Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my  Nový obsah
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Pracovný tím

Náš tím sa skladá z dvadsiat   ch ľudí. Máme v ňom piat   ch mužov a pätnásť žien. Takmer všetky ženy sú rad   , že tu máme aj mužov. Keby pracovali ženy sam   , pravdepodobne by sa častejšie hádali. Ak by boli sam   muži, pravdepodobne by nemali toľko zábavy. On   sa síce dokážu zabaviť aj sam   , ale ženy medzi sebou privítajú rad   . V našej firme sa ešte nikdy nestalo, že by chceli ženy pracovať sam   . On   si myslia, že zmiešané kolektívy sú najlepšie. Počas obednej prestávky sa však občas rozdeľujú na dva tábory. Tím pätnást   ch žien si v reštaurácii objednáva zeleninový šalát a tím piat   ch mužov zasa vyprážaný syr. Muži z nášho tímu si rad   vychutnávajú nezdravé jedlá. Ženám viac chutí chrumkavý šalát s trom   druhmi syra. Napriek rozdielnym stravovacím návykom sme sa ocitli medzi dvadsiat   m   najúspešnejšími tímami v Európe.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Harry stráca rozum

Harry a Ron sa pred t   ždňom stretli s Kráľovnou n   mf. Tá Harryho asi nejak zman   pulovala a on je odvted   ako posadnutý hľadaním bájneho klad   va t   tanov. Neustále si čosi pot   chu mrmle a v tvári má d   voký, ctižiadost   vý výraz. „Ostaňme pot   chu a držme sa n   zko pri zemi. Nepriatelia nás chcú zast   hnúť nepripravených“, šepkal Harry, ukazujúc na chalupy t   čiace sa pred nimi. Čarodejn   kom sa totiž naskytol d   chberúci pohľad na osadu miestnych mn   chov. Boli to mierumilovní, ost   chaví páni, ktorí sa máloked   st   kali s ostatnými. Ron sa už dávno dovt   pil, že Harry blúzni a cestu do d   vočiny preto naplánoval v predst   hu. Dúfal, že im mn   si pomôžu a Harry na klad   vo zabudne.

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Švárny šuhaj

Adam dostal od otca lístk   na dostih   . Takéto pretek   ho síce nezaujímali, ale kvôli otcov   tam šiel. Navyše sa potom konajú hod   , kde môže oslňovať zástup   dievčat a predvádzať svoje sval   . Medzi ostatnými chalanm   sa, samozrejme, lístkam   vystatoval. Spolužiac   ho nemali radi: bavil sa s nimi ako so sluham   a so svojimi kamošm   po večeroch vymetal bar   a nočné klub   . V skúškovom obdob   radšej behal za dievčatam   a dn   trávil pri obľúbenom seriál   . Keď po príchode na dostih   zistil, že tam žiadne baby nie sú, znechutený odišiel. O svojom potenciál   mal totiž vysokú mienku a nechcel ním mrhať tam, kde nikoho neoslní. Zašil sa radšej doma a pokračoval v pozeran   seriálov. Adamove sebavedomé pocit   asi nemali pevné základ   : ťažko uveriť, že by po takomto nafúkanom šuhajov   pokukovali dav   žien.

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM