Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online

Dnes zvládnuté

52:40

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po V

Rodinná dovolenka

Odkedy v   lku pána a panej V   sokých v   kradli zlodeji, čakali rodinný rozpočet v   znamné zmeny. Na dovolenku sa nepôjde na v   túžené karibské pláže, ale do lesov V   horlatu. Po tejto nov   nke syn V   ktor vo v   re pubertálnych výk   vov otcovi v   datne v   nadal. Aj dcéra Lív   nka v   strájala a v   plazila na rodičov jazyk. V   let sa však nakoniec v   daril. V   ktor v rieke uv   del v   dru a do objektívu fotoaparátu ulov   l i kuv   ka či vzácneho v   ra skalného. V noci v diaľke počuli v   ť vlka. Mamička dcéru naučila v   ť vence z kvetín. Keď sa potom hrali na lesné v   ly, v   skala Lívia od nadšenia. Obrázky z v   letu teraz hrdo v   sia na chladničke u V   sokých.

Vybrané slová po B

Bohatá fantázia

Spolu s mojou rodinou b   vame na dedine, kúsok od zrúcaniny b   valého hradu. Často rozmýšľam, ako to tu kedysi vyzeralo. Možno že tam, kde máme teraz záhradu sa b   li rytieri, ktorí sa snažili hrad dob   ť s tými, ktorí ho bránili. Chcel b   som sa dozvedieť, ako sa táto b   tka skončila. Zvíťazili dob   vatelia, alebo ich obrancovia dokázali odb   ť? Okrem zaujímavej histórie má však naša dedina aj iné výhody. Je tu veľa lesov a lúk, kde sa dá jazdiť na b   cykli, a mnoho polí, na ktorých sa dá v ob   lí hrať schovávačka. Treba si síce dávať pozor na stáda kráv a b   kov, ale život v prírode si obľúb   každý.

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

chrabr_ rytieri

íý

Harry Potter

George podal Ronovi vlásenku.

PodmetPrísudokPredmet

Vybrané slová po B

Pán Crusoe

Rob   nson prib   jal klince vo svojom ob   dlí a v duchu si rob   l b   lanciu posledného roka. Odkedy začal okrem pestovania b   lín chovať dob   tok, jeho živob   tie sa výrazne zlepšilo. Obľúb   l si hlavne b   čie žľazy, b   volie mlieko a pečené kob   lky. Nerád zab   ja, ale nab   tá puška a silné b   cepsy sú pre prežitie nevyhnutné. Na pustom ostrove i tak nie je veľký blahob   t: kde sú tie časy, keď sa bezstarostne preháňal na b   cykli a obedoval v čínskom b   stre? Jedinými spoluob   vateľmi sú tu starob   lé stromy a divoké b   linožravce. Vedel b   sa ešte do ob   čajného uponáhľaného sveta vrátiť?

Vybrané slová po M

Každý má iné prednosti

M   ško bol m   lý chlapec, ktorý m   loval šport a bol tým najrýchlejším bežcom v triede. Ibaže na hodinách slovenčiny často písal rýchlejšie ako rozm   šľal a dopúšťal sa tak mnohých m   lok. Našťastie sedel v lavici s Dom   nikom, ktorý mal na diktáty šiesty zm   sel. Keď videl M   škov om   l, nenápadne m   kol plecom. Vtom sa ozvala pani učiteľka: „Chlapci, čo sa tam hm   rite?“ M   ško bol z toho celý zmätený, a tak pre istotu vyzm   zíkoval všetky i a y. V duchu si povedal: „Veď si to pani učiteľka dom   slí!“

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia