Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

1:45:58

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po B

voperovali mu b_pass

iy

Predmet (priamy/nepriamy)

Prečítaš nám večer rozprávku?

Predmet

Predmet (priamy/nepriamy)

Nominatív
Genitív
Datív

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Odvážni moreplavci

Posá   ky lodí slávnych moreplavcov, objavujúcich nepre   kúmané územia, čakali na ich ceste mnohé ú   kalia. Od chvíle keď opustili známy bre   , kým nedorazili na vysnívanú exotickú plá   , to niekedy trvalo a   niekoľko mesiacov. Ohrozoval ich silný morský prú   , veľké vlny a pru   ký vietor, ktorý mohol ro   trhať ich plachty. Aby sa ťa   ká loď neprevrhla a ne   tratila sa, museli   šetci námorníci spolupracovať a ťahať za jeden povra   . Ak by nedokázali pracovať ako jeden mu   , namiesto na ju   by sa mohli otočiť na výcho   a do ro   právkovej krajiny by ni   dy nedorazili. Moreplavci dobre poznali prírodu, a preto podľa   tákov na oblohe vedeli určiť, ako ďaleko je pevnina. Vedeli toti   , ktorý dru   od nej nikdy nelieta ďaleko. Pri brehu sa však nebe   pečenstvá nekončili. Tam, kde hĺ   ka vody nie je taká veľká, sú ostré útesy, na ktorých sa môže tru   lode zaseknúť.   námorníkov by sa tak stali   troskotanci. Tých, ktorí sa vrátili domov   šak dnes poznáme ako objaviteľov, ktorých príbe   pomohol ro   šíriť vedomosti ľudstva o zemepise.

Spisovné alebo nespisovné?

politik sa _ podvodu

mal dopustiťúdajne dopustil

Mestá, časti miest, ulice

Služobná cesta

Je päť hodín ráno a lastovička Linda rozlepila oči v   liciach   ratislavy. Svižne vstala a preletela cez   ové   esto   ad   áhom,   ánovce   ad   ebravou a   ysucké   ové   esto. Oddýchla si a pokračovala cez obce   trbské   leso a   obšinská   adová   askyňa. Potom už zamierila za kolegom, ktorý jej mal prísť na pomoc do mestskej časti   uh v   ošiciach na ulicu s názvom   lejová. Vrabec Vratko z   anskej   ystrice čakal Lindu na mieste. „Ja som Vratko, teší ma. Ty budeš určite Linda.“ Linda prikývla a ukázala Vratkovi dlhý zoznam miest na dnešný deň. „Začnime   tarým   estom a postupne sa presunieme do mestskej časti   ever,“ navrhla. Vratko nadšene súhlasil. Do zobáčikov si zobrali listy a balíky a vzlietli nad   ominikánske   ámestie v   tarom   este. Uplynulo 30 minút a všetku prácu mali hotovú. Prezreli si ešte gotický   óm   vätej   lžbety a spoločnou cestou sa vybrali domov. V   imavskej   obote si spolu na   ipovej   lici sadli na   ipový čaj a príjemne sa porozprávali. Potom sa rozlúčili a keď prišli domov do   anskej   ystrice a   ratislavy, každého na stole čakal diplom z vyznamenaním a návrhom na zahraničnú cestu do   rahy,   udapešti a   iedne.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia