Otázky – 9. ročník

Toto je klasické cvičenie, v ktorom vyberáte správnu odpoveď z ponúkaných možností. Pripravené zadania preveria najmä znalosti ohľadom významu slov a vzťahov medzi slovami.

Vybraný ročník: 9. ročník (široký výber)

Slovné druhy

Prídavné mená
Prídavné mená: vzory   
Slovesá
Neurčité slovesné tvary
Príslovky
Určovanie prísloviek

Rozbor viet, stavba slov

Vetné členy
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Slová a ich význam

Význam slov
Ľudia a osoby
Rodinní príslušníci
Literatúra
Jazykové a literárne pojmy
Literárne žánre
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia