Zámená: druhy

BBU
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BBU)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BBU


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Zámená (pronominá) označujú:

Osobné zámená (ja, ty, ona…) nahrádzajú pomenovania osôb alebo vecí. Pýtame sa na ne pádovými otázkami, napr.: kto?, čo?, o kom?, koho?, s kým?

Privlastňovacie zámená (náš pes, jeho otec, tvoja sestra…) nahrádzajú privlastňovacie prídavné mená, vyjadrujú vlastníctvo alebo príbuznosť. Pýtame sa na ne otázkami čí?, čia?, čie?

Zvratné zámená (pozeraj sa pred seba) odkazujú na osoby, zvieratá či veci, ktoré sú podmetom vety, alebo privlastňujú podmetu vety (Prišiel so svojím psom).

Ukazovacie zámená (tento deň, onen záujem, takýto postup, tu…) ukazujú alebo odkazujú na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti či okolnosti, odpovedajú na otázky položené opytovacími zámenami (ktorý?tento, kde?tu).

Opytovacie zámená slúžia na kladenie otázok (kto?, čo?, kedy?, aký?…) Patria k nim aj vzťažné zámená, ktorými pripájame vedľajšie vety (Povedz, čo chceš. Viem, kam ideš. Sveter, ktorý pletiem).

Vymedzovacie zámená nielen odkazujú, ale aj ohraničujú osoby, zvieratá, či veci (ten istý deň, každý sused, všetka česť…). Pýtame sa na ne rovnako ako na ukazovacie zámená.

Neurčité zámená na osoby, zvieratá či veci odkazujú tak, že ich len naznačujú (ktosi je za dverami, dakedy prídeme, niektorý deň…). Odvodzujeme ich od opytovacích zámen pridaním predpôn (nie-kto, da-kto) alebo prípon (kto-si, čo-koľvek). Pýtame sa na ne rovnako ako na ukazovacie zámená.

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy


Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Zámená: druhy Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia