Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Vybrané slová po M

Malí pomocníci

Aj keď m   ľudia si často m   slíme, že hm   z je tu len na to, aby nás otravoval a štípal, veľmi sa m   lime. Rovnako ako aj iné živočíchy, aj hmyz má v prírode svoje miesto a zm   sel. Niektoré jeho druhy sú veľm   dôležité aj pre nás, ľudí. Včely opeľujú rastliny, ktoré by inak nemohli prežiť a všetky by zm   zli. Potom by sme na Zemi neprežili ani m   , ani ostatné živočíchy. Iné druhy hm   zu zase pomáhajú ničiť škodcov, ktoré nám ničia úrodu. Takže keď nabudúce uvidíte, ako sa nejaký hmyz bezmocne m   ká v m   ske s vodou, m   slite na to, že pre nás všetkých má obrovský zm   sel a že bez neho by sme tu neboli. Nem   ľte si ho s nebezpečnými príšerami a snažte sa mu pomôcť.

Pisanie I/Y: mix

Škola v prírode

V lete naša trieda šla do škol   v pr   rode. Ruch mesta sme vymen   li za pokojné prostredie v horách, kde sme celý t   ždeň bývali. Naše chatk   stáli na úpätí kopca, medz   veľkou lúkou a hlbok   m lesom. Na v   letoch sme spoznali nové strom   , rastliny s pestrofarebnými kvetm   , ale aj rôzne druh   zvierat. Uč   telia nám pripravili zábavné súťaže v lese aj na lúke, za ktoré sme ako tímy dostávali bod   . Večer sme mohli hrať futbal a iné šport   , alebo rôzne spoločenské hr   . Mne sa však najviac páč   lo večerné pozorovanie hviezd. V horách, kde nie sú pouličné lamp   ani budov   , je väčšia tma ako v meste. Hviezd   tam svietia oveľa jasnejšie, takže sme videli všetk   súhvezdia. Rád b   som to zaž   l ešte raz, v   učovanie uprostred prírody ma bavilo oveľa viac, ako v triede.

Vybrané slová po V

Životospráva

V   soký alebo nízky tlak je väčšinou len dôsledkom nesprávnej životosprávy. V   živa je pre náš organizmus vždy kľúčová a potvrdzujú to aj nespočetné v   skumy. Ľudia to však nechcú v   dieť a pritom stačí tak málo. Stačí do svojho jedálnička pridať viac v   tamínov, zeleniny a ovocia. Okrem strav   je dôležitý aj pohyb. Stačí namiesto v   ťahu použiť schody alebo si zv   knúť na dennú prechádzku v prírode. Keď má telo dostatok v   tamínov, v   rusy nemajú šancu. Dlhodobé zdravie je najkrajšou v   hrou, akú môže človek mať. Je to pocit v   ťazstva a spokojnosti so sebou.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM