Podstatné mená: číslo

BBG
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BBG)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BBG


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Gramatická kategória čísla nám slúži na to, aby sme vedeli rozlíšiť množstvo ľudí, vecí, zvierat, javov atď.

Jednotné číslo (singulár) označuje jednu osobu, zviera, či vec (učiteľ, orol, lavica, pravítko), množné číslo (plurál) používame vtedy, keď je osôb, zvierat či vecí viac ako jedna (učitelia, orly, lavice, pravítka). Veľká väčšina podstatných mien pravidelne tvorí tvary jednotného čísla aj množného čísla, označujú sa ako počítateľné podstatné mená.

Niektoré podstatné mená tvary oboch čísel netvoria, sú to:

  1. pomnožné podstatné mená, majú iba tvary množného čísla, hoci označujú jednu vec alebo jav, napr.: vráta, nohavice, šaty, Vianoce, Košariská. Pomnožné podstatné mená sa pri počítaní dajú spojiť iba so skupinovými číslovkami, teda dvoje vrát, troje nohavíc, štvoro šiat…, preto sú spojenia so základnými číslovkami (dve vráta, tri nohavice, štyri šaty) nesprávne.
  2. hromadné podstatné mená, majú iba tvary jednotného čísla, hoci sa nimi označujú skupiny osôb, zvierat alebo vecí, napr.: hmyz, učivo, korešpondencia. Ich množstvo vyjadrujeme spojením s neurčitými číslovkami, málo hmyzu, veľa učiva, množstvo korešpondencie…
  3. látkové podstatné mená, označujú konkrétnu látku alebo materiál a majú iba tvary jednotného čísla, napr.: soľ, piesok, káva, asfalt, striebro. Ak chceme určiť ich množstvo, musíme ich spojiť so slovom, ktoré vyjadrí ich kvantitu: lyžica soli, zrnko piesku, 3 šálky kávy, tona asfaltu, 4 gramy striebra.
  4. nepočítateľné, a preto stále iba v jednotnom čísle, sú aj pravé abstraktá, ktoré označujú deje, vlastnosti či schopnosti a stavy, napr. narodenie, múdrosť, zrak, myslenie, bezmocnosť.
Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia