Tetris

Tetris je pravopisná hra inšpirovaná známou počítačovou hrou. Dostanete pravidelný prídel padajúcich slov, ktoré musíte šikovne radiť do správnych stĺpčekov. Ak uspejete, postúpite do ďalšieho levelu, ktoré je rýchlejší a zákernejší. Kam sa až prebojujete?

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.Tvaroslovie
      Podstatné mená
           Podstatné mená: rody
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pády
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Podstatné mená: vzory mužského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory stredného rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
1
2
3
4
Spustiť
      Slovesá
           Slovesná osoba
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesný čas
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesný spôsob
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesné tvary neurčité Spustiť
      Číslovky
           Číslovky: druhy
1
2
3
4
5
Spustiť
      Zámená
           Zámená: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Príslovky
           Príslovky: druhy Spustiť
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat