Rozhodovačka – 6. ročník

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Väčšina zadaní má formu pravopisnej doplňovačky (napr. doplnenie chýbajúceho písmena do slova). Niektoré zadania pokrývajú aj ďalšie javy (napr. stavba slova či viet).

Vybraný ročník: 6. ročník (úzky výber)

Písanie i/y

Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Y/I v koncovkách: mix

Znejú podobne

Rytmické krátenie
Spodobovanie
Písanie predložiek s/z
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky
Spoluhláskové skupiny
Zdvojené spoluhlásky: mix

Interpunkcia

Spolu alebo oddelene
Základné, násobné, radové číslovky

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia