Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie.

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien - ženský rod
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Naposledy riešené

KedyTémaDosiahnutý štít
6. 11. 2019Vybrané slová po Pstredné
30. 10. 2019Vybrané slová po Sstredné
30. 10. 2019Vybrané slová po Rstredné

Nedávno zvládnuté štíty

KedyTémaDosiahnutý štít
6. 11. 2019Vybrané slová po Pstredné
30. 10. 2019Vybrané slová po Rstredné
29. 10. 2019Vybrané slová po Mstredné
13. 10. 2019Vybrané slová po Bstredné

Ukážky

Písanie nn/n

Stretnutie v záhrade

Môj večer   ý program je už jasný. Doma budeme robiť rodi   ú večeru. Je pek   ý slneč   ý deň. Mám viacčlennú rodinu. Teším sa na babičku a dedka. Chvíle strávené v ich blízkosti sú pre mňa veľmi ce   é. Je skvelé, že máme takú priestra   ú záhradu. Niektorí ľudia sú v nej dokonca ako strate   í. Zrejme by sme do záhrady mali zavesiť písom   é upozornenia. Zele   á farba trávy a príjem   ý vánok sa postarajú o atmosféru. Idem pripraviť dreve   é stoličky a ví   u piv   icu pre hostí. Niektorí totiž prídu oveľa skôr. Pravdepodobne sa tiež tak veľmi tešia na naše rodi   é stretnutie.

Koncovky podstatných mien - ženský rod

Deň so starkou

V sobotu ráno som sa so starko   vybrala na trh.
Stark   je najlepšia gazdin   na svete. Keď ma vidí, na jej tvár   sa vždy objaví úsmev. Na ulic   sme zistili, že sme sa na trh vybrali bez tašk   . Rýchlou chôdzo   som sa po ňu vrátila, aby sme mohli ďalej pokračovať v ceste. Na trhu som bola so širokou ponuko   potrav   n spokojná. Z trhu sme odchádzali s čerstvými paprikam   , paradajkam   a uhorkam   . Okrem toho sme kúpili štyri limetk   , desať mrk   , päť brosk   ň, šesť tekv   c a zopár brokol   c. Doma sme sa schladili limonádo   . Na prípravu som použila iba dve limetk   a štyri lístky čerstvej mät   . Potom sme si spravili hrniec paradajkovej polievk   . Po obede nás čakala úprava záhrad   a večer zaslúžený oddych.

Vybrané slová po V

Prednáška

Na včerajšej prednáške nás priv   tal bývalý v   ceprezident policajného zboru. Bol v   soký a z obleku mu v   sela biela nitka. To som však postrehol iba ja. V   skózovú košeľu mu zdobili elegantné gombíky. Jeho v   záž bola chvíľami nečitateľná. Bol chudý ako v   žla a väčšinou aj mrzutý. Mal vo zv   ku prechádzať sa po miestnosti. Preto som si tak pozorne všímal jeho v   raz. Rozprával nám o v   stavách, v   počtoch a najnovších v   skumoch. Taktiež spomenul štatistiky o zvýšenom výskyte kriminality v našom kraji. Je smutné, že je veľa mladých ľudí záv   slých na alkohole. Záv   slosti sa dá zv   čajne predchádzať v   tvorením správnych náv   kov v rodine. Na prednáške som sa dozvedel veľa užitočných tipov. Určite ju navštívim aj budúci rok.

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM