Slovenský jazyk: 6. trieda (6. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Predložky

Určovanie predložiek

Čiarky vo vetách

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Interpunkcia a typografia

Interpunkčné znamienka

Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Vetné členy

Predmet (priamy/nepriamy)

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Prístavok

Slová: bonusy

Slovné hrátky a hádanky

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia