Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Písanie i/y
    Vybrané slová
       Vybrané slová po B
       Vybrané slová po M
       Vybrané slová po P
       Vybrané slová po R
       Vybrané slová po S
       Vybrané slová po V
       Vybrané slová po Z
       Vybrané slová: mix
    Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
       Y/I po spoluhláske L
       Y/I po spoluhláskach D, T, N
       Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
       Y/I po tvrdých a mäkkých spoluhláskach: mix
    Písanie i/y v koncovkách
       Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
       Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
       Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
       Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
       Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
       Y/I v koncovkách: mix
Znejú podobne
    Samohlásky a dvojhlásky
       Písanie ä/e/a
       Písanie dvojhlások ia, ie, iu
       Písanie dvojhlásky ô
    Rytmické krátenie
    Spodobovanie
       Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
       Spodobovanie: mix
    Zdvojené spoluhlásky
       Písanie nn/n
       Zdvojené spoluhlásky
       Spoluhláskové skupiny
       Zdvojené spoluhlásky: mix
Veľké písmená
    Ľudia, skupiny, udalosti
       Ľudia, mená
       Národy, skupiny osôb
       Inštitúcie, organizácie
       Dni, obdobia, udalosti
       Ľudia, skupiny, udalosti: mix
    Miesta
       Geografia, príroda, vesmír
       Štáty, oblasti
       Mestá, časti miest, ulice
       Budovy, stavby
       Miesta: mix
Interpunkcia
    Interpunkcia a typografia
       Interpunkčné znamienka
       Priama reč
       Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
    Spolu alebo oddelene
       Podstatné a prídavné mená
       Základné, násobné, radové číslovky
       Príslovky príčiny, spôsobu, častice
       Predložky
       Pomlčka, spojovník, alebo spolu
Slová a ich význam
    Slovná zásoba
       Prevzaté slová
Korektúry textov a časté chyby
    Časté chyby
    Spisovné alebo nespisovné?
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia