Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

3:06:17

Strávený čas

Posledných 7 dní

Ukážky cvičení

Slovné druhy: mix

Prosím, zatvor dvere.

SlovesoPodstatné menoPredložkaČastica

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Harry stráca rozum

Harry a Ron sa pred t   ždňom stretli s Kráľovnou n   mf. Tá Harryho asi zman   pulovala, odvted   ako posadnutý hľadá bájne klad   vo t   tanov. Neustále si čosi pot   chu mrmle a v tvári má d   voký, ctižiadost   vý výraz. „Ostaňme t   chí a držme sa n   zko pri zemi. Nepriatelia nás chcú zast   hnúť nepripravených“, šepkal Harry a ukazoval na chalupy pred nimi. Čarodejn   kom sa totiž naskytol pohľad na osadu miestnych mn   chov a vyrazil im d   ch. Boli to mierumilovní, ost   chaví páni, ktorí sa máloked   st   kali s ostatnými. Ron sa už dávno dovt   pil, že Harry blúzni a cestu do d   vočiny radšej naplánoval v predst   hu. Dúfal, že im mn   si pomôžu a Harry na klad   vo zabudne.

Vybrané slová po B

Deň remesiel

Včerajšok nebol ob   čajný deň. Ráno som vstal, najedol sa a odišiel z b   tu do školy. Keb   som nešiel na b   cykli, určite by som zase prišiel neskoro. V škole sme sa ale neučili násob   ť ani rozdeľovať slová na slab   ky. Zruční remeselníci nám prišli ukázať, ako pracujú. Bola tam stolárka, sedlár, b   linkár a krajčírka. U každého z nich sme si ich prácu mohli vyskúšať. Pani stolárka mi pomáhala vyrob   ť malú drevenú krab   čku, ktorú som si potom ozdob   l farebnými obrázkami. Sedlár nám ukazoval, ako z kože vyrába sedlá pre kone a kob   ly. U pána, ktorý pracuje s b   linkami som sa dozvedel, ktoré sú liečivé a ako sa sušia. Ja som si ale najviac obľúb   l prišívanie gomb   kov u pani krajčírky. Tiež b   som chcel jedného dňa b   ť taký zručný ako ona.

Vybrané slová po B

b_tosť

yi

Podstatné a prídavné mená

_ rozhovor

ducha plnýduchaplný

Vybrané slová po M

vysokohorský priesm_k

iy

Vybrané slová po B

b_tie (existencia)

yi

Čítanie slov: malé písmená

xylofón
sliepka
skrutkovač
autobus

Interpunkčné znamienka

Medzi domáce zvieratá patria psy, mačky, morčatá_

...,...

Písanie predložiek s/z

urobil to _ lásky

zs
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia