Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/AAC


Stiahnuť QR kód

Vybrané slová po M

Základné vybrané slová po M a ďalšie od nich odvodené slová:

 • my
 • Myjava: Myjavčan, myjavský
 • mykať (sa): myknúť (sa), pomykov, odmykať, vymykať (sa), zamykať, zamykací
 • mýliť (sa, si): pomýliť (sa, si), zmýliť (sa, si), mýlka, mylný, pomýlený, omyl, omylom, neomylný, neomylnosť
 • mys (výbežok pevniny)
 • myseľ: myslieť (si), pomyslieť si, myšlienka, myslený, myšlienkový, mysliteľ, bezmyšlienkovitý, voľnomyšlienkár, voľnomyseľný, mysliteľ, mysliteľský, domyslieť (si), domýšľať (sa, si), nedomyslený, odmyslieť si, premyslieť si, premyslene, premýšľať, popremýšľať, vymyslieť (si), výmyselník, navymýšľať, povymýšľať, úmysel, úmyselný, rozmýšľať, zmýšľať, zmýšľanie, namýšľať si, namyslený, zmyslieť si, zmýšľanie, zmysel, nezmyselný, zmyselný, dobromyseľný, hlbokomyseľný, ľahkomyseľný, jednomyseľný, márrnomyseľný, slobodomyseľný, zlomyselný, zlomyseľník, zlomyseľne
 • myš: myší, myšací, myška, myšička, myšiak, žabomyší
 • mýto: mýtny, mýtnica, mýtnik, Mýto pod Ďumbierom
 • myť: mydlo, mydielko, mydlina, mydliť, namydliť, vymydliť, zmydliť, obmyť, omyť, premyť, vymyť, zmyť, umyť, umývať (sa, si), umývadlo, umývací, umývač, umývačka, umyváreň, umývací, pomyje
 • hmýriť sa: hmýrenie
 • hmyz: hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyziť
 • priemysel: priemyselný, priemyselník, priemyslový, priemyslovka, kovopriemysel, umeleckopriemyselný
 • priesmyk: priesmykový
 • šmyk: šmýkať sa, šmyknúť sa, poškmyknúť sa, protišmykový, šmýkačka, šmykľavý, šmykľavka, prešmyknúť sa, prešmyčka, vyšmyknúť sa, zošmyknúť sa
 • zmysel: zmyslový, zmyselný, nezmysel, nezmyselný, zmyselník, zmysluplný, dvojzmyselný, v zmysle
 • žmýkať: žmýkací, žmýkačka, vyžmýkať

Zvlášť treba dávať pozor pri písaní niektorých rovnako alebo podobne znejúcich slov s odlišným významom:

 • my (všetci) × mi (mne jednému)
 • mys (výbežok pevniny) × miss (krásavica)
 • zamykať (dvere, prudko mykať) × zámik (záhyb na látke)
 • šmyk (pošmyknutie) × šmik (citoslovce strihania)
 • mýlka (omyl, chyba) × Milka (vlastné meno, Emília)

Ako si ich zapamätať? Napríklad pomocou básničky:

My sa veľmi mýlime, keď si myslíme, že myš šmykľavým mydlom umyje hmyz. To skôr mýtnik na mýtnici v priesmyku, chytí z myšky paniku. Tá zahmýri sa, šmyk! Už je z nej v Myjave priemyselník! Že je to nezmysel? No a čo! Veď si aj ty vymysli voľačo.

Zavřít

Vybrané slová po M (ľahké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia