Slovné druhy

Podstatné mená
Určovanie podstatných mien
Podstatné mená: pády
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Pocahontas
Prídavné mená: druhy
Určovanie prídavných mien
Zámená
Určovanie zámen
Čo sa deje na Rokforte?
Číslovky
Určovanie čísloviek
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Slovné druhy: mix
Pán prsteňov
Slovné druhy: mix
Harry Potter
Kocúr v čižmách
Klasické a moderné rozprávky

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
Určovanie spoluhlások a samohlások
Určovanie druhov spoluhlások
Delenie slov na slabiky
Určovanie koreňa
Určovanie predpony
Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Teória veľkého tresku
Harry Potter
Winnetou
Kroniky Narnie
Simpsonovci
Rýchle šípy
Predmet (priamy/nepriamy)
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)
Prístavok
Prívlastok zhodný
Doplnok
Stavba viet
Hlavná a vedľajšia veta
Typy vedľajších viet
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia