Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

1:08:07

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Teória veľkého tresku

Sheldon vysoké IQ.

PodmetPrísudokPredmetPrívlastok zhodný

Teória veľkého tresku

slab_ záujem

íý

Vybrané slová po Z

Duchovia prehovorili

Zatiaľ čo pani Zora vz   vala duchov, ležal pán Žigmund v posteli z poz   nkovaného kovu. Miestnosťou sa pravidelne oz   valo jeho z   vanie, ale kvôli Zorinmu vz   vaniu nemohol zaspať. Jeho žena vyz   vavo pozerala do steny a snažila sa akýmsi cudzím jaz   kom z   skať nadprirodzené bytosti na svoju stranu. Žigmund sa rozhodol, trochu z   štne, využiť svoje bruchovravecké schopnosti. „Rozopni si z   ps, vezmi si pyžamo a pod az   mutom 60 stupňov zamier rovno do postele,“ ozvalo sa náhle hlbokým hlasom. Zora z toho mala z   momriavky na celom tele. Bystro pokyny splnila, privinula sa k svojmu mužovi a pred tým, ako zaspala, mu poďakovala, že dnes to vz   vanie svojím chrápaním konečne raz nepokaz   l. Duchovia k nej prvýkrát prehovorili.

Vybrané slová po Z

b_linkár

iy

Vybrané slová po M

Za plotom Strednej

Za plotom Strednej priem   selnej školy v M   jave žije M   šiak Kam   l. Aj keď je veľm   m   lý a obľúbený medzi svojimi m   šími kamarátmi, nie je neom   lný. Jedného dňa, keď sa um   val v kaluži na školskom dvore, ho z rebríka zbadala školníčka M   rka, ktorá práve natierala kom   n. Keď Kam   l videl, že sa naňho M   rka rúti m   ľovými krokmi, v okam   hu bol v pom   kove. Jeho orientačný zm   sel zlyhal a začal sa bezmocne hm   riť. Školníčka sa však, našťastie pre m   šiaka, pošm   kla na mokrej tráve, čo mu zachránilo život. V poslednej m   núte, keď si už myslel že to nezvládne, sa okolo neho m   hla m   ška M   ška a pomohla mu prešm   knúť sa popod plot do bezpečia. M   sia „m   šia záchrana“ bola splnená.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Metla

Keď prešiel princ Karas so svojím hovoriacim capom okolo chalúpky na vysokej stračej nôžke, vyletela z komína čarodejnica na lietajúcej metle a začala na nich zhora hádzať ropuchy.

„Au,“ zvolal princ, „tadiaľto asi, milý Pedro, neprejdeme!“

Pretože ich ropuchy triafali do hlavy, vrátili sa naši dobrodruhovia, čo ježibabu upokojilo. Lenže jediná cesta k princeznej viedla práve okolo chalúpky na stračej nôžke. Keď to Karas s Pedrom skúsili na druhý deň, znovu dostali niekoľko rán, tentokrát zhnitými mrkvami. Cap Pedro mal ale za ušami! Požičal si od princa niekoľko zlatých a kúpil v meste päťdesiat metiel. Karas potom v noci potajomky umiestnil všetky metly do predsiene ježibabinej chalúpky. Keď potom princ s capom prešli okolo stračej nôžky, z komína nikto nevyletel.

Počuli len: „Krucinál, toto nie je moja metla! Ani toto nie! Ja vám ukážem!“

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia