Čítanie s porozumením

Prečítajte si krátky text a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré testujú porozumenie. Môžete sa začítať do krátkych úryvkov z článkov alebo do niektorého z našich krátkych a vtipných príbehov. Pozor, vybraný text môžete v daný deň riešiť iba jedenkrát .

Srovnání emisí  »
Úlohy
Krystaly

Prehľad

Doktor Nápadvyriešené 0 z 6
Texty o obrázcíchvyriešené 0 z 9
Líška Adelavyriešené 0 z 8
Bájkyvyriešené 0 z 7
Ufon ztracen ve městěvyriešené 0 z 5
Příběhy plné příslovívyriešené 0 z 4
Príbehy z chovateľských potriebvyriešené 0 z 5
České pověstivyriešené 0 z 4
Řecké bájevyriešené 0 z 8
Články, rozhovory, názoryvyriešené 0 z 11
Požírač snůvyriešené 0 z 8
Detektivní příběhy s plánkyvyriešené 0 z 5
Wikipédiavyriešené 0 z 8
Jazykové prostředkyvyriešené 0 z 5
Populárno-náučné textyvyriešené 0 z 8
Články, rozhovory, názory IIvyriešené 0 z 5
Imaginárne slovávyriešené 0 z 8
Karas a Pedrovyriešené 0 z 7
Súhrnná správa IPCC vyriešené 0 z 7

Celkom vyriešené: 0 z 128

Prehľad kryštály

Doktor Nápadzískané 0 z 18
Texty o obrázcíchzískané 0 z 27
Líška Adelazískané 0 z 24
Bájkyzískané 0 z 21
Ufon ztracen ve městězískané 0 z 15
Příběhy plné příslovízískané 0 z 12
Príbehy z chovateľských potriebzískané 0 z 15
České pověstizískané 0 z 12
Řecké bájezískané 0 z 24
Články, rozhovory, názoryzískané 0 z 33
Požírač snůzískané 0 z 24
Detektivní příběhy s plánkyzískané 0 z 15
Wikipédiazískané 0 z 24
Jazykové prostředkyzískané 0 z 15
Populárno-náučné textyzískané 0 z 24
Články, rozhovory, názory IIzískané 0 z 15
Imaginárne slovázískané 0 z 24
Karas a Pedrozískané 0 z 21
Súhrnná správa IPCC získané 0 z 21

Celkom získané: 0 z 384

Doktor Nápad

Doktor Nápad radí různým věcem s jejich problémy. Krátký text a dvě kontrolní otázky.

Texty o obrázcích

Zadání tvoří obrázek a krátký doprovodný text. Dobře čtěte i prohlížejte.

Líška Adela

Bájky

Ufon ztracen ve městě

Ufon se dostal do města a je z toho chudák celý zmatený. Dokážete si udělat jasno v tom, co se kolem něj děje?

Příběhy plné přísloví

Krátké příběhy, ve kterých postavy nešetří příslovími. Dokážete pochopit, co jimi myslí?

Príbehy z chovateľských potrieb

České pověsti

Známé české pověsti, stručně převyprávěné, s otázkami na děj i význam slov.

Řecké báje

Klasické řecké báje, stručně převyprávěné, s ilustracemi.

Články, rozhovory, názory

Požírač snů

Přemýšleli jste někdy o tom, co se vám děje v hlavě, když usnete? Jsou vaše sny v bezpečí? Právě na tyto otázky vám příběh Požírače snů přinese odpověď.

Detektivní příběhy s plánky

Inspektorka Pukavá se vydává na vyšetřování. Prostudujte plán situace a odhalte, co se přesně stalo.

Wikipédia

Jazykové prostředky

Nebojte se cizoslovných názvů a zkuste odhalit různé jazykové prostředky v konkrétních ukázkách. Není to zas tak náročné.

Populárno-náučné texty

Články, rozhovory, názory II

Výběr ze skutečných článků z tisku, náročenější texty.

Imaginárne slová

Karas a Pedro

Súhrnná správa IPCC

Ukážky

Řecké báje

Midasovo zlato

Ve Frygii v Malé Asii vládl král Midas. Byl bohatý a považoval se za velmi chytrého. Nikdo mu to nevyvracel, protože byl král. Jednou přivedli rolníci ke králi opilého starce. Načapali ho v královských vinicích, jak se cpe těmi nejkrásnějšími hrozny. Midas ve starci ale hned poznal Siléna, který vychovával boha Dionýsa, když byl malý, a pak už ho neopustil. Přivítal ho tedy a hostil jej deset dní ve svém paláci. Jedenáctý den sestavil průvod a daroval Silénovi osla, protože věděl, že na něm jezdí nejraději. Pak družina vyrazila do sousední země, kde se tehdy Dionýsos zdržoval. Bůh Dionýsos už Siléna hledal. Když ho potkali, byl potěšen, že se Midas choval k Silénovi tak hezky. „Přej si, co chceš, a já ti to za odměnu splním,“ křikl na Midase. „Chtěl bych, aby se vše, čeho se dotknu, proměnilo ve zlato,“ přál si Midas. Dionýsos jen pokrčil rameny a jeho přání splnil. Midas se šťasten vracel do paláce a pochvaloval si, že nikdo na světě nebude bohatší než on. Hned svou novou schopnost zkoušel. Vše, na co sáhl, se skutečně proměnilo ve zlato: dveře, lžíce, sousto jídla, doušek vína v ústech… Král se vyděsil a hned vyrazil zpátky za Dionýsem, aby mu odpustil a zbavil ho toho utrpení. Dionýsos se slitoval a poradil Midasovi, aby se ponořil do řeky Paktolu a přání ze sebe smyl. Midas to ihned učinil. Od té doby nacházeli lidé v té řece zlatý písek.

Bájky

Líška a lev

Starému levovi sa nechcelo loviť, tak si vymyslel malú lesť. Natiahol sa vo svojej jaskyni a skučal, nariekal, kvílil a stonal, až sa to rozliehalo celým krajom. Keď ho ostatné zvieratá začuli, bolo im ho ľúto a postupne prichádzali na návštevu. Vždy mali pre leva slová útechy, ale nenásytný lev sa na nich vrhal a mal tak bez práce najväčšie hody v živote.

Raz ho začula aj líška. Zastavila sa na prahu jaskyne a ticho načúvala. Lev ju zbadal a hneď ju vítal: „Poď ďalej, milá líška, poď ku mne na návštevu,“ povedal sladkým hlasom.

Líške sa ale jeho úsmev vôbec nepáčil. Zapriala pekný deň, ale ostala vonku.

„No tak poď, som tak sám a je mi smutno. Budeme si rozprávať veselé príbehy,“ snažil sa lichotiť lev.

„Ani mi to nenapadne. Všimla som si, že do jaskyne vedie veľa zvieracích stôp, ktoré ťa prišli potešiť. Von z jaskyne ale žiadne stopy nevedú. Určite by som skončila v tvojich pazúroch ako ostatní,“ odpovedala líška a rýchlo bežala preč.

Wikipédia

Diaľkomerný systém

Diaľkomerný systém je taký, keď sa poloha nejakého objektu určuje zo vzdialeností od bodov so známou polohou. Napr. v krajine môže určiť svoju polohu pomocou mapy a ďalekohľadu, ktorý vie zmerať vzdialenosť od pozorovaného objektu (napr. s pomocou laseru). Ďalekohľadom zmeriame vzdialenosť k dvom oporným objektom, ktoré sú zároveň na mape, a kružidlom na mape nakreslíme okolo každého z týchto dvoch objektov kružnicu so zmeraným polomerom. Naša poloha je v jednom z priesečníkov oboch kružníc (existujú dve riešenia).

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia