Slovenský jazyk: 5. trieda (5. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Vybrané slová: mix

Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky zámen

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Koncovky -my, -mi, -ami

Y/I v koncovkách: mix

Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky

Písanie ä/e/a

Znejú podobne: Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: neživotné

Ženský rod

Stredný rod

Pomnožné podstatné mená

Genitív alebo akuzatív?

Zdrobneniny

Slovné druhy: Príslovky

Príslovky

Určovanie prísloviek

Slovné druhy: Predložky

Určovanie predložiek

Slovné druhy: Spojky

Určovanie spojok

Slovné druhy: Častice

Určovanie častíc

Slovné druhy: Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Interpunkcia: Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet

Hlavná a vedľajšia veta

Slová a ich význam: Slovná zásoba

České slová

Korektúry textov a časté chyby: Spisovné alebo nespisovné?

Spisovné alebo nespisovné?

Literatúra: Svetová literatúra

Svetoví autori a ich postavy

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia