Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuto

46:02

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po Z

Výzva

Jakub včera vyz   val Kaz   míra na preteky. Ich dupanie sa oz   valo na metre ďaleko. Je z   ma a v z   mných mesiacoch sa behá ťažšie. Kaz   mír bol taký unavený, že vyplaz   l jaz   k a zastavil sa. Jakub tým z   skal náskok. Tento náskok nebol miz   vý, pretože Kaz   mír oddychoval takmer desať sekúnd. Vyzeralo to tak, že si pokaz   l šancu na výhru. Kaz   mír však nabral toľko síl, že sa rozbehol a jednoducho zmizol vo vetre. Jakuba počkal v cieli. Ohromený Jakub ho dodnes prez   va Vietor.

Vybrané slová po M

m_tus

íý

Vybrané slová po B

Bubeník

B   strík si rád dob   ja baterky hrou na b   cie. Ob   čajne hráva vo svojom ob   dlí na B   strickej ulici. Náb   tok v ob   vačke sa otriasa. V rytme búrlivého b   tia poskakuje i B   stríkova ofina farby ob   lia. Zem duní, akob   po nej bežalo stádo b   zónov. Až keď odb   je desať hodín, uloží B   strík b   cie paličky do krab   ce. Na upokojenie si pred spaním dá Prib   náčika a vypije šálku b   linkového čaju. Len mamička bezradne spína rukami: „Keb   si tak bol radšej vybral gitaru!“

Vybrané slová po S

Príroda

Je jeseň a pred nami je veľa s   chravých dní. V niektorých lesoch je možné počuť aj s   kot hadov a spev s   koriek. S rodičmi sme minulý rok spozorovali aj s   vú s   sliu rodinku. Stačí vedieť rozoznávať s   gnály lesa a stať sa jeho súčasťou. S rodičmi veľa cestujeme. Minulý rok sme boli na S   bíri a s   lvestrovský ohňostroj sme sledovali zo s   dliska na S   cílii. Tak ako ľudské telo, aj príroda je dokonalý systém. V lete prežije tie najhorúcejšie dni a v zime odoláva s   lnému chladu.

Vybrané slová po P

Les

P   lčík P   šta, ktorý ešte donedávna p   lil starobylý les na Sp   ši a nechával za sebou iba p   liny, na svoju prácu odrazu nebol p   šný. „Kam sa podejú všetky tie p   nky, p   skory a ostatné
tvory, keď ľudia les úplne sp   lia?“ op   tal sa P   šta sám seba. Ak budú mať šťastie, p   chnú ich do ZOO ako op   ce a p   tóny, ktoré prišli o svoj prales. P   šta sa zrazu cítil ako p   tliak, ktorý kuje p   kle a na osude lesa pod Sp   šským hradom mu vôbec nezáleží. Pri tej predstave sa až zap   ril od hanby. Na ďalší deň si radšej doniesol deku, p   rohy a p   ntu p   va a spravil si v lese p   knik. Nebol to síce žiadny prep   ch, ale za pohľad na zvieratká hrajúce sa v p   re a pop   navom brečtane to stálo. Príroda je to, čím by sme sa mali p   šiť a tí, čo ju kvôli dop   tu nenávratne ničia, by mali p   kať.

vyrob_ť
b_kovec
b_cykel
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať