Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

39:53

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Slovné druhy: mix

Trhala na lúke kvetinky.

SlovesoPodstatné menoPredložkaSpojka

Určovanie podstatných mien

Tenis hrám dva roky .

Podstatné meno

Spisovné alebo nespisovné?

bezobratľovce

spisovnénespisovné

Vybrané slová po Z

Výzva

Jakub včera vyz   val Kaz   míra na preteky. Ich dupanie sa oz   valo na metre ďaleko. Je z   ma a v z   mných mesiacoch sa behá ťažšie. Kaz   mír bol taký unavený, že vyplaz   l jaz   k a zastavil sa. Jakub tým z   skal náskok. Tento náskok nebol miz   vý, pretože Kaz   mír oddychoval takmer desať sekúnd. Vyzeralo to tak, že si pokaz   l šancu na výhru. Kaz   mír však nabral toľko síl, že sa rozbehol ako s vetrom opreteky a jednoducho zmizol v diaľke. Na Jakuba si s vyz   vavým úsmevom na tvári počkal v cieli.

Vybrané slová: mix

r_chlosť blesku

íý

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Zbytočný strach

Rytier Lomibuk vo   si pod hradom zháňal prácu. Dozvedel sa o jaskyni,   ktorej má vraj brlo   zlý drak, ktorý kradne ovce, šľahá ohnivé plamene a má obrovské zuby, ktorými môže prehrý   ť celý du   . Lomibuk si obliekol zbroj a vydal sa do lesa. Musel prejsť ponad pru   ký zrá   . Keby sa pošmykol na kl   kej skale, čakal by ho dlhý pá   do potoka v doline. Po ú   kom chodníčku prišiel až k   chodu do jaskyne,   de mal žiť tajomný pla   . Vošiel dovnútra a zistil, že sa málo obliekol. Slnko tam a   dotera   nesvietilo a bol tam mrá   . Bolo tam pár hú   , no draka ni   de nenašiel. Pozrel sa po   seba a   šetko mu hne   došlo. Okolo nô   sa mu motala salamandra škvrnitá. Nejaký dedinčan sa jej zľakol a namiesto malého čierneho mloka   o žltými škvrnami ju v dedine opísal ako nebe   pečného ohnivého draka. Áno, salamandra môže vyzerať strašidelne a vylučuje slabý je   , pre človeka   šak nie je príliš nebe   pečná a je veľmi vzácna.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia