Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po S | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

YI Koncovky: mix

Zub múdrosti

„Boľav   zub je síce mal   , ale bôľ spôsobuje obrovsk   ,“ povedal Mirko a priložil si na tvár ľadov   obklad. Bol opuchnut   už siedm   deň a začínal z toho byť viac ako mrzut   . A nielen on. Mirkov   rodičia sa pri pohľade na syna trápili tiež. Boli veľmi starostliv   , a preto sa snažili Mirkovi zabezpečiť zodpovedajúc   lekársku starostlivosť. Snažili sa až tak, že z nich bol doktor úplne zmoren   . „Vytrhli sme mu zub múdrosti, a to vždy bolí,“ hovoril im nesmel   doktor upokojujúc   m tónom, “ uľaví sa mu, až sa rana trochu zhojí.“ Lenže na to sa Mirkovi čakať nechcelo, preto bol na všetkých okolo zl   . To však rozhnevan   mlad   muži bývajú.

Pisanie I/Y: mix

Škola v prírode

V lete naša trieda šla do škol   v pr   rode. Ruch mesta sme vymen   li za pokojné prostredie v horách, kde sme celý t   ždeň bývali. Naše chatk   stáli na úpätí kopca, medz   veľkou lúkou a hlbok   m lesom. Na v   letoch sme spoznali nové strom   , rastliny s pestrofarebnými kvetm   , ale aj rôzne druh   zvierat. Uč   telia nám pripravili zábavné súťaže v lese aj na lúke, za ktoré sme ako tímy dostávali bod   . Večer sme mohli hrať futbal a iné šport   , alebo rôzne spoločenské hr   . Mne sa však najviac páč   lo večerné pozorovanie hviezd. V horách, kde nie sú pouličné lamp   ani budov   , je väčšia tma ako v meste. Hviezd   tam svietia oveľa jasnejšie, takže sme videli všetk   súhvezdia. Rád b   som to zaž   l ešte raz, v   učovanie uprostred prírody ma bavilo oveľa viac, ako v triede.

Vybrané slová po S

Alfréd

Alfréd bol jediný s   r v celej chladničke, ktorý dostal honosný titul s   r. Pôvodne bol s   ce s   rota, blúdil neos   dlenou krajinou a zúfalo s   pel, ale v S   tnianskej s   rárni sa ho ujali a vychovali z neho s   lnú osobnosť. Raz začali v s   rárni hlasno kvíliť s   rény. Nejaký vták, as   s   korka, zobákom ťukol do potrubia a začal sa ozývať s   čivý zvuk. Zo s   fónu unikala tekutina s   tej farby, asi nejaké s   ridlo, srvátka, alebo snáď dokonca s   ra. Alfréd neváhal a so značným ús   lím upchal dieru vlastným telom. S   ndikát šľachticov mu za jeho s   gnifikantný čin a záchranu mnohých s   diel v okolí s   rárne udelil titul. Od tých čias Alfrédovi nikto nepovie inak než sir S   r.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.