Roboti

Vyskúšajte si svoje znalosti v pretekoch s robotmi! Za správnu odpoveď sa posuniete dopredu, za zlú dozadu. Ak dorazíte do cieľa skôr ako roboti, postúpite do ďalšieho kola, v ktorom vás čakajú zákernejšie príklady a rýchlejší roboti. Ak chcete, môžete si dať preteky aj so svojimi kamarátmi.

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.Písanie i/y
      YI Vybrané slová
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po B
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po M
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po P
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po R
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po S
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po V
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Vybrané slová po Z
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      YI Tvrdé spoluhlásky
           Y/I po spoluhláske L
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Y/I po spoluhláskach D, T, N
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      YI Koncovky
           Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
Hláskoslovie
      Spodobovanie
           Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Písanie ä/e
1
2
3
4
5
Spustiť
      Rytmické krátenie
1
2
3
4
Spustiť
      Zdvojené spoluhlásky
           Odvodené príd. mená (d/dd, k/kk atď.)
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
Veľké písmená
      Ľudia, skupiny, udalosti
           Ľudia, mená
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Národy, skupiny osôb
1
2
3
4
Spustiť
           Dni, obdobia, udalosti
1
2
3
4
Spustiť
      Miesta
           Geografia, príroda, vesmír
1
2
3
4
Spustiť
           Štáty, oblasti
1
2
3
4
Spustiť
           Mestá, časti miest, ulice
1
2
3
4
Spustiť
           Budovy, stavby
1
2
3
4
Spustiť
Typografia
      Bodky a medzery
           Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
1
2
3
4
Spustiť
Lexikológia
      Slovná zásoba
           Prevzaté slová
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Časté chyby
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat