Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Rytmické krátenie
Zobraziť na celú obrazovku
Zobraziť súhrn témy
AAV
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

AAV
viemeto.eu/AAV

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/AAV

Rytmické krátenie

Rytmické krátenie je jednou z osobitých čŕt slovenčiny. V súlade s týmto pravidlom sa v slovenčine skráti dlhá samohláska v koncovke vtedy, ak už pred ňou v základe slova je dlhá slabika, napr.: ženám <> trávam, pekný <> krásny. Dlhé sú tie slabiky, ktoré obsahujú dlhú samohlásku (á, é, í, ó, ú, ý), dvojhlásku (ia, ie, iu, ô) alebo dlhé slabičné spoluhlásky (ŕ, ĺ). Pravidlo o rytmickom krátení sa neuplatňuje všade, výnimky môžeme vymenovať podľa slovných druhov, pri ktorých sa vyskytujú:

Výnimky pri podstatných menách

 • neskracuje sa prípona v 2. páde množného čísla podstatných mien ženského rodu, napr. spálňa → spální
 • neskracujú sa pádové prípony podstatných mien stredného rodu, vzor VYSVEDČENIE, napr. ústie, (o) ústí, (s) ústím
 • zachováva sa dvojhláska v prípone -iar, -iareň, a to aj po predošlej dlhej slabike, napr. múčiar, triediareň

Výnimky pri prídavných menách

 • neskracujú sa pádové prípony živočíšnych prídavných mien, vzor PÁVÍ, napr. kohútí, kohútia, kohútieho

Výnimky pri zámenách

 • neskracujú sa tvary neurčitých zámen, ktoré sú zložené s časticami nie-, bár-, bárs-, bohvie-, čertvie-, ktovie-, neviem-, napr. niečí, bohviekým

Výnimky pri číslovkách

 • neskracuje sa druhá časť zložených násobných čísloviek, napr. prvýkrát, párkrát

Výnimky pri slovesách

 • dlhá je koncovka 3. osoby množného čísla -ia, napr. chvália
 • neskracuje sa prípona prechodníka -iac, napr. chváliac
 • neskracuje sa prípona príčastia -iaci, napr. chváliaci
 • dlhé sú aj koncovky opakovacích slovies na -ievať, napr. chválievať
 • neskracujú sa osobné koncovky slovies, vzor ROZUMIEŤ, napr. zmúdrieť, zmúdriem, zmúdrieš

Výnimky pri zložených slovách

 • v slovách s predponami ná-, zá-, sú- môže byť nasledujúca slabika dlhá, napr. nádielka, zásielka, súčiastka
Zatvoriť

Rytmické krátenie (ľahké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia