Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po S

Alfréd

Alfréd bol jediný s   r v celej chladničke, ktorý dostal honosný titul s   r. Pôvodne bol s   ce s   rota, blúdil neos   dlenou krajinou a zúfalo s   pel, ale v S   tnianskej s   rárni sa ho ujali a vychovali z neho s   lnú osobnosť. Raz začali v s   rárni hlasno kvíliť s   rény. Nejaký vták, as   s   korka, zobákom ťukol do potrubia a začal sa ozývať s   čivý zvuk. Zo s   fónu unikala tekutina s   tej farby, asi nejaké s   ridlo, srvátka, alebo snáď dokonca s   ra. Alfréd neváhal a so značným ús   lím upchal dieru vlastným telom. S   ndikát šľachticov mu za jeho s   gnifikantný čin a záchranu mnohých s   diel v okolí s   rárne udelil titul. Od tých čias Alfrédovi nikto nepovie inak než sir S   r.

Vybrané slová po V

Životospráva

V   soký alebo nízky tlak je väčšinou len dôsledkom nesprávnej životosprávy. V   živa je pre náš organizmus vždy kľúčová a potvrdzujú to aj nespočetné v   skumy. Ľudia to však nechcú v   dieť a pritom stačí tak málo. Stačí do svojho jedálnička pridať viac v   tamínov, zeleniny a ovocia. Okrem strav   je dôležitý aj pohyb. Stačí namiesto v   ťahu použiť schody alebo si zv   knúť na dennú prechádzku v prírode. Keď má telo dostatok v   tamínov, v   rusy nemajú šancu. Dlhodobé zdravie je najkrajšou v   hrou, akú môže človek mať. Je to pocit v   ťazstva a spokojnosti so sebou.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Severné kráľovstvo

Arktída je polárna oblasť v blí   kosti severného pólu. Narozdiel o   Antarktídy, ktorá sa nachádza okolo južného pólu, Arktída nie je svetadiel, pretože po   vrstvou ľadu nie je pevnina, ale oceán. Žijú tu samé ne   šedné tvory, ktoré sa museli prispôsobiť tomu, že tu je stále hlboký sne   a silný mrá   . Je to napríkla   morský cicavec mro   , ktorému z le   ky vyrastajú dva silné kly. Každý z nich je vlastne dlhý ostrý zu   . V severnom oceáne žijú tie   mnohé druhy veľrý   , ako kosatka a narval. Na juhu to   to územia sa vyskytuje aj so   alebo pižmoň. Žije tu mnoho druhov   tákov, no ani jeden z nich nie je tučniak.   šetky tučniaky sa vy   kytujú iba na ju   od rovníka. Asi najznámejším obyvateľom severných ľadových krý   je medve   biely, ktorý môže dosahovať dĺ   ku až 3,5 metra. Tento úžasný ekosystém aj   o všetkými zvieratami je   šak v ohrození, pretože kvôli klimatickým zmenám sa podnebie otepľuje a ľa   okolo severného pólu sa ro   tápa.

Vybrané slová po M

vesmírna raketová základňa na m_se Canaveral

yi

Vybrané slová po B

Nové bývanie

Daniel je novým obyvateľom Treb   šova. Minulý týždeň sa odsťahoval z Považskej B   strice. V Treb   šove bude bývať na okraji mesta. Postavil si neob   čajný domček. Na dvere prib   l starob   lý obraz, ktorý na jeho b   valého suseda pôsobil nevhodne. Rob   l na ňom dva roky. V ob   vačke má len zopár kusov náb   tku a knihy – nemá rád zb   točnosti. Pri domčeku sa mu rozrastá b   linková záhrada a za pásom ob   lia je vidieť neďalekú zoologickú záhradu. Na okraji sa pasú b   k, b   zón a b   vol. O drevený plot v záhrade sa opiera b   ely b   cykel. Daniel sa zab   val v správnom čase. Konečne je stab   lné teplé počasie a Daniel môže tráviť čas vo svojom novom kráľovstve.

Vybrané slová po M

Jarné pomätenie

Odkedy som sa začiatkom jari zam   loval do M   rky, nič už nedáva zm   sel. Dvere od domu sa snažím odm   kať USB kľúčom. Nam   esto deodorantu som sa nastriekal repelentom proti hm   zu. Keď sa m   pokazila um   vačka, om   lom som zavolal kom   nára namiesto inštalatéra. Kamaráti hovoria, že som m   mo, ale mne je to jedno. M   slím iba na to, ako sa pôjdeme previezť v pram   ci po jazere. Keď ju m   luješ, niet čo riešiť.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia