Rozhodovačka

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Väčšina zadaní má formu pravopisnej doplňovačky (napr. doplnenie chýbajúceho písmena do slova). Niektoré zadania pokrývajú aj ďalšie javy (napr. stavba slova či viet).

Filter podľa ročníka

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po M  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po P  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po R  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po S  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po V  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po Z  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová: mix
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L  
Zobraziť súhrn témy
Y/I po spoluhláskach D, T, N  
Zobraziť súhrn témy
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G  
Zobraziť súhrn témy
Y/I po tvrdých a mäkkých spoluhláskach: mix
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky čísloviek  
Zobraziť súhrn témy
Koncovky zámen  
Zobraziť súhrn témy
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod  
Zobraziť súhrn témy
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné  
Zobraziť súhrn témy
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Y/I v koncovkách: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a  
Zobraziť súhrn témy
Písanie dvojhlások ia, ie, iu  
Zobraziť súhrn témy
Písanie dvojhlásky ô  
Zobraziť súhrn témy
Krátka alebo dlhá?  
Zobraziť súhrn témy
Pre najmenších: krátka alebo dlhá?
Rytmické krátenie  
Zobraziť súhrn témy
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.  
Zobraziť súhrn témy
Písanie predložiek s/z  
Zobraziť súhrn témy
Spodobovanie: mix
Spoluhlásky
S mäkčeňom alebo bez
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky
Spoluhláskové skupiny
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Pre najmenších: veľké písmená
Veľké písmená na začiatku vety
Ľudia, skupiny, udalosti
Ľudia, mená
Národy, skupiny osôb
Inštitúcie, organizácie
Dni, obdobia, udalosti
Ľudia, skupiny, udalosti: mix
Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice
Budovy, stavby
Miesta: mix

Slovné druhy

Číslovky
Skloňovanie čísloviek  
Zobraziť súhrn témy

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč
Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Spolu alebo oddelene
Podstatné a prídavné mená
Základné, násobné, radové číslovky
Príslovky príčiny, spôsobu, častice
Predložky
Pomlčka, spojovník, alebo spolu

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
Delenie slov na slabiky
Stavba viet
Jednočlenné a dvojčlenné vety
Druhy viet

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Prevzaté slová

Korektúry textov a časté chyby

Časté chyby
Spisovné alebo nespisovné?

Čítanie

Slabika
Čítanie slov
Čítanie slov: veľké písmená

Literatúra

Svetová literatúra
Svetová literatúra do 18. storočia
Svetová literatúra 19. storočia
Svetová literatúra 20. storočia
Slovenská literatúra
Humanizmus, osvietenstvo, klasicizmus
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia