Je to príliš ťažké? Skúste najprv tieto cvičenia:

Písanie ä/e/a

Rozhodovačka: 1. úroveň

viemeto.eu/AOA


Stiahnuť QR kód

Písanie ä/e/a

Písanie ä

Samohláska ä sa dnes pri výslovnosti takmer vždy nahrázda samohláskou e. Slov, v ktorých sa samohláska ä píše, nie je veľa a treba sa ich naučiť podobne ako vybrané slová. Pomôže nám, keď budeme vedieť, že:

 • samohláska ä sa môže vyskytnúť iba po perných spoluhláskach b, m, p, v
 • častejšie sa objavuje v koreni slov ako v koncovkách
 • nikdy nestojí na začiatku slova

Slová so samohláskou Ä po písmene B

Samohláska ä sa po spoluhláske b vyskytuje v podstatných menách, ktoré pomenúvajú mláďatá ľudí a zvierat, napr. žriebä, holúbä, bábä, v ich dlhších tvaroch s koncovkou -tko, napr.: žriebätko, holúbätko, bábätko a nájdeme ju aj v prídavnách menách od ich odvodených, napr. žriebäcí, holubäcí.

Slová so samohláskou Ä po písmene M

Samohláska ä sa po spoluhláske m vyskytuje v niekoľkých základných a viacerých od nich odvodených slovách:

 • mäkký: mäkší, mäkčiť, mäkčeň, mäknúť, mäkkosť, mäkušký, mäkunký, mäkučký, obmäkčiť, odmäk
 • mäso : mäsový, mäsko, mäsiar, mäsiarstvo
 • mäta: mätový
 • mädliť: pomädliť si
 • pamäť: pamätný, pamätlivý, pamätať, pamätník, pamätníček, pamätihodnosť, rozpamätať sa, spamätať sa, zapamätať si, naspamäť, spamäti
 • smäd: smädný, smädiť, smädno, vysmädnúť
 • najmä
 • Demänová: demänovský, Demänovčan/ka, Demänovka

Okrem toho ju nájdeme aj v tvaroch slovesa miasť – mätiem, mätieš, mätie, mätieme, mätiete, mätú a v slovách od ich odvodených zmätok, zmätkár, zmätený, pomätenec, pomätený.

Slová so samohláskou Ä po písmene P

Samohláska ä sa po spoluhláske p vyskytuje v niekoľkých základných a viacerých od nich odvodených slovách:

 • päť: päták, pätina, pätoro, päťka aj púpätnásť, päťdesiat, päťsto, päťstoročný, päťuholník, ostopäť, päťminútovka
 • päta: pätný, pätový, pätka, pätiť, opätok, podpätok, úpätie
 • opäť: opätovať, opätovný, späť, spätne, spätný, spätkovať, zaspätkovať, naspäť

Samohláska ä je aj súčasťou zložených slovies na -päť: pripäť, napäť (napätie, napätý), odopäť, späť (spätý), vypäť (vypätý), zapäť (zapätý)…Nájdeme ju aj v podstatných menách, ktoré pomenúvajú mláďatá ľudí a zvierat, napr. chlápä, púpä a v ich dlhších tvaroch s koncovku -tko, napr.: chlápätko, púpätko.

Slová so samohláskou Ä po písmene V

Samohláska ä sa po spoluhláske p vyskytuje v niekoľkých základných a viacerých od nich odvodených slovách:

 • väčší: väčšina, zväčšiť, zväčšenina, zväčša, poväčšine, väčšmi
 • vädnúť: zvädnúť, zvädnutý, povädnutý
 • väz: väzba, väzeň, väznica, väzniť, nadväzovať, obväz, úväzok, uväzovať, záväzok, zaväzovať sa, záväzný, zväz; zväzový, zväzok
 • hovädo: hovädzí, hovädzina
 • nevädza: nevädzový
 • svätý: svätiť, svätec, svätica, vysvätiť, posvätiť, svätyňa, svätokrádež, Svätopluk
 • deväť: devätina, devätoro, devätnásť, deväťdesiat, deväťdňový, deväťmesačný, deväťročný, devätorák
 • odkväcnúť
Zavřít

Písanie ä/e/a (ľahké)

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia