Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po B

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po B

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po B

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po B

Strieľačka: ľahké
4

Vybrané slová po B

Krížovky: stredné
0/16

Vybrané slová po M

Vybrané slová po M

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po M

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po M

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po M

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Krížovky: stredné
0/17

Vybrané slová po P

Vybrané slová po P

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po P

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po P

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po P

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po P

Krížovky: stredné
0/10

Vybrané slová po R

Vybrané slová po R

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po R

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po R

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po R

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po R

Krížovky: stredné
0/27

Vybrané slová po S

Vybrané slová po S

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po S

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po S

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Krížovky: stredné
0/10

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po V

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po V

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po V

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Krížovky: stredné
0/10

Vybrané slová po Z

Vybrané slová po Z

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po Z

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Krížovky: stredné
0/7

Vybrané slová: mix

Vybrané slová: mix

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová: mix

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Rozhodovačka: stredné

Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Diktáty online: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Diktáty online: stredné

Koncovky -my, -mi, -ami

Koncovky -my, -mi, -ami

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: ľahké

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: ťažké

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: ťažké

Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky

Písanie ä/e/a

Písanie ä/e/a

Rozhodovačka: ťažké

Znejú podobne: Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Písanie ŕ, ĺ

Diktáty online: stredné

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: rod

Otázky: stredné

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: rod

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: číslo

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: číslo

Otázky: stredné

Podstatné mená: číslo

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: pády

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Otázky: stredné

Podstatné mená: pády

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ľahké

Podstatné mená: vzory

Pexeso: stredné

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ťažké

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Otázky: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Otázky: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Otázky: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Rozraďovačka: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Otázky: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Otázky: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Rozraďovačka: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Rozraďovačka: stredné

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: životné a zvieracie

Vpisovanie: stredné

Mužský rod: neživotné

Mužský rod: neživotné

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Ženský rod

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Vpisovanie: ťažké

Stredný rod

Stredný rod

Vpisovanie: stredné

Pomnožné podstatné mená

Pomnožné podstatné mená

Vpisovanie: stredné

Genitív alebo akuzatív?

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Zdrobneniny

Zdrobneniny

Vpisovanie: ľahké

Zdrobneniny

Vpisovanie: stredné

Zdrobneniny

Vpisovanie: ťažké

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: stredné

Interpunkcia: Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Základné, násobné, radové číslovky

Rozhodovačka: stredné

Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy

Podmet a prísudok

Zo života detí

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Rýchle šípy

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prístavok

Prístavok

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Doplnok

Doplnok

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet

Hlavná a vedľajšia veta

Hlavná a vedľajšia veta

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Rozbor viet, stavba slov: Druhy viet

Druhy viet

Druhy viet

Rozraďovačka: stredné

Druhy viet

Otázky: stredné

Slová a ich význam: Slovná zásoba

Spisovné alebo nespisovné?

Spisovné alebo nespisovné?

Rozhodovačka: ťažké

České slová

České slová

Pexeso: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia