Prejsť na cvičenie:
Rozraďovačka
Prejsť na tému:
Podstatné mená: vzory ženského rodu
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
A4H
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

A4H
viemeto.eu/A4H

viemeto.eu/A4H

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Pri podstatných menách ženského rodu nám pri určovaní vzoru pomáha ich zakončenie, prvé dva vzory sú zakončené na samohlásku -a, druhé dva na spoluhlásku. Vzory podstatných mien používame na tvorenie správnych tvarov podstatných mien, ale aj pri rozhodovaní o tom, či bude v koncovke i alebo y.

Vzory podstatných mien ženského rodu

Vzor ŽENA: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na samohlásku -a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska (mama, sestra Hanka, Bratislava, kniha), a v nominatíve množného čísla končia na -y (dobré mamy, sestry, Hanky, knihy). Cudzie slová zakončené na -ea, -oa alebo -ua (idea, aloa, orchidea), majú v datíve a lokáli jednotného čísla variantnú koncovku -i, porovnaj žene ale idei, o žene ale o idei. Je to zároveň jediný vzor pre podstatné mená ženského rodu, v ktorom sa v koncovkách vyskytuje -y, pozri aj tému Koncovky podstatných mien: ženský rod.

Vzor ULICA: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na samohlásku -a, pred ktorou je mäkká spoluhláska, napr.: (krásavica, Grékyňa Maja, Prievidza, mašľa), a v nominatíve množného čísla končia na -e (krásavice, Grékyne, Maje, mašle).

Vzor DLAŇ: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na spoluhlásku (báseň, hvezdáreň, nádej, Slovač), a v nominatíve množného čísla na -e (básne, hvezdárne, nádeje).

Vzor KOSŤ: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončená na spoluhlásku (noc, časť, radosť), a v nominatíve množného čísla na -i (noci, časti, radosti).

Zatvoriť

Podstatné mená: vzory ženského rodu (stredné)NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia