Rozbor viet, stavba slov

BCT
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BCT)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BCT


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Rozbor viet, stavba slov
Slovo
Delenie slov na slabiky
Stavba viet
Jednočlenné a dvojčlenné vety
Druhy viet


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Rozbor viet, stavba slov
Vetné členy
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Druhy viet


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Rozbor viet, stavba slov
Vetné členy
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Druhy viet


Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Rozbor viet, stavba slov
Slovo
Určovanie spoluhlások a samohlások
Určovanie druhov spoluhlások
Delenie slov na slabiky
Určovanie koreňa
Určovanie predpony
Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Teória veľkého tresku
Harry Potter
Winnetou
Kroniky Narnie
Simpsonovci
Rýchle šípy
Predmet (priamy/nepriamy)
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)
Prístavok
Prívlastok zhodný
Doplnok
Stavba viet
Hlavná a vedľajšia veta
Typy vedľajších viet
Jednočlenné a dvojčlenné vety
Vedľajšie vety podmetové a predmetové
Vedľajšie vety prísudkové a prívlastkové
Vedľajšie vety príslovkové (miesta, času, príčiny, spôsobu)


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia