Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

1:59

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po B

Ako zachrániť princeznú

Princezná Ľub   ca si svojej komnate zdob   la dlhé plavé vlasy kvietkami zlatob   le. Netrpezlivo čakala na svojich neob   čajných hostí. Podivné b   tosti jej sľúb   li, že černokňažníkov hrad dob   jú a vyslobodia Ľub   cu z hrozného zajatia. Ab   to dokázali, museli splniť poslednú úlohu: nájsť a doniesť chýbajúcu perlu z princezninej čarovnej b   žutérie. B   strozraký si zložil z očí šatku a svojím b   strým zrakom perlu hneď uvidel: za tromi kopcami a tromi dolinami, na dne mora medzi koralmi je potopená báb   ka a perlu má v hornom gomb   ku. Dlhý vzal svojich druhov na ramená, urob   l jeden krok a bol tak ďaleko, akob   ich prešiel tisíc. Stačili ďalšie tri kroky a boli na pobreží ob   vanom najrôznejšími morskými ob   vateľmi. Široký vydýchol všetok vzduch z hlb   n svojich pľúc a vzápätí na jeden dúšok vypil takmer celé more. Dlhý natiahol ruku a perla bola v jeho rukách skôr, než b   ste povedali „b   ngo!“

Spisovné alebo nespisovné?

blbec

nespisovnéspisovné

Harry Potter

List z Rokfortu dostal Harry nasledujúce ráno.

Prívlastok nezhodnýPrívlastok zhodnýPodmetPrísudokPredmetPu časuPu miesta

Vybrané slová po M

Rozvaha

S M   škou sme sedeli v kaviarni v M   jave. Boli sme na ceste do M   kulova. Na čele mi pristál hm   z. Katka sa m   kla a v m   núte zm   zla. Tomu sa hovorí statočná m   seľ! Dostala sa do pom   kova a utiekla rýchlo ako m   š. M   slieť si, že sa zmení, je om   l, ale ja ju mám rada takú, aká je. Prežili sme spolu veľa m   lých dobrodružstiev. Zachovala som rozvahu, odohnala hm   z a M   ška sa k stolu vrátila s úsmevom za m   lión. Dopili sme kávu, zaplatila som drobnými m   ncami a pokračovali sme ďalej v našej ceste.

Vybrané slová po Z

Branné cvičenie

Po dlhom vz   vaní Perinbaby, aby už prestala sypať sneh a nechala vládnuť pani Jar, sme konečne odložili z   mné bundy. Park sa oz   va spevom pinky v korunách stromov či z   vaním návštevníkov pod vplyvom jarnej únavy. Pani učiteľka zemepisu Z   ta na brannom cvičení deťom zadala az   mut a vzdialenosť, ktorú majú ujsť. Deti jej za to vymýšľali rôzne prez   vky. Keď však z   stili, že cieľom ich pochodu je zmrzlinový stánok, rýchlo prestali a zamestnali svoje maškrtné jaz   čky studenou pochúťkou. Aj zmrzlinár mal radosť: dnes bude mať dobrý z   sk.

neob_čajne
b_tostne
b_čík
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia