Podstatné mená: vzory mužského rodu

BBD
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BBD)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BBD


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Pri podstatných menách mužského rodu nám pri určovaní vzoru pomáha gramatická kategória životnosti, pozri aj tému Podstatné mená: rod. Ak vieme, či je podstatné meno životné alebo neživotné, pozrieme sa na jeho zakončenie. Vzory podstatných mien používame na tvorenie správnych tvarov podstatných mien, ale aj pri rozhodovaní o tom, aké „i“ napísať v koncovke.

Vzory životných podstatných mien mužského rodu

Vzor CHLAP : je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na spoluhlásku (muž, dobrák, otec, brat, kamoš) alebo na samohlásku -o (ujo Jožo, dedko), a v genitíve singuláru končia na samohlásku -a (od muža, od dobráka, od otca, od brata, od kamoša, od uja Joža, od dedka Paľa).

Vzor HRDINA : je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na samohlásku -a (tata, rozhodca, hokejista), a v genitíve singuláru končia na samohlásku -u (od tatu, od rozhodcu, od hokejistu). Rovnako sa skloňujú aj priezviská zakončené na -o, (Thurzo, Krasko), sú u nich však povolené aj dvojtvary podľa vzoru chlap.

Vzory neživotných podstatných mien mužského rodu

Vzor DUB: je určený pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (dom, oblok, stôl), a v nominatíve plurálu na -y (domy, obloky, stoly). Vzor DUB je jediným vzorom pre podstatné mená mužského rodu, v ktorom sa v koncovkách vyskytuje -y, pozri aj tému Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod.

Vzor STROJ: sa používa pre podstatné mená, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na mäkkú spoluhlásku (lakeť, dĺžeň, pomaranč), a v nominatíve plurálu na -e (lakte, dĺžne, pomaranče).

Skloňovanie zvieracích podstatných mien mužského rodu

V jednotnom čísle sa všetky zvieracie podstatné mená, a to bez ohľadu na koncovku, skloňujú podľa vzoru CHLAP, napr. Rex, Dunčo, macko, rys, kocúr, kanárik, vrabec, syseľ, medveď.

V množnom čísle sa podľa vzoru CHLAP skloňujú už iba vlastné mená zvierat a zvieracie podstatné mená na -o, teda Rexovia, Dunčovia, mackovia.

Ostatné zvieracie podstatné mená sa v pluráli skloňujú podľa vzorov pre neživotné podstatné mená. Ak končia na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, tak podľa vzoru DUB (rysy, kocúry, kanáriky), a ak končia na mäkkú spoluhlásku, tak podľa vzoru STROJ (vrabce, sysle, medvede).

Skloňovanie neživotných podstatných mien, ktoré končia na -r, -l

Táto skupina slov často spôsobuje problémy pri skloňovaní aj pri písaní. Zaradiť ich do vzoru možno takto:

  • Ak má slovo zakončené na -r, -l v lokáli jednotného čísla koncovku -e, skloňuje sa podľa vzoru DUB, napr. na teplomere – dva teplomery, v module – vesmírne moduly

  • Ak má slovo zakončené na -r, -l v lokáli jednotného čísla koncovku -i, skloňuje sa podľa vzoru STROJ, napr. v svetri – pletené svetre, na bicykli – nové bicykle

  • Ak má slovo zakončené na -r, -l v lokáli jednotného čísla koncovku -i (ako vzor STROJ), ale v nominatíve plurálu koncovku -y (ako vzor DUB), ide o zmiešané skloňovanie, pri ktorom si treba dávať pozor na pravopis, napr. v hoteli – drahé hotely, po materiáli – odolné materiály, po ateliéri – slnečné ateliéry.

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Podstatné mená: vzory mužského rodu Spustiť

Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia