Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po S | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Spisovné alebo nespisovné?

Konečne oddych

Zuzana bola v siedmom nebi. V ruke držala výherný   na luxusnú dovolenku na jednom z gréckych   . Predtým sa ešte s Františkom vybrali na víkend do hôr. Zuzana konečne nemusela riešiť biznis a hlavne odpovedať na rôzne   svojich zákazníkov. Najnovšie totiž ponúkala robotické   na zeleninu a detský   telefón. Navyše už tri mesiace nemohla predať luxusne vyzerajúce   perá, ktoré ale poriadne nepísali   o ne nikto zo zákazníkov nemal záujem. Myšlienky na prácu ale rýchlo zahnala preč, sadla si ku   , nohy si vyložila na   a začala sa tešiť na   dovolenku v Grécku.

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Požičané nohavice

Od Katky som si požičala jedn   nohavice. Niektoré kamarátky si požičiavajú veci rad   , iné nie. Katka mi teda na pohovor požičala jedn   z deviat   ch nohavíc, ktoré má doma. Najprv som si myslela, že mi budú malé. On   boli však dostatočne elastické na to, aby som si ich obliekla. S mamou sme boli rad   , že nemusíme kupovať nové oblečenie. Môj brat a otec boli, samozrejme, rad   tiež. On   sú totiž zástancami nízkeho konzumu. Keď som bola mladšia, príliš som tomu nerozumela. Dnes je to však inak. Viem, že ľudia si zbytočným nakupovaním sam   ničia životné prostredie. Stromy majú rad   veľa vody a nenarastú zo dňa na deň. Aj on   majú svoje hranice. Na druh   deň som Katke nohavice priniesla. Nabudúce jej s mamou rad   požičiame čokoľvek z nášho šatníka.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Keď sa škola pomýli

Mart   n začal so svojím ind   viduálnym štud   jným plánom pred piatimi t   ždňami a spočiatku mu z hod   n n   č neušlo. Kvôli ten   sovým trén   ngom síce nebol na hod   nách v škole fyzicky prítomný, ale všetko učivo mu škola posielala priebežne. Po št   roch t   ždňoch matemat   ky sa ale cítil ako úplný ant   talent. Naopak, úlohy z biológie o ant   lopách a t   groch boli až primit   vne ľahké. Viete si predstaviť, ako sa asi Martin cít   l, keď mu po ôsmich t   ždňoch t   ranskej matemat   ky a primit   vnej biológie prišiel od školy email s ospravedlnením? Omylom mu tot   ž posielali učivá z iných ročníkov. Veru, tomuto by sa vyrovnal aj nejeden prvoaprílový vt   p.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia