Podstatné mená: vzory ženského rodu

BBE
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BBE)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BBE


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Pri podstatných menách ženského rodu nám pri určovaní vzoru pomáha ich zakončenie, prvé dva vzory sú zakončené na samohlásku -a, druhé dva na spoluhlásku. Vzory podstatných mien používame na tvorenie správnych tvarov podstatných mien, ale aj pri rozhodovaní o tom, či bude v koncovke i alebo y.

Vzory podstatných mien ženského rodu

Vzor ŽENA: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na samohlásku -a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska (mama, sestra Hanka, Bratislava, kniha), a v nominatíve množného čísla končia na -y (dobré mamy, sestry, Hanky, knihy). Cudzie slová zakončené na -ea, -oa alebo -ua (idea, aloa, orchidea), majú v datíve a lokáli jednotného čísla variantnú koncovku -i, porovnaj žene ale idei, o žene ale o idei. Je to zároveň jediný vzor pre podstatné mená ženského rodu, v ktorom sa v koncovkách vyskytuje -y, pozri aj tému Koncovky podstatných mien: ženský rod.

Vzor ULICA: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na samohlásku -a, pred ktorou je mäkká spoluhláska, napr.: (krásavica, Grékyňa Maja, Prievidza, mašľa), a v nominatíve množného čísla končia na -e (krásavice, Grékyne, Maje, mašle).

Vzor DLAŇ: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na spoluhlásku (báseň, hvezdáreň, nádej, Slovač), a v nominatíve množného čísla na -e (básne, hvezdárne, nádeje).

Vzor KOSŤ: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončená na spoluhlásku (noc, časť, radosť), a v nominatíve množného čísla na -i (noci, časti, radosti).

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Podstatné mená: vzory ženského rodu Spustiť

Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia