Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Vybrané slová po Z

Branné cvičenie

Po dlhom vz   vaní Perinbaby, aby už prestala sypať sneh a nechala vládnuť pani Jar, sme konečne odložili z   mné bundy. Park sa oz   va spevom pinky v korunách stromov či z   vaním návštevníkov pod vplyvom jarnej únavy. Pani učiteľka zemepisu Z   ta na brannom cvičení deťom zadala az   mut a vzdialenosť, ktorú majú ujsť. Deti jej za to vymýšľali rôzne prez   vky. Keď však z   stili, že cieľom ich pochodu je zmrzlinový stánok, rýchlo prestali a zamestnali svoje maškrtné jaz   čky studenou pochúťkou. Aj zmrzlinár mal radosť: dnes bude mať dobrý z   sk.

Vybrané slová po M

Rozvaha

S M   škou sme sedeli v kaviarni v M   jave. Boli sme na ceste do M   kulova. Na čele mi pristál hm   z. Katka sa m   kla a v m   núte zm   zla. Tomu sa hovorí statočná m   seľ! Dostala sa do pom   kova a utiekla rýchlo ako m   š. M   slieť si, že sa zmení, je om   l, ale ja ju mám rada takú, aká je. Prežili sme spolu veľa m   lých dobrodružstiev. Zachovala som rozvahu, odohnala hm   z a M   ška sa k stolu vrátila s úsmevom za m   lión. Dopili sme kávu, zaplatila som drobnými m   ncami a pokračovali sme ďalej v našej ceste.

Príslovky

Narodeninové prekvapenie

František chcel prekvapiť Zuzanu v predvečer jej narodenín.   si to naplánoval,   sa vytratil z domu a čakal, kým jeho polovička zaspí. S obrovskou kyticou ruží a darčekovým košom sa   vrátil domov.   prešiel cez celý byt a   zastal pred spálňou.   a   napäto načúval pred pootvorenými dverami, ale okrem pokojného manželkinho dýchania nič nepočul. Natešene otvoril dvere a   zvolal: „Zuzanka, prekvapenie!”   ho zalial studený pot - František sa totiž ocitol   svojej mame, ktorá naňho vyvaľovala oči a   zadržala výkrik. „Čo tu robíš?!” zvolali obaja   . Ukázalo sa, že Zuzana počas dňa stratila mobil a musela nečakane odísť na služobku. Nezávisle od toho si Františkova mamička zmyslela, že prekvapí syna svojou návštevou. František mal teda na druhý deň Zuzane čo-to vysvetľovať a   ju presviedčal o svojej nevine na celej situácii. Tá mu horko-ťažko uverila a obom neostávalo iné, než   prečkať niekoľkodňovú návštevu Františkovej milovanej mamičky… a zostať     .

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM