Slovenský jazyk: 4. trieda (4. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Vybrané slová: mix

Veľké písmená: Ľudia, skupiny, udalosti

Ľudia, mená

Veľké písmená: Miesta

Geografia, príroda, vesmír

Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Ženský rod

Pomnožné podstatné mená

Genitív alebo akuzatív?

Zdrobneniny

Slovné druhy: Príslovky

Príslovky

Určovanie prísloviek

Slovné druhy: Predložky

Určovanie predložiek

Slovné druhy: Spojky

Určovanie spojok

Slovné druhy: Častice

Určovanie častíc

Slovné druhy: Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Slová a ich význam: Slovná zásoba

České slová

Korektúry textov a časté chyby: Spisovné alebo nespisovné?

Spisovné alebo nespisovné?

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia