Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B   
Vybrané slová po M   
Vybrané slová po P   
Vybrané slová po R   
Vybrané slová po S   
Vybrané slová po V   
Vybrané slová po Z   
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L   
Y/I po spoluhláskach D, T, N   
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G   
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a   
Písanie dvojhlásky ô   
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Spoluhlásky
Písanie ŕ, ĺ
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Vybrané slová po P

Opica v núdzi

Op   čiak Mono skákal po stromoch, a tu zrazu zacítil obľúbené ovocie. Našiel ho na zemi a spravil si malý p   knik. Nevšimol si však, že ovocie bolo iba návnadou. Spadla naňho klietka a p   tliak ho zaniesol do tábora. Mono sa tráp   l celý deň, no s mrežami nič nezmohol. Nechcel po zvyšok života p   kať za nepozornosť. Keď
v noci p   tliak zmizol v dome, využil príležitosť. Zavrešťal a zap   šťal a z lesa sa vynorila skup   na jeho kamarátov. Keď uvideli, že Mono je uväznený v klietke, snažili sa ho oslobodiť. V pytliakovej kôlni našli p   nzetu a ihlu. Zap   chli ich do zámku, a po chvíli snaženia dvierka povolili. Mono bol voľný. Op   ce sa rozhodli dať p   tliackemu podvodníkovi príučku. Keď sa ráno zobudil a uvidel okolo seba op   čích kamarátov, vyskočil a v p   žame s krikom ušiel do džungle. Mono mu nakoniec vzal všetky p   škóty a s kamarátmi zmizol v lese.

Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G

Výlet do hôr

Včera sme boli na túre v Besk   dách. Údolia h   rili farbami a z kopcov sa nám nask   tali nádherné výhľady na životom prek   pujúcu prírodu. Poh   bu sme mali za ten deň viac ako na hodinách g   mnastiky. Celkovo sme totiž prešli viac ako desať k   lometrov. Raz sme poch   bili a vych   lili sme sa z vyznačenej cesty. Nečudo, keď nám ch   bala mapa. Takáto ch   ba sa už nesmie opakovať. Cestou späť sme si rozprávali úsmevné h   storky a hútali nad tým, že o rok navštívime g   gantické H   maláje.

Vybrané slová po Z

Branné cvičenie

Po dlhom vz   vaní Perinbaby, aby už prestala sypať sneh a nechala vládnuť pani Jar, sme konečne odložili z   mné bundy. Park sa oz   va spevom pinky v korunách stromov či z   vaním návštevníkov pod vplyvom jarnej únavy. Pani učiteľka zemepisu Z   ta na brannom cvičení deťom zadala az   mut a vzdialenosť, ktorú majú prejsť. Deti jej za to vymýšľali rôzne prez   vky. Keď však z   stili, že cieľom ich pochodu je zmrzlinový stánok, rýchlo prestali a zamestnali svoje maškrtné jaz   čky studenou pochúťkou. Aj zmrzlinár mal radosť: dnes veru nebude mať malý z   sk.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia