Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Písanie i/y
    YI Vybrané slová
       Vybrané slová po B
       Vybrané slová po M
       Vybrané slová po P
       Vybrané slová po R
       Vybrané slová po S
       Vybrané slová po V
       Vybrané slová po Z
    YI Tvrdé spoluhlásky
       Y/I po spoluhláske L
       Y/I po spoluhláskach D, T, N
       Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
    YI Koncovky
       Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
       Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
       Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
       Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
       Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Hláskoslovie
    Spodobovanie
       Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
       Písanie ä/e
    Rytmické krátenie
    Zdvojené spoluhlásky
       Odvodené príd. mená (d/dd, k/kk atď.)
Veľké písmená
    Ľudia, skupiny, udalosti
       Ľudia, mená
       Národy, skupiny osôb
       Inštitúcie, organizácie
       Dni, obdobia, udalosti
    Miesta
       Geografia, príroda, vesmír
       Štáty, oblasti
       Mestá, časti miest, ulice
       Budovy, stavby
Typografia
    Bodky a medzery
       Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
       Priama reč
    Spolu alebo oddelene
       Zložené predložky
       Príslovky príčiny, spôsobu, častice
Lexikológia
    Slovná zásoba
       Prevzaté slová
       Časté chyby
       Spisovné alebo nespisovné?

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

zavody-ukazka_zavodu

NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať