Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po M | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Interpunkčné znamienka

Malý princ a líška

Jedného dňa sa malý princ stretol s líškou. „Dobrý deň   pozdravila ho líška.   obrý deň, ty si kto?” Líška zamávala chvostom, schovala sa za strom a z bezpečnej vzdialenosti povedala   „Ja som líška. Vari si nikdy nevidel líšku?”   ie, na mojej planéte rastú len baobaby a jedna kvetina   osmutnel malý princ, len čo si spomenul na svoju ružu,   le líšky tam nemám. U mňa je všetko maličké   „Aha, tak to asi nevieš, že som plaché zviera,”   okračovala líška. „Čo znamená plaché?   cel vedieť malý princ.   o znamená, že sa k tebe bojím priblížiť a hovorím k tebe takto z diaľky,” vysvetlila ochotne líška. „Ach, ale ja nie som zlý,” zareagoval malý princ   ňa sa báť nemusíš.” „To by si si ma najskôr musel skrotiť   Malý princ bola zase zmätený. „Skrotiť? Čo znamená skrotiť   pýtal sa líšky. „To znamená, že k tebe budem mať dôveru a nebudem sa ťa báť,”   ačala vysvetľovať líška.   udeme mať medzi sebou citové puto. Zo všetkých líšok budem pre teba len ja tá jediná a ty budeš pre mňa jediný malý princ.”

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Z kuchárskej knihy

Včera som na ulic   našiel dve tašk   naplnené kniham   . V prvej boli knih   o filozofi   . V druhej taške sa nachádzali kuchárske knih   . Jednu z nich som si vzal do ruk   . Kým som sa vrátil do pestrofarebnej bytovk   , v ktorej bývam, musel som prejsť viacerými križovatkam   a ulicam   . Doma som si konečne vybral kamienok z topánk  
a uvoľnil gombíky na košel   . Čakali ma dve hodin  
práce. Najskôr som však otvoril dvierka práčk  
a naplnil ju špinavými vecami. V mojej prác  
je potrebné mať istú dávku disciplín   . Spustenie časomier  
je pre mňa preto zásadné. Na konci pracovnej dob  
som väčšinou hladný. Oči mi padli na kuchársku knihu z dnešnej cest  
mestom. Predbežne som sa preto pozrel do chladničk  
a mrazničk   . Našiel som tam paradajk   , paprik  
a iné druhy zelenin   . V knihe bolo veľa receptov s ryžo   . Na panvic  
som si rozpálil olej. Na cibul  
som podusil zeleninu a ryžu. Pridal som už iba štipku sol  
a kurkum   , a chutné rizoto bolo na svete.

Vybrané slová po L

Na cestách

Pomal   sme sa blížili k L   sabonu. Vonku sa bl   skalo a začínalo pršať. Z toľkého chodenia ma už boleli l   tka. L   nda sa chcela skryť pod l   pu, no Ol   ver ju od toho odhovoril. Keď sme prišli do hotela, dala som si l   žičku medu a zaspala som. Ráno sme pokračovali. Čakali nás strmé l   sé kopce. Poobede sme si dali l   monádu a L   nda si vychutnávala svoju poslednú l   zanku. L   via hlasno vzl   kala, pretože si rozbila koleno. Spozorovala som, že Ol   verove l   ca sú príliš červené, tak sme si spravili prestávku. Dni na cestách pl   nú veľmi pomal   . Občas sa mi zdá, že putovanie má vpl   v aj na naše vzťahy. Na konci cesty sme si vždy bl   žší ako na jej začiatku.

NAPÍŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.