Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

A7J
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/A7J)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/A7J


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Niektoré spoluhlásky sa pri výslovnosti menia tak, že sa prispôsobujú iným hláskam, preto sa stáva, že ich inak napíšeme a inak vyslovíme. Odborne sa tento jav nazýva spodobovanie (asimilácia) a patrí k typickým črtám slovenčiny. Podľa znelosti delíme spoluhlásky na:

Párové znelé: B D Ď DZ H G V Z Ž
Párové neznelé: P T Ť C Č CH K F S Š
Nepárové znelé: všetky ostatné spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky


Spodobovanie v slovenčine je spätné, to znamená, že sa mení (spodobuje) iba prvá hláska, druhá zostáva nezmenená. K spodobovaniu dochádza:

 1. na konci slova pred medzerou sa znelá spoluhláska, zmení na neznelú
  napíšeme holub chlad loď imi mozog batoh
  vyslovíme holup chlat loť imič mozok batoch

 2. na začiatku slova
  napíšeme včela vtáčí
  vyslovíme ela ftáčí

 3. vo vnútri slova
  napíšeme labka liečba vráťme priblížte
  vyslovíme lapka liedžba vráďme priblíšte

 4. na hranici slov
  napíšeme hr drobných buď ticho vlak hučí pod stolom
  vyslovíme hrzď drobných buť ticho vlag hučí pot stolom

Ako si jednoducho overiť správnosť?

Pokúsme sa „odstrániť spodobovanie“. To môžeme docieliť tak, že si vytvoríme taký tvar slova, v ktorom bude po spoluhláske, o ktorej správnosti pochybujeme, nasledovať samohláska. Napr. píše sa slovo posádka s d alebo s t? Ak si vytvoríme tvar množ. čísla posádok, odstránime spodobovanie a uvidíme, že tvar posátka by správny nebol.

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.  
Zobraziť súhrn témy


Doplňovanie textu

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správnu z dvoch možností.


Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.  
Zobraziť súhrn témy


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď. Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia