Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Slová a ich význam
Slovná zásoba
Prevzaté slová
Časté chyby
Spisovné alebo nespisovné?


Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Slová a ich význam
Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slová a ich význam
Vzťahy slov
Zložené slová
Zložené prídavné mená
Synonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Antonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Slovná zásoba
České slová
Frazémy
Príslovia a porekadlá
Prirovnania
Ustálené slovné spojenia
Indície farby
Indície zvieratá
Ustálené spojenia zvieratá
Zdrobneniny s vlastným významom
Význam slov
Ľudia a osoby
Bájne bytosti
Povolania
Predmety a veci
Materiály a ich vlastnosti
Dopravné prostriedky
Nástroje
Veci
Hudba a nástroje, tanec
Literatúra
Slovenskí autori a ich postavy
Svetoví autori a ich postavy
Politika, medicína a veda
Politika, história
Medicína
Veda a technika
Móda, jedlo, spoločnosť
Jedlo
Kuchyňa
Oblečenie
Šport


Slovíčka vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Slová a ich význam
Vzťahy slov
Synonymá
Podstatné mená
Prídavné mená a príslovky
Slovesá
Antonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Význam slov
Krátke vety písané veľkými písmenami


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Slová a ich význam
      Slovná zásoba
           Prevzaté slová
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Časté chyby
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť

Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Slová a ich význam
Význam slov
Predmety a veci
Dopravné prostriedky
Nástroje
Veci
Hudba a nástroje, tanec
Móda, jedlo, spoločnosť
Jedlo
Kuchyňa
Oblečenie
Šport


Hádanky

V tomto cvičení si môžete otestovať svoju slovnú zásobu pri riešení hádaniek a slovných hlavolamov (prešmyčky, indície).


Čas, obdobia roka a počasie

Hádanky o počasí a ročných obdobiach. Poznáte ich?

Ovocie a zelenina, rastliny

Klasické veršované hádanky. Pobavia vás?

Zvieratá

Odhalíte, akého živočícha ukrývajú naše veršovačky?

Veci

Predmety z bežného sveta zakliate vo vtipných básničkách

Sviatky

Vianoce a Veľká noc, najkrajšie sviatky roka v hádankách

Moderné hádanky

Variácie na klasické hádanky. Uhádnite veci z modernej doby.

Indície

V úlohe sa vám zobrazí niekoľko slov (indícií). Vašou úlohou je nájsť slovo, ktoré má so všetkými z nich nejakú súvislosť.

Prešmyčky

Preskladajte písmená v správnom poradí a dostanete zmysluplné slovo. Názov zadania napovedá, v akej oblasti máte výsledné slovo hľadať.

Homonymá

Homomorfy

Zvieratá: Ako sa správne volajú?

Slovná hračka, v ktorej sme zamaskovali názvy zvierat a vy ich musíte odhaliť.NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia