Otázky

Toto je klasické cvičenie, v ktorom vyberáte správnu odpoveď z ponúkaných možností. Pripravené zadania preveria najmä znalosti ohľadom významu slov a vzťahov medzi slovami.

Filter podľa ročníka

Slovné druhy

Podstatné mená
Podstatné mená: rod  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory
Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory stredného rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Číslovky
Číslovky: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek

Rozbor viet, stavba slov

Vetné členy
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Druhy viet

Slová a ich význam

Význam slov
Ľudia a osoby
Charakteristiky osôb
Vlastnosti a popisy ľudí
Rodinní príslušníci
Literatúra
Jazykové a literárne pojmy
Jazykovedné disciplíny
Gramatika: pojmy
Jazykové prostriedky: pojmy
Literárne žánre: pojmy
Sloh: pojmy

Čítanie

Abeceda
Malé a veľké písmená
Veľké písmená na začiatku slov
Malé písmená na začiatku slov
Čítanie slov
Čítanie slov: veľké písmená
Čítanie slov: jednoslabičné slová, veľké písmená
Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená
Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená
Čítanie slov: dlhé slová, veľké písmená
Čítanie slov: malé písmená
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia