Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

1:07:50

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po V

Životospráva

V   soký alebo nízky tlak je civ   lizačná choroba, to znamená, že väčšinou vzniká v dôsledku nesprávnej životosprávy. V   živa je pre náš organizmus vždy kľúčová a potvrdzujú to aj nespočetné v   skumy. Ľudia to však nechcú v   dieť a pritom stačí tak málo. Stačí na jedálny lístok pridať viac v   tamínov, zeleniny a ovocia. Okrem strav   je dôležitý aj pohyb. Postačí namiesto v   ťahu použiť schody alebo si zv   knúť na každodennú prechádzku. Keď má telo dostatok v   tamínov, v   rusy nemajú šancu. Ak sa premôžete a začnete prav   delne športovať, získate pocit v   ťazstva a spokojnosti so sebou. Dlhodobé zdravie je najcennejšou v   hrou, akú môže človek získať.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Metla

Keď prešiel princ Karas so svojím hovoriacim capom okolo chalúpky na vysokej stračej nôžke, vyletela z komína čarodejnica na lietajúcej metle a začala na nich zhora hádzať ropuchy.

„Au,“ zvolal princ, „tadiaľto asi, milý Pedro, neprejdeme!“

Pretože ich ropuchy triafali do hlavy, vrátili sa naši dobrodruhovia, čo ježibabu upokojilo. Lenže jediná cesta k princeznej viedla práve okolo chalúpky na stračej nôžke. Keď to Karas s Pedrom skúsili na druhý deň, znovu dostali niekoľko rán, tentokrát zhnitými mrkvami. Cap Pedro mal ale za ušami! Požičal si od princa niekoľko zlatých a kúpil v meste päťdesiat metiel. Karas potom v noci potajomky umiestnil všetky metly do predsiene ježibabinej chalúpky. Keď potom princ s capom prešli okolo stračej nôžky, z komína nikto nevyletel.

Počuli len: „Krucinál, toto nie je moja metla! Ani toto nie! Ja vám ukážem!“

Vybrané slová po R

Sklamanie pri prameni

Prameň Kor   tnice je kr   štáľovo čistý. Obraz sa v ňom odráža ako r   dze zlato. Skoro ráno sa z neho chodí napiť plachý r   s ostrovid. Niekedy si na raňajky uloví i chutnú r   bičku. Len čo však v okolí zar   nčia kľúče od auta, r   chlosťou blesku uháňa späť do lesa. Často sem pr   chádzajú rodiny s deťmi, prejdú sa popri kor   te rieky. Keď sú už tur   sti unavení, objednajú si v kolibe br   ndzové halušky. Rodičia si dopĺňajú energiu kávou s poriadnou dávkou kr   štálového cukru. Dnes sa však pri r   eke ozýva neobvyklý kr   k. To si malá Er   ka myslela, že v Kor   tnici uvidí plávať živé kor   tnačky.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Zbytočný strach

Rytier Lomibuk vo   si pod hradom zháňal prácu. Dozvedel sa o jaskyni,   ktorej má vraj brlo   zlý drak, ktorý kradne ovce, šľahá ohnivé plamene a má obrovské zuby, ktorými môže prehrý   ť celý du   . Lomibuk si obliekol zbroj a vydal sa do lesa. Musel prejsť ponad pru   ký zrá   . Keby sa pošmykol na kl   kej skale, čakal by ho dlhý pá   do potoka v doline. Po ú   kom chodníčku prišiel až k   chodu do jaskyne,   de mal žiť tajomný pla   . Vošiel dovnútra a zistil, že sa málo obliekol. Slnko tam a   dotera   nesvietilo a bol tam mrá   . Bolo tam pár hú   , no draka ni   de nenašiel. Pozrel sa po   seba a   šetko mu hne   došlo. Okolo nô   sa mu motala salamandra škvrnitá. Nejaký dedinčan sa jej zľakol a namiesto malého čierneho mloka   o žltými škvrnami ju v dedine opísal ako nebe   pečného ohnivého draka. Áno, salamandra môže vyzerať strašidelne a vylučuje slabý je   , pre človeka   šak nie je príliš nebe   pečná a je veľmi vzácna.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Nominatív
Genitív
Datív

Určovanie podstatných mien

Olaf žmurkol na Annu a ponáhľal sa do paláca .

Podstatné meno
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia