Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

4:47

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Mestá, časti miest, ulice

Lastovička Linda

Kvety rozkvitali a lastovičky si veselo spievali v   ade   anka   ráľa. Lastovička Linda z   ratislavy mala dnes pred sebou veľa práce. Najskôr musí doručiť list do   etržalky. O 5 minút letí na   ámestie SNP a o necelých 15 minút na   ámestie   udovíta   túra. „To je ale uponáhľaný deň!“ povedala Linda lapajúc po dychu. Linda sa osviežila dúškom vody a zamierila na   ratislavskú   tanicu. Odtiaľ musela doručiť dva listy do   evínskej   ovej   si a jeden list na   ajnorovo   ábrežie. Keď Linda doručila posledný list, preletela ponad   taré   esto naspäť do   adu   anka   ráľa neďaleko   utobusovej   tanice   lynské   ivy. Tam jej kolegyňa zo   vätého   ura oznámila, že ju zajtra čaká náročná služobná cesta do   ošíc.

Mestá, časti miest, ulice

sl_chať

ýí

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Zbytočný strach

Rytier Lomibuk vo   si pod hradom zháňal prácu. Dozvedel sa o jaskyni,   ktorej má vraj brlo   zlý drak, ktorý kradne ovce, šľahá ohnivé plamene a má obrovské zuby, ktorými môže prehrý   ť celý du   . Lomibuk si obliekol zbroj a vydal sa do lesa. Musel prejsť ponad pru   ký zrá   . Keby sa pošmykol na kl   kej skale, čakal by ho dlhý pá   do potoka v doline. Po ú   kom chodníčku prišiel až k   chodu do jaskyne,   de mal žiť tajomný pla   . Vošiel dovnútra a zistil, že sa málo obliekol. Slnko tam a   dotera   nesvietilo a bol tam mrá   . Bolo tam pár hú   , no draka ni   de nenašiel. Pozrel sa po   seba a   šetko mu hne   došlo. Okolo nô   sa mu motala salamandra škvrnitá. Nejaký dedinčan sa jej zľakol a namiesto malého čierneho mloka   o žltými škvrnami ju v dedine opísal ako nebe   pečného ohnivého draka. Áno, salamandra môže vyzerať strašidelne a vylučuje slabý je   , pre človeka   šak nie je príliš nebe   pečná a je veľmi vzácna.

Vybrané slová po R

Námorník

Str   ko R   chard je r   bár, a tak nám vždy pred Vianocami z r   bníka vyloví toho najkrajšieho kapra. Niekedy sa nám ho podarí presvedčiť, aby sa šiel namiesto r   ľovania hrať na skr   vačku. Teraz je vonku pr   liš veľká zima, preto sa s nami radšej zar   l do per   n a porozprával nám, ako raz na mori zažil hur   kán. Loď v mocných por   voch vetra narážala na ľadové kr   hy a aj inak nebojácne lodné kr   sy sa zar   li hlboko do vriec s r   žou. Kapitán ver   l, že napriek všetkým r   zikám vyviaznu z hur   kánu živí. A tak sa i stalo. Len r   zoto už žiadny z námorných r   bárov nemôže ani cítiť.

Delenie slov na slabiky

predlaktie

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Delenie slov na slabiky

je rozzúrený ako b_k

ýí
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia