Znejú podobne: Spodobovanie

Písanie predložiek s/z

Znejú podobne: Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Slovné druhy: Číslovky

Číslovky

Určovanie čísloviek

Slovné druhy: Predložky

Určovanie predložiek

Slovné druhy: Častice

Určovanie častíc

Slovné druhy: Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Interpunkcia: Interpunkcia a typografia

Priama reč

Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky

Slová a ich význam: Slová: bonusy

Slovné hrátky a hádanky

Tematické zadania: Tematické zadania: čítanie s porozumením

Tematické zadania: čítanie s porozumením

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia