Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Slová a ich význam
Slovná zásoba
Prevzaté slová
Časté chyby
Spisovné alebo nespisovné?


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slová a ich význam
Vzťahy slov
Zložené slová
Zložené prídavné mená
Synonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Antonymá
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Slovná zásoba
České slová
Frazémy
Príslovia a porekadlá
Prirovnania
Ustálené slovné spojenia
Indície farby
Indície zvieratá
Ustálené spojenia zvieratá
Zdrobneniny s vlastným významom
Význam slov
Ľudia a osoby
Bájne bytosti
Povolania
Predmety a veci
Materiály a ich vlastnosti
Hudba a nástroje, tanec
Literatúra
Slovenskí autori a ich postavy
Svetoví autori a ich postavy
Politika, medicína a veda
Politika, história
Medicína
Veda a technika
Móda, jedlo, spoločnosť
Šport


Slovíčka vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Slová a ich význam
Vzťahy slov
Synonymá
Prídavné mená a príslovky
Podstatné mená
Slovesá
Antonymá
Prídavné mená
Slovesá


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Slová a ich význam
      Slovná zásoba
           Prevzaté slová
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
           Časté chyby
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia