Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Y/I po spoluhláske L

Vytúžený výlet

Stará mama v obývačke pokojne pal   čkovala ozdobnú dečku, keď sa prirútila jej vnučka L   nda: „Starká, starká, pôjdeme na l   žiarsky!“ Starká, ktorá už bola trochu nedosl   chavá, poprosila vnučku, aby prišla bl   žšie a pomal   jej to zopakovala. L   nda spustila: „Musím ísť všetko pohľadať: l   že, l   žiarky, pal   ce a prilbu. Bývať budeme v kol   be a na izbe budem s dvojčatami a El   škou. Len dúfam, že nám dovolia l   žovať sa aj na najstrmšej zjazdovke!“ Stará mama si spomenula, ako L   nda vlani pred školským výletom ochorela a musela ležať v posteli. Hektol   tre sĺz zmáčali pl   šákov vystavených na jej posteli. Vzl   ky sa nedali utíšiť ani tou najlahodnejšou l   zankou. Tentoraz už si výlet nenechá ujsť: pritúl   la sa k svojmu vernému pl   šovému psovi a s myšlienkou na dobrodružstvo sa nechala ukol   sať do sladkého spánku.

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

Rande naslepo

H   lda sa ch   stala na romantickú večeru. Jej najlepšia kamarátka Brig   ta jej dohodla rande naslepo so svojím kolegom Michalom. Michal bol ch   rurg a intelektuál, zaujímal sa o h   stóriu a vo voľnom čase navštevoval kurz h   poterapie. H   lda bola zo schôdzky v takom nadšení, ba až h   stérii, že celkom stratila hlavu: oblečené mala výstredné g   čové k   mono, jej ovocný parfém voňal ako prezreté k   vi a v k   ne sa celý čas nemiestne ch   chotala. Neskôr si v luxusnej reštaurácii objednala ryžový nák   p s rak   tníkom a zajedla to g   rosom. Navyše, celý večer k   chala z orgovánov, ktoré boli v k   tici od Michala. Ten sa celý čas len k   slo usmieval a čakal, kedy toto príšerné rande skončí. Určite by sa zapísalo do arch   vov nevydarených schôdzok na slepo.

Pisanie I/Y: mix

Skúsenosti sa počítajú

Pan   vrana Em   lia už nie je najmladšia. Jej perie už nie je také tmavé, nelieta tak r   chlo ako mladšie vran   a oč   už jej neslúžia tak, ako ked   si. Nieked   sa dokonca stane, že sa strat   , alebo si pom   li hniezdo. No najnebezpečnejšia je pre ňu budova kn   žnice, na ktorej sú veľké okná. Mus   si dávať pozor, pretože   nak b   mohla naraziť do priehľadného skla a zran   ť sa. Väčšinu času už len sedí na svojom strome a kráka. Aj napriek tomu si pani Emíliu všetky vrany veľm   vážia. Je zo všetk   ch najmúdrejšia a má veľké skúsenost   , takže si k nej všetc   chodia pre cenné rad   . Určite   ch budú brať vážne a budú sa nim   riadiť. Vrany sú veľmi učenl   vé, dokonca sú možno ešte ch   trejšie, ako papagáje.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat