Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Cvičenie určené na precvičovanie stavby slov a viet a na určovanie slovných druhov. Pomocou farbičiek označujte vybrané slová vo vetách.

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Hláskoslovie

Spoluhlásky a samohlásky
Rozdeľovanie slov

Syntax (skladba) - určovanie

Vetné členy
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Harry Potter
Winnetou
Simpsonovci
Teória veľkého tresku
Kroniky Narnie
Rýchle šípy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Typy vedľajších viet

Tvaroslovie

Slovné druhy
Určovanie podstatných mien
Určovanie prídavných mien
Pocahontas
Určovanie zámen
Čo sa deje na Rokforte?
Slovné druhy: mix
Kocúr v čižmách
Harry Potter
Klasické a moderné rozprávky
Podstatné mená
Podstatné mená: pády  Nový obsah
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat