Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom vpisujete do textu slová v správnom tvare.

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Skloňovanie

Skloňovanie podstatných mien
Mužský rod: neživotné
Ženský rod
Mužský rod: životné a zvieracie
Pomnožné podstatné mená
Stredný rod
Matkin, otcov, páví
Stupňovanie prídavných mien
Stupňovanie prísloviek
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat