Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

3:02

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Mestá, časti miest, ulice

Vrabec Vratko

Vrabec Vratko z   anskej   ystrice netrpezlivo preskakoval z nohy na nohu. Dnes ho čakal prvý deň v novej práci na   išňovej ulici. Náplňou tejto práce je doručovanie malých balíkov v   anskobystrických   liciach. Prvé dve zásielky doručil správne na   trieborné   ámestie a na   ámestie   lobody. Potom sa cez   licu   apitána   álepku vrátil naspäť, aby mohol do drobného zobáčika vziať nové balíky. Jeho nadriadený, vrabec Hugo mu povedal, že ak sa mu bude takto dariť aj naďalej, zajtra môže letieť na   lavné   ámestie v   ošiciach. Vratko sa potešil a rýchlo doručil balíky do mestských častí   akytovce,   hlisko a   ásová. Keď sa vrátil, Hugo mu zablahoželal k výkonu. Okrem   ošických   líc zajtra navštívi aj   rezno,   iptovský   ikuláš,   oprad-   atry,   pišskú   ovú   es a sídlisko   ekčov.

Predmet (priamy/nepriamy)

Kamarát mu prezradil správny výsledok.

Predmet

Teória veľkého tresku

Sheldon sa prirovnáva k otrokovi.

PodmetPrísudokPredmet

Vybrané slová po R

Sklamanie pri prameni

Prameň Kor   tnice je kr   štáľovo čistý. Obraz sa v ňom odráža ako r   dze zlato. Skoro ráno sa z neho chodí napiť plachý r   s ostrovid. Niekedy si na raňajky uloví i chutnú r   bičku. Len čo však v okolí zar   nčia kľúče od auta, r   chlosťou blesku uháňa späť do lesa. Často sem pr   chádzajú rodiny s deťmi, prejdú sa popri kor   te rieky. Keď sú už tur   sti unavení, objednajú si v kolibe br   ndzové halušky. Rodičia si dopĺňajú energiu kávou s poriadnou dávkou kr   štálového cukru. Dnes sa však pri rieke ozýva neobvyklý kr   k. To si malá Er   ka myslela, že v Kor   tnici uvidí plávať živé kor   tnačky.

Slovné druhy: mix

Červená čiapočka kráčala po cestičke .

Podstatné menoSlovesoPredložkaPrídavné meno

Vybrané slová po V

Rodinná dovolenka

Odkedy v   lku pána a panej V   sokých v   kradli zlodeji, čakali rodinný rozpočet v   znamné zmeny. Na dovolenku sa nepôjde na v   túžené karibské pláže, ale do lesov V   horlatu. Po tejto nov   nke syn V   ktor vo v   re pubertálnych v   kyvov otcovi v   datne v   nadal. Aj dcéra Lív   nka v   strájala a dokonca v   plazila na rodičov jazyk. V   let sa však nakoniec v   daril. V   ktor v rieke uv   del v   dru a objektívom fotoaparátu ulov   l i kuv   ka či vzácneho v   ra skalného. V noci v diaľke počuli v   ť vlka. Mamička dcéru naučila v   ť vence z kvetín. Keď sa potom hrali na lesné v   ly, v   skala Lívia od nadšenia. Obrázky z v   letu teraz hrdo v   sia na chladničke u V   sokých.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia