Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

3:30

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po M

Každý má iné prednosti

M   ško bol m   lý chlapec, ktorý m   loval šport a bol tým najrýchlejším bežcom v triede. Ibaže na hodinách slovenčiny často písal rýchlejšie ako rozm   šľal a dopúšťal sa tak mnohých m   lok. Našťastie sedel v lavici s Dom   nikom, ktorý mal na diktáty šiesty zm   sel. Keď videl M   škov om   l, nenápadne m   kol plecom. Vtom sa ozvala pani učiteľka: „Chlapci, čo sa tam hm   rite?“ M   ško bol z toho celý zmätený, a tak pre istotu vyzm   zíkoval všetky i a y. V duchu si povedal: „Veď si to pani učiteľka dom   slí!“

Vybrané slová po M

na ostrov_

äe

Vybrané slová po M

Vybrané slová po S

Alfréd

Alfréd bol jediný s   r v celej chladničke, ktorý dostal honosný titul s   r. Pôvodne bol s   ce s   rota, blúdil neos   dlenou krajinou a zúfalo s   pel, ale v S   tnianskej s   rárni sa ho ujali a vychovali z neho s   lnú osobnosť. Raz začali v s   rárni hlasno kvíliť s   rény. Nejaký vták, as   s   korka, zobákom ťukol do potrubia a začal sa ozývať s   čivý zvuk. Zo s   fónu unikala tekutina s   tej farby, asi nejaké s   ridlo, srvátka, alebo snáď dokonca s   ra. Alfréd neváhal a so značným ús   lím upchal dieru vlastným telom. S   ndikát šľachticov mu za jeho s   gnifikantný čin a záchranu mnohých s   diel v okolí s   rárne udelil titul. Od tých čias Alfrédovi nikto nepovie inak než sir S   r.

Vybrané slová po S

ačkoľvek

spisovnénespisovné

Vybrané slová po B

Deň remesiel

Včerajšok nebol ob   čajný deň. Ráno som vstal, najedol sa a odišiel z b   tu do školy. Keb   som nešiel na b   cykli, určite by som zase prišiel neskoro. V škole sme sa ale neučili násob   ť ani rozdeľovať slová na slab   ky. Zruční remeselníci nám prišli ukázať, ako pracujú. Bola tam stolárka, sedlár, b   linkár a krajčírka. U každého z nich sme si ich prácu mohli vyskúšať. Pani stolárka mi pomáhala vyrob   ť malú drevenú krab   čku, ktorú som si potom ozdob   l farebnými obrázkami. Sedlár nám ukazoval, ako z kože vyrába sedlá pre kone a kob   ly. U pána, ktorý pracuje s b   linkami som sa dozvedel, ktoré sú liečivé a ako sa sušia. Ja som si ale najviac obľúb   l prišívanie gomb   kov u pani krajčírky. Tiež b   som chcel jedného dňa b   ť taký zručný ako ona.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia