Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

3:06:17

Strávený čas

Posledných 7 dní

Ukážky cvičení

Čítanie slov: veľké písmená

OKOÚĽ
PÓRLUK
ĽADDOM
HUSŠÁL

Písanie predložiek s/z

urobil to _ lásky

sz

Interpunkčné znamienka

Medzi domáce zvieratá patria psy, mačky, morčatá_

...,...

Vybrané slová po B

Deň remesiel

Včerajšok nebol ob   čajný deň. Ráno som vstal, najedol sa a odišiel z b   tu do školy. Keb   som nešiel na b   cykli, určite by som zase prišiel neskoro. V škole sme sa ale neučili násob   ť ani rozdeľovať slová na slab   ky. Zruční remeselníci nám prišli ukázať, ako pracujú. Bola tam stolárka, sedlár, b   linkár a krajčírka. U každého z nich sme si ich prácu mohli vyskúšať. Pani stolárka mi pomáhala vyrob   ť malú drevenú krab   čku, ktorú som si potom ozdob   l farebnými obrázkami. Sedlár nám ukazoval, ako z kože vyrába sedlá pre kone a kob   ly. U pána, ktorý pracuje s b   linkami som sa dozvedel, ktoré sú liečivé a ako sa sušia. Ja som si ale najviac obľúb   l prišívanie gomb   kov u pani krajčírky. Tiež b   som chcel jedného dňa b   ť taký zručný ako ona.

Vybrané slová po B

b_tie (existencia)

yi

Písanie ä/e/a

Harry a mäsožravá rastlina

Harry, Ron a Hermiona stáli pred zatvor   nými dverami. Hermiona vedela spam   ti takm   r všetky kúzla, a tak ich b   z problémov otvorila. „Som hladný a sm   dný,” sťažoval sa Ron. „Odkedy trénuješ na súťaž v p   ťboji, stále počúvam o m   sku a hov   dzinke,” zlostil sa Harry. „Radšej sa pusťm   do práce,” zav   lila Hermiona. „Musíme nájsť posv   tnú rukov   ť z m   ča kráľa Sv   topluka.” Pred nimi sa týčila rastlina, ktorá pripomínala obrovskú nev   dzu. „Toto je m   sožravka obyčajná,” vysv   tľovala Hermiona. „Je neb   zpečná, lebo svoju korisť v   čšinou omámi. Vyvolá v nej hlad a sm   d a uv   die ju do takého zm   tku, že sa korisť sama uv   zní v jej smrteľnom objatí.” „Tiež tu cítite to hov   dzie m   sko a čerstvý m   tový čaj?” ozval sa Ron. Vzáp   tí kráčal priamo k rastline, ktorá už otvárala svojich p   ť hláv. „To nie je kvôli p   ťboju,” uv   domil si Harry. „Rona v   zní kúzlo m   sožravky!” Hermione viac nebolo treba! Vyriekla čarovné zaklínadlo, rastlina vzáp   tí zamrzla a Harry jej odsekol všetkých p   ť hláv. Ron bol zachránený. Pod mŕtvou rastlinou objavili skrinku s posv   tnou rukov   ťou. „Po takom vyp   tí si zaslúžim dvojitú porciu hov   dzinky a pyré,” utrúsil zm   tený Ron netušiac, čo sa vlastn   stalo.

Podstatné a prídavné mená

_ rozhovor

ducha plnýduchaplný

Vybrané slová po B

b_tosť

iy

Slovné druhy: mix

Prosím, zatvor dvere.

SlovesoPodstatné menoPredložkaČastica

Čítanie slov: malé písmená

kapusta
marhuľa
chrobák
autobus
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia