Pexeso

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Filter podľa ročníka

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B  
Zobraziť súhrn témy
Význam vybraných slov
Vybrané slová po M  
Zobraziť súhrn témy
Význam vybraných slov
Vybrané slová po R  
Zobraziť súhrn témy
Význam vybraných slov
Vybrané slová po V  
Zobraziť súhrn témy
Význam vybraných slov
Vybrané slová: mix
Význam vybraných slov

Slovné druhy

Podstatné mená
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Číslovky  
Zobraziť súhrn témy

Slová a ich význam

Vzťahy slov
Zložené slová
Zložené prídavné mená
Synonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Antonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Slovná zásoba
České slová
Frazémy
Príslovia a porekadlá
Prirovnania
Ustálené slovné spojenia
Indície farby
Indície zvieratá
Ustálené spojenia zvieratá
Zdrobneniny s vlastným významom
Význam slov
Ľudia a osoby
Vlastnosti a popisy ľudí
Bájne bytosti
Povolania
Rodinní príslušníci
Predmety a veci
Materiály a ich vlastnosti
Dopravné prostriedky
Nástroje
Veci
Hudba a nástroje, tanec
Literatúra
Jazykové a literárne pojmy
Gramatika: pojmy
Jazykové prostriedky: pojmy
Literárne žánre: pojmy
Sloh: pojmy
Politika, medicína a veda
Politika, história
Medicína
Veda a technika
Móda, jedlo, spoločnosť
Jedlo
Kuchyňa
Oblečenie
Šport

Čítanie

Abeceda
Malé a veľké písmená
Veľké písmená na začiatku slov
Malé písmená na začiatku slov
Čítanie slov
Čítanie slov: veľké písmená
Čítanie slov: jednoslabičné slová, veľké písmená
Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená
Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená
Čítanie slov: dlhé slová, veľké písmená
Čítanie slov: malé písmená

Literatúra

Svetová literatúra
Svetoví autori a ich postavy
Slovenská literatúra
Slovenskí autori a ich postavy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia