Pexeso

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Slovné druhy

Podstatné mená
Podstatné mená: pády   
Podstatné mená: vzory   
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory
Zámená
Zámená
Číslovky

Slová a ich význam

Vzťahy slov
Zložené slová
Zložené prídavné mená
Synonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Antonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Slovná zásoba
České slová
Frazémy
Príslovia a porekadlá
Prirovnania
Ustálené slovné spojenia
Indície farby
Indície zvieratá
Ustálené spojenia zvieratá
Zdrobneniny s vlastným významom
Význam slov
Ľudia a osoby
Bájne bytosti
Povolania
Predmety a veci
Materiály a ich vlastnosti
Dopravné prostriedky
Nástroje
Veci
Hudba a nástroje, tanec
Literatúra
Slovenskí autori a ich postavy
Svetoví autori a ich postavy
Politika, medicína a veda
Politika, história
Medicína
Veda a technika
Móda, jedlo, spoločnosť
Jedlo
Kuchyňa
Oblečenie
Šport

Čítanie

Abeceda
Malé a veľké písmená
Veľké písmená na začiatku slov
Malé písmená na začiatku slov
Čítanie slov
Čítanie slov: veľké písmená
Čítanie slov: malé písmená
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia