Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po S | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B   
Vybrané slová po M   
Vybrané slová po P   
Vybrané slová po R   
Vybrané slová po S   
Vybrané slová po V   
Vybrané slová po Z   
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Písanie v/u

Pastieri oviec

Na salaši vo vysokých horách majú domo   dva psy, Dunčo a Tesák. Obaja majú dôležitú úlohu, pretože sa starajú o o   ce na paši. Tesák je pastiersky pes, čo znamená, že jeho úloho   je ochrániť stádo pred lo   cami, ako sú vlky a medvede, ale odohnať má aj zlodejo   . Nie je to žiadna pada   ka, a len tak niečoho sa nezľakne. Aj keď ho jeho poslanie často stojí vlastnú kr   , nikdy sa nevzdáva. Dunčo je naopak o   čiarsky pes. Je menší a jeho práco   je držanie stáda pokope a zaháňanie oviec najpr   na pašu a potom späť na salaš. Aj keď zodpovednosť oboch pso   je veľká, život v prírode, kde je veľa hlbokých leso   , lúk s kvetmi a vysokých kopco   je pre nich úplne najlepší. Na salaši majú dobrých bačo   , ktorí ich vždy po práci odmenia bra   čovou slaninko   . Psy si totiž veľmi vážia. Sú pre nich nenahraditeľní, pretože bez nich by sa o   ce neubránili a nevrátili domo   .

Príslovky

Gergely má frajerku

László s očami otvorenými   zízal na fotku, ktorá Gergelyovi pred chvíľou vypadla z peňaženky. Na fotke bola staršia pani s úsmevom   , oblečená   ako filmová hviezda a   vyzerala celkom ako Gergelyova starká! Na druhej strane bolo niečo napísané   a   nakreslené veľké srdce. László   dýchal a bolo mu   a zároveň   z toho, že toto má byť frajerka jeho syna! Rozhodol sa, že sa so synom   porozpráva a   mu prehovorí do duše.   sa nadýchol a   to na Gergelya vychŕlil. Ten otca ale   uistil, že ide o výnimočnú swingovú speváčku a jej fotku s osobným venovaním. Lászlóovi bolo zo seba   a   priznal, že zbytočne urobil z komára somára.

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Buchty od mamy

Na narodeniny som od svojej sestry Andre   dostala dve nádherné šálk   káv   . Vždy vie, akou veco   ma poteší. Pozrela som sa na mobil a zistila som, že mám zmeškaný hovor od svojej mam   . O pár minút klopala topánko   na dvere. Andrea sedela na postel   . Bola zabalená v deke od hlav   po päty. Keď som otvorila, zistila som prečo. V krabic   , ktorú držala v rukách, držala bucht   . Mama sršala energio   . Ani som nestihla zareagovať a bola v kuchyn   . Bucht   boli plnené slivkam   , višňam   a marhuľam   . Toľko vôn   pohromade! Dúfam, že jedného dňa budeme aj my so sestro   také skvelé gazdin   . V tejto chvíl   mi však stačí, že rozoznám perie z hus   od peria z kačk   . Z narodeninovej oslav   mi zostalo veľa jedla. So sestro   sme sa zastavili na kus reč   u babk   . Okrem toho som sa rozdelila aj so susedam   a kamarátkam   . Zvyšok som na druhý deň odniesla kolegyn   , ktorá má dve neustále hladné dcér   . Pripomínajú mi moje detstvo s Andreo   .

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia