Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Písanie i/y
    Vybrané slová
       Vybrané slová po B
       Vybrané slová po M
       Vybrané slová po P
       Vybrané slová po R
       Vybrané slová po S
       Vybrané slová po V
       Vybrané slová po Z
       Vybrané slová: mix
    Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
       Y/I po spoluhláske L
       Y/I po spoluhláskach D, T, N
       Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
       Y/I po tvrdých a mäkkých spoluhláskach: mix
    Písanie i/y v koncovkách
       Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
       Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
       Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
       Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
       Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
       Y/I v koncovkách: mix
Znejú podobne
    Samohlásky a dvojhlásky
       Písanie ä/e/a
       Písanie dvojhlások ia, ie, iu
       Písanie dvojhlásky ô
    Rytmické krátenie
    Spodobovanie
       Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
       Spodobovanie: mix
    Zdvojené spoluhlásky
       Písanie nn/n
       Zdvojené spoluhlásky
       Spoluhláskové skupiny
       Zdvojené spoluhlásky: mix
Veľké písmená
    Ľudia, skupiny, udalosti
       Ľudia, mená
       Národy, skupiny osôb
       Inštitúcie, organizácie
       Dni, obdobia, udalosti
       Ľudia, skupiny, udalosti: mix
    Miesta
       Geografia, príroda, vesmír
       Štáty, oblasti
       Mestá, časti miest, ulice
       Budovy, stavby
       Miesta: mix
Interpunkcia
    Interpunkcia a typografia
       Interpunkčné znamienka
       Priama reč
       Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
    Spolu alebo oddelene
       Podstatné a prídavné mená
       Základné, násobné, radové číslovky
       Príslovky príčiny, spôsobu, častice
       Predložky
       Pomlčka, spojovník, alebo spolu
Slová a ich význam
    Slovná zásoba
       Prevzaté slová
       Časté chyby
       Spisovné alebo nespisovné?
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia