Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my  Nový obsah
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Esemesky o šošovici a žemliach

Dnes v noc   sa mi sníval zvláštny sen. Sedela som na zem   v kuchyn   a držala v ruke mobil. Prišli mi dve esemesk   . V prvej sa písalo niečo o červenej šošovic   a v druhej o tucte chrumkavých žeml   . Vzdala som sa svojej pohodlnej domácej obuv   a ocitla som sa na ulic   . Moje kroky smerovali k osamelej chatrč   , do ktorej sa neodvážili vstúpiť ani tie najodvážnejšie myš   . Takmer som narazila do brán   reštaurácie, ktorá bola vedľa. Z tašk   som vytiahla kľúč, vyhla sa kaluž   a otvorila dvere. Čaro atmosfér   v chatrč   bolo neuveriteľné. Váz   spievali, nádob   na varenie lietali a vreckovk   sa navzájom skladali. Z toľkej radost   som mala slz   v očiach a hrejivý pocit lásk   v srdci. Ráno som vstala a išla na nákup s mojimi obľúbenými farebnými taškam   . Keď som prišla domov a rozohriala olej na panvic   , zistila som, že mi chýba zopár ingredienci   a surovín – žemle, dve balenia mletej paprik   a šošovica. A v tom som si spomenula na dve esemesk   z dnešnej noci   , ktoré sa snažili tejto situáci   predísť.

Mestá, časti miest, ulice

Lastovička Linda

Kvety rozkvitali a lastovičky si veselo spievali v   ade   anka   ráľa. Lastovička Linda z   ratislavy mala dnes pred sebou veľa práce. Najskôr musí doručiť list do   etržalky. O 5 minút letí na   ámestie SNP a o necelých 15 minút na   ámestie   udovíta   túra. „To je ale uponáhľaný deň!“ povedala Linda lapajúc po dychu. Linda sa osviežila dúškom vody a zamierila na   ratislavskú   tanicu. Odtiaľ musela doručiť dva listy do   evínskej   ovej   si a jeden list na   ajnorovo   ábrežie. Keď Linda doručila posledný list, preletela ponad   taré   esto naspäť do   adu   anka   ráľa neďaleko   utobusovej   tanice   lynské   ivy. Tam jej kolegyňa zo   vätého   ura oznámila, že ju zajtra čaká náročná služobná cesta do   ošíc.

Vybrané slová po Z

Zuzka

Zuzka na vyučovaní z   vala od únavy. Z   stila som, že ju kvôli tomu prez   vali Spachtoška. Keď z   va, na rukách s jej objavia z   momriavky. Nezáleží na tom, či je z   ma alebo leto. Zuzka je nadaná na jaz   ky. Spolužiaci ju občas vyzývajú na jaz   kové súboje. Vždy však z   stia, že sa musia viac učiť. Zuzka je jednoducho najlepšia. Niektorí spolužiaci sú zlomyseľní a chcú jej pokaz   ť radosť z víťazstva. Zuzka si to väčšinou nevšíma a srdečne ich poz   va na oslavu narodenín. Neprajní spolužiaci sú zarazení jej prístupom a nechápavo pozvanie príjmu. Na oslave z   stia, že Zuzka je skvelá a múdra kamarátka. Nabudúce sa radšej nebudú oz   vať a predtým ako budú zlomyseľní, uhryznú si do jaz   ka.

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM