Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

1:38

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po B

Pán Crusoe

Rob   nson prib   jal klince vo svojom ob   dlí a v duchu si rob   l b   lanciu posledného roka. Odkedy začal okrem pestovania b   lín chovať dob   tok, jeho živob   tie sa výrazne zlepšilo. Obľúb   l si hlavne b   čie žľazy, b   volie mlieko a pečené kob   lky. Nerád zab   ja, ale nab   tá puška a silné b   cepsy sú pre prežitie nevyhnutné. Na pustom ostrove i tak nie je veľký blahob   t: kde sú tie časy, keď sa bezstarostne preháňal na b   cykli a obedoval v čínskom b   stre? Jedinými spoluob   vateľmi sú tu starob   lé stromy a divoké b   linožravce. Vedel b   sa ešte do ob   čajného uponáhľaného sveta vrátiť?

Vybrané slová po R

Párty

V našom r   bníku plávajú najr   chlejšie r   by, aké som kedy videla. Bola som taká zvedavá, že som si namočila r   fle do vody. Kor   to r   bníka bolo pomerne plytké. Nechcela som príliš r   skovať a zostala som pri brehu. Keď som prišla domov, mama začínala var   ť obed. Br   ndzové halušky rozvoniavali po celej našej ulici. R   chlo som si dala sušiť r   fle a pr   pravila som si oblečenie na večernú párty. Do vody som namočila r   žu – chceme si spraviť zeleninové r   zoto. S mamou sme sa naobedovali a pustili sa do pr   pravy večere. Párty sa podar   la. Všetci sa zabávali a tancovali v r   tme letnej hudby. R   tmus dokonale cítil aj náš r   šavý kocúr R   ško, ktorý tancoval spolu s hosťami.

Vybrané slová po P

Môj deň

Práve som sa zobudila. Vypila som liter citrónovej vody – p   tný režim poctivo dodržiavam. V p   žame som prešla okolo p   vonky na mojom stole. Potom som z p   vnice priniesla zopár zemiakov. Na obed si spravím p   ré so zeleninou. Poobede pôjdem zo záhrady vytrhať p   r. Do vrecka si z kuchyne vezmem aj zopár chutných p   škót. Kvety v záhrade sa p   šia množstvom pestrých farieb. Večer som chcela dokončiť rozpísané poznámky z marketingu o ponuke a dop   te. Keď som už prestávala vidieť p   smenká, ktoré sa mi rozmazávali, prezliekla som sa do p   žama a ľahla si do postele. Túto noc som mala sny o p   tliakoch a p   rátoch žijúcich na prep   chových lodiach. Sen ma nevyviedol z rovnováhy, pretože som sa hneď ráno upokojila kúskom horkej čokolády a p   stáciami. Ďalší pekný deň sa mohol začať.

Spisovné alebo nespisovné?

Bolo jej osem rokov.

nespisovnéspisovné

Vybrané slová po M

Každý má iné prednosti

M   ško bol m   lý chlapec, ktorý m   loval šport a bol tým najrýchlejším bežcom v triede. Ibaže na hodinách slovenčiny často písal rýchlejšie ako rozm   šľal a dopúšťal sa tak mnohých m   lok. Našťastie sedel v lavici s Dom   nikom, ktorý mal na diktáty šiesty zm   sel. Keď videl M   škov om   l, nenápadne m   kol plecom. Vtom sa ozvala pani učiteľka: „Chlapci, čo sa tam hm   rite?“ M   ško bol z toho celý zmätený, a tak pre istotu vyzm   zíkoval všetky i a y. V duchu si povedal: „Veď si to pani učiteľka dom   slí!“

vyb_ť si hnev
b_vol
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.