Pexeso

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slovné druhy

Podstatné mená
Podstatné mená: pády
Podstatné mená: vzory
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory

Slová a ich význam

Vzťahy slov
Zložené slová  Nový obsah
Synonymá (podstatné mená)
Synonymá (prídavné mená)
Synonymá (slovesá)  Nový obsah
Antonymá (podstatné mená)
Antonymá (prídavné mená)
Antonymá (slovesá)
Frazémy
Príslovia a porekadlá
Prirovnania
Ustálené slovné spojenia
Zdrobneniny s vlastným významom
Význam slov
Predmety a veci  Nový obsah
Ľudia a osoby  Nový obsah
Hudba a nástroje, tanec  Nový obsah
Literatúra  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia