomal   autobus odstavil. Po bl   žšej anal   ze zistil, že z vozidla navyše po l   troch vyteká nejaká kvapal   na, asi pal   vo. Všetci sme museli vystúpiť, a keďže bol február, všetkým nám bola zima na l   ca. Ľutovali sme, že nie sme radšej v africkom Mal   alebo v L   byi, kde by sme mohli piť l   monádu a l   zať zmrzl   nu. Miestni pol   cajti nám privolali pomoc, ktorá nás odtiahla do servisu v Kol   ne nad Rýnom. Učitelia nás zatiaľ vzali do ZOO. Videli sme pel   kány stojace v pl   tkej vode, l   šky, ktoré vyzerali ako pl   šové, sl   ntajúce šelmy a mnoho sl   mákov v teráriách, ktoré spl   vali s okol   m, takže ich bolo ťažké odhal   ť a odl   šiť od l   stov a l   šajníkov. Večer bol autobus opravený a šofér mohol opäť dupnúť na pl   n. Konečne sme sa rútili smerom k slávnym holandským ml   nom. Nemohol som sa dočkať, ako to doma vyl   čim rodičom.

Slovesný čas

Prítomný časMinulý časBudúci čas
skáčemeaktualizovalbudeš skákaťpredsuniemprivyknú

Čiarky - spojenia a preto, a teda, a tak, a predsa

Precestovali sme Európu a Áziu.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM