Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Vybrané slová po L

Čas skúšok

Dni pl   nuli a Ol   ver sa učil na skúšky. Pri písaní mu už pravidelne tŕpol mal   ček na pravej ruke. Ráno vždy zjedol l   žicu medu a nadýchal sa čerstvého vzduchu pod l   pou v záhrade. Ol   ver sa učil o pel   kánoch, l   kožrútoch a l   škach. Navštevuje bil   ngválnu školu. To znamená, že sa učí dvojjazyčne. Pri štúdiu sa snaží el   minovať všetky rušivé faktory. L   pne na domácom prostredí a strave. Na obed jedáva čerstvý šalát so zelenými ol   vami. Za najlepšiu del   katesu považuje čerstvé mal   ny. V zime sa chodieva l   žovať a v lete uprednostňuje pomal   beh. Ak bude Ol   ver vo svojom režime pokračovať, určite úspešne ukončí semester.

Vybrané slová po B

Deň remesiel

Včerajšok nebol ob   čajný deň. Ráno som vstal, najedol sa a odišiel z b   tu do školy. Keb   som nešiel na b   cykli, určite by som zase prišiel neskoro. V škole sme sa ale neučili násob   ť ani rozdeľovať slová na slab   ky. Zruční remeselníci nám prišli ukázať, ako pracujú. Bola tam stolárka, sedlár, b   linkár a krajčírka. U každého z nich sme si ich prácu mohli vyskúšať. Pani stolárka mi pomáhala vyrob   ť malú drevenú krab   čku, ktorú som si potom ozdob   l farebnými obrázkami. Sedlár nám ukazoval, ako z kože vyrába sedlá pre kone a kob   ly. U pána, ktorý pracuje s b   linkami som sa dozvedel, ktoré sú liečivé a ako sa sušia. Ja som si ale najviac obľúb   l prišívanie gomb   kov u pani krajčírky. Tiež b   som chcel jedného dňa b   ť taký zručný ako ona.

Rytmické krátenie

Hermiona v politike

Vo svete ľudí sa blížili politické voľby. Hermiona to prežívala príl   š intenzívne: striehla na články v muklovských novinách a neustál   informovala o situáci   Harryho aj Rona. „Tomuto neuveríte: vládn   ce politické strany sa nepriamo snažia zničiť nežiad   cich súperov. Potvrdili to vyhlásenia politikov na poslednej schôdz   vládn   cej strany. Podobných schôdz   bude ešte päť. Viete si predstaviť, čo sa stane, ak vláda nezm   drie a všetko zn   čí?“ rozčuľovala sa Hermiona. „Lenže ja som čítal článok, v ktorom sa tí vaši vládn   ci politici chv   lia prosper   júcim hospodárstvom“ n   mietol Ron. „Túto tvoju n   mietku nemôžem brať vážne!“ reagovala Hermiona. „Pri porovnaní viacerých hospodárst   v z iných krajín sme na tom oveľa horšie! Tí klamár   len striehn   na pracujúci ľud, vôbec si nev   žia jeho dôveru a vymýšľ   jú hlúpe zákony!“ pokračovala Hermiona, v   šiac na seba jedn   zlú správu za druhou. „Musíme sa s tým zmier   ť, Ron. Do volieb o tom ešte budeme počuť aspoň tisíckr   t,“ uzavrel situáciu Harry.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM