Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

3:32

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po M

m_knúť plecami

iy

Harry Potter

Ráno pri posteli uvidel malú kôpku balíčkov.

PodmetPrísudokPrívlastok zhodnýPrívlastok nezhodnýPredmetPu miestaPu spôsobuPu času

Vybrané slová po B

Bohatá história

Podľa počtu ob   vateľov je Banská B   strica piate najväčšie mesto na Slovensku. Je to jedno z najvýznamnejších b   valých baníckych miest v krajine. Námestie SNP zdob   mnoho historických pamiatok, napríklad Hodinová veža, z ktorej sa kedysi v prípade nebezpečenstva trúb   lo na poplach. Medzi ďalšie neob   čajné stavby patrí napríklad Katedrála sv. Františka Xaverského a B   skupský palác. V centre mesta sa nachádza aj nedob   tný Banskob   strický mestský hrad. Toto starob   lé mesto stále láka nových obyvateľov. Ab   sa mohli prisťahovať, mnohí si tu stavajú svoje nové ob   dlia. Stále je to však jedno z najzaujímavejších a najkrajších miest na Slovensku.

Vybrané slová po B

Bubeník

B   strík si rád dob   ja baterky hrou na b   cie. Ob   čajne hráva vo svojom ob   dlí na B   strickej ulici. Náb   tok v ob   vačke sa otriasa. V rytme búrlivého b   tia poskakuje i B   stríkova ofina farby ob   lia. Zem duní, akob   po nej bežalo stádo b   zónov. Až keď odb   je desať hodín, uloží B   strík b   cie paličky do krab   ce. Na upokojenie si pred spaním dá Prib   náčika a vypije šálku b   linkového čaju. Len mamička bezradne spína rukami: „Keb   si tak bol radšej vybral gitaru!“

Vybrané slová po V

Životospráva

V   soký alebo nízky tlak je väčšinou len dôsledkom nesprávnej životosprávy. V   živa je pre náš organizmus vždy kľúčová a potvrdzujú to aj nespočetné v   skumy. Ľudia to však nechcú v   dieť a pritom stačí tak málo. Stačí do svojho jedálnička pridať viac v   tamínov, zeleniny a ovocia. Okrem strav   je dôležitý aj pohyb. Stačí namiesto v   ťahu použiť schody alebo si zv   knúť na dennú prechádzku v prírode. Keď má telo dostatok v   tamínov, v   rusy nemajú šancu. Dlhodobé zdravie je najkrajšou v   hrou, akú môže človek mať. Je to pocit v   ťazstva a spokojnosti so sebou.

Určovanie podstatných mien

Kúpil si pes topánočky , nevedel v nich skákať . Trvali mu iba tri dni , musel si ich plátať .

Podstatné meno
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia