Interpunkcia

A74
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/A74)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/A74


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Interpunkcia
Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč
Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Spolu alebo oddelene
Podstatné a prídavné mená
Základné, násobné, radové číslovky
Príslovky príčiny, spôsobu, častice
Predložky
Pomlčka, spojovník, alebo spolu


Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Interpunkcia
Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Interpunkcia
      Interpunkcia a typografia
           Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
1
2
3
4
Spustiť

Čiarky

Do zadanej vety dopĺňate čiarky práve na tie miesta, kam patria.


Interpunkcia
Čiarky vo vetách
Čiarky v jednoduchej vete
Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia
Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen
Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok
Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy
Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen
Čiarky v súvetí
Čiarky: priraďovacie súvetie
Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či
Čiarky: podraďovacie súvetie
Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa
Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia