Čiarky

Správne písanie čiarok vo vetách nie je jednoduché. Ponúkame cvičenia špeciálne na precvičenie čiarok: do zadanej vety máte doplniť čiarky práve na miesta, kam patria. Ponúkame 600 zadaní roztriedených podľa pravopisných javov a obtiažnosti.

Do zadanej vety dopĺňate čiarky práve na tie miesta, kam patria.


Syntax (skladba) - pravopis

Veta jednoduchá
Čiarky - veta jednoduchá, oslovenia, pozdravy, citoslovcia
Čiarky - veta jednoduchá, viacnásobný vetný člen
Čiarky - veta jednoduchá, prívlastok, prístavok
Čiarky - veta jednoduchá, hodnotiace častice a kontaktové výrazy
Čiarky - veta jednoduchá, vytýčený vetný člen
Súvetie
Čiarky - podraďovacie súvetie
Čiarky - priraďovacie súvetie
Čiarky - kombinácie aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či
Čiarky - spojenia a preto, a teda, a tak, a predsa
Čiarky, písanie pri spájacích výrazoch v jednoduchej vete a v súvetí

Tematické zadania

Tematické zadania: čiarky
Citáty
Príslovia
Pranostiky
Úryvky z kníh
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat