Prejsť na cvičenie:
Rozbory
Prejsť na tému:
Zámená: druhy
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
BK6
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

BK6
viemeto.eu/BK6

viemeto.eu/BK6

Zámená: druhy

Zámená (pronominá) označujú:

Osobné zámená (ja, ty, ona…) nahrádzajú pomenovania osôb alebo vecí. Pýtame sa na ne pádovými otázkami, napr.: kto?, čo?, o kom?, koho?, s kým?

Privlastňovacie zámená (náš pes, jeho otec, tvoja sestra…) nahrádzajú privlastňovacie prídavné mená, vyjadrujú vlastníctvo alebo príbuznosť. Pýtame sa na ne otázkami čí?, čia?, čie?

Zvratné zámená (pozeraj sa pred seba) odkazujú na osoby, zvieratá či veci, ktoré sú podmetom vety, alebo privlastňujú podmetu vety (Prišiel so svojím psom).

Ukazovacie zámená (tento deň, onen záujem, takýto postup, tu…) ukazujú alebo odkazujú na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti či okolnosti, odpovedajú na otázky položené opytovacími zámenami (ktorý?tento, kde?tu).

Opytovacie zámená slúžia na kladenie otázok (kto?, čo?, kedy?, aký?…) Patria k nim aj vzťažné zámená, ktorými pripájame vedľajšie vety (Povedz, čo chceš. Viem, kam ideš. Sveter, ktorý pletiem).

Vymedzovacie zámená nielen odkazujú, ale aj ohraničujú osoby, zvieratá, či veci (ten istý deň, každý sused, všetka česť…). Pýtame sa na ne rovnako ako na ukazovacie zámená.

Neurčité zámená na osoby, zvieratá či veci odkazujú tak, že ich len naznačujú (ktosi je za dverami, dakedy prídeme, niektorý deň…). Odvodzujeme ich od opytovacích zámen pridaním predpôn (nie-kto, da-kto) alebo prípon (kto-si, čo-koľvek). Pýtame sa na ne rovnako ako na ukazovacie zámená.

Zatvoriť

Zámená: druhy (ľahké)

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia