Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Vybrané slová po S
Zobraziť na celú obrazovku
Zobraziť súhrn témy
AAF
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

AAF
viemeto.eu/AAF

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/AAF

Vybrané slová po S

Základné vybrané slová po S a ďalšie od nich odvodené slová:

 • syčať: syčanie, syčivý, sykať, sykot, sykavka, zasyčať
 • sychravý: sychravosť, sychravo
 • sýkorka: sýkorča, sýkorčí
 • syn: synak, synček, synáčik, synovstvo, synovský, synátor, synovec, zlosyn
 • sypať: sypký, sypanie, sypač, sýpka, sypáreň, obsypať, dosypať, odsypať, nasypať, podsypať, presypať, prisypať, rozsypať, vsypať, vysypať, zasypať, zosypať (sa), zásyp, posyp, posýpka, osýpky
 • syr: syrček, syrár, syráreň, syrárenský, syridlo, syrovník
 • syseľ: syslí, zasysliť (si), nasysliť (si)
 • sýty: sýto, sýtosť, dosýtiť, nasýtiť, presýtiť (sa), zasýtiť (sa), nenásytný, nenásytnosť, nenásytník
 • vysychať: presychať, povysychať, zasychať, usychať

Zvlášť treba dávať pozor pri písaní niektorých rovnako alebo podobne znejúcich slov s odlišným významom:

 • syčať (vydávať zvuk, ktorý pripomína s, napríklad para) × sipieť (vydávať zvuk, ktorý pripomína s, napríklad hus)
 • syr (potravina) × sir (titul pre džentlmena)
 • sýto (hlasno, jasne, výrazne) × sito (predmet na presievanie)

Ako si ich zapamätať? Napríklad pomocou básničky:

Bol raz jeden syseľ,
ktorý mal rád kyseľ.
Nasypal si trošku,
do každého rožku
svojich syslích úst.

V jeho sýpke, beda,
chudoba a bieda,
stará hus tam sipí,
nemá rada vtipy,
zjedla by pár hlíst.

Sýkorka sa smeje,
hlísty vraj už neje
radšej si dá, veru,
dneska na večeru
syrček značky “Chrúst”.

Hlásič hlasno hlási:
v kuchyni je asi
veľmi hladný had
syry má tiež rád,
syčí z hadích úst.

V kuchyni však, beda,
stretla hada bieda -
skolili ho osýpky,
vliezol totiž na sypký
prášok z malých hlíst.

Rozosmial sa syseľ,
čo mal tak rád kyseľ:
„Potrápte si myseľ, milé deti,
naučte sa slová všetky
s ypsilonom po S!“

Zatvoriť

Vybrané slová po S (ľahké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia