Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Vybrané slová: mix

Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky

Písanie ä/e/a

Znejú podobne: Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: neživotné

Ženský rod

Stredný rod

Pomnožné podstatné mená

Genitív alebo akuzatív?

Zdrobneniny

Slovné druhy: Príslovky

Príslovky

Určovanie prísloviek

Slovné druhy: Predložky

Určovanie predložiek

Slovné druhy: Častice

Určovanie častíc

Slovné druhy: Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Interpunkcia: Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet

Hlavná a vedľajšia veta

Slová a ich význam: Slovná zásoba

Spisovné alebo nespisovné?

České slová

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia