Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

20:44

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Delenie slov na slabiky

novinky

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Slovné druhy: mix

Červená čiapočka išla za babičkou.

Podstatné menoSlovesoPredložkaSpojkaPrídavné meno

Vybrané slová: mix

skr_ť

yi

Určovanie podstatných mien

Nerob z komára somára .

Podstatné meno

Spodobovanie: mix

Zase bude na obed m_so?

äe

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Odvážni moreplavci

Posá   ky lodí slávnych moreplavcov, objavujúcich nepre   kúmané územia, čakali na ich ceste mnohé ú   kalia. Od chvíle keď opustili známy bre   , kým nedorazili na vysnívanú exotickú plá   , to niekedy trvalo a   niekoľko mesiacov. Ohrozoval ich silný morský prú   , veľké vlny a pru   ký vietor, ktorý mohol ro   trhať ich plachty. Aby sa ťa   ká loď neprevrhla a ne   tratila sa, museli   šetci námorníci spolupracovať a ťahať za jeden povra   . Ak by nedokázali pracovať ako jeden mu   , namiesto na ju   by sa mohli otočiť na výcho   a do ro   právkovej krajiny by ni   dy nedorazili. Moreplavci dobre poznali prírodu, a preto podľa   tákov na oblohe vedeli určiť, ako ďaleko je pevnina. Vedeli toti   , ktorý dru   od nej nikdy nelieta ďaleko. Pri brehu sa však nebe   pečenstvá nekončili. Tam, kde hĺ   ka vody nie je taká veľká, sú ostré útesy, na ktorých sa môže tru   lode zaseknúť.   námorníkov by sa tak stali   troskotanci. Tých, ktorí sa vrátili domov   šak dnes poznáme ako objaviteľov, ktorých príbe   pomohol ro   šíriť vedomosti ľudstva o zemepise.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia