Je to príliš ťažké? Skúste najprv tieto cvičenia:

Písanie dvojhlásky ô

Rozhodovačka: 2. úroveň

viemeto.eu/BFH


Stiahnuť QR kód

Písanie dvojhlásky ô

Dvojhláska ô je jediné písmeno slovenskej abecedy s vokáňom. Podobne ako dvojhlásky ia, ie, iu, ani ô nemôže nasledovať po samohláske, alebo po písmene j. V spisovnej slovenčine nikdy nestojí ani na konci slova, no v niektorých slovenských nárečiach tam byť môže.

Dvojhláska ô sa vyskytuje:

  • v základe slov po mäkkých, tvrdých aj obojakých spoluhláskach: tobôž, kocôčka, dôvera, kefôčka, strigôň, lahôdka, chôdza, kôš, lôžko, môcť, nôž, spôsob, hrôza, osôbka, šôpka, stôl, vôňa…
  • ako jediná z dvojhlások môže stáť aj na začiatku slova, hoci je takých slov veľmi málo: ôsmy, ôsmak, ôstie, ôk (oko), ôs (osa)
  • mimoriadne častá je v zdrobneninách za pôvodne krátke o: plot > plôtik, jahoda > jahôdka, kvapka > kvapôčka, noc > nôcka…
  • pozor si treba dávať pri písaní v slovách, kde nasleduje po spoluhláske V: vôbec, kvôli, vôkol, vôňa, vôľa…
Zavřít

Písanie dvojhlásky ô (stredné)

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia