Slovenský jazyk: 1. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky zámen

Slovné druhy: Číslovky

Určovanie čísloviek

Slovné druhy: Spojky

Určovanie spojok

Slovné druhy: Častice

Určovanie častíc

Slovné druhy: Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Interpunkcia: Spolu alebo oddelene

Podstatné a prídavné mená

Pomlčka, spojovník, alebo spolu

Slová a ich význam: Slová: bonusy

Slovné hrátky a hádanky

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia