Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuto

5:19

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

rab_n
preb_vať
b_rmovanie
srdce b_je

Vybrané slová po R

Sklamanie pri prameni

Prameň Kor   tnice je kr   štáľovo čistý. Obraz sa v ňom odráža ako r   dze zlato. Skoro ráno sa z neho chodí napiť plachý r   s ostrovid. Niekedy si na raňajky uloví i chutnú r   bičku. Len čo však v okolí zar   nčia kľúče od auta, r   chlosťou blesku uháňa späť do lesa. Často sem pr   chádzajú rodiny s deťmi, prejdú sa popri kor   te rieky. Keď sú už tur   sti unavení, objednajú si v kolibe br   ndzové halušky. Rodičia si dopĺňajú energiu kávou s poriadnou dávkou kr   štálového cukru. Dnes sa však pri r   eke ozýva neobvyklý kr   k. To si malá Er   ka myslela, že v Kor   tnici uvidí plávať živé kor   tnačky.

Vybrané slová po S

Alfréd

Alfréd bol jediný s   r v celej chladničke, ktorý dostal honosný titul s   r. Pôvodne bol s   ce s   rota, blúdil neos   dlenou krajinou a zúfalo s   pel, ale v S   tnianskej s   rárni sa ho ujali a vychovali z neho s   lnú osobnosť. Raz začali v s   rárni hlasno kvíliť s   rény. Nejaký vták, as   s   korka, zobákom ťukol do potrubia a začal sa ozývať s   čivý zvuk. Zo s   fónu unikala tekutina s   tej farby, asi nejaké s   ridlo, srvátka, alebo snáď dokonca s   ra. Alfréd neváhal a so značným ús   lím upchal dieru vlastným telom. S   ndikát šľachticov mu za jeho s   gnifikantný čin a záchranu mnohých s   diel v okolí s   rárne udelil titul. Od tých čias Alfrédovi nikto nepovie inak než sir S   r.

Vybrané slová po P

Môj deň

Práve som sa zobudila. Vypila som liter citrónovej vody – p   tný režim poctivo dodržiavam. V p   žame som prešla okolo p   vonky na mojom stole. Potom som z p   vnice priniesla zopár zemiakov. Na obed si spravím p   ré so zeleninou. Poobede pôjdem zo záhrady vytrhať p   r. Do vrecka si z kuchyne vezmem aj zopár chutných p   škót. Kvety v záhrade sa p   šia množstvom pestrých farieb. Večer som chcela dokončiť rozpísané poznámky z marketingu o ponuke a dop   te. Keď som už prestávala vidieť p   smenká, ktoré sa mi rozmazávali, prezliekla som sa do p   žama a ľahla si do postele. Túto noc som mala sny o p   tliakoch a p   rátoch žijúcich na prep   chových lodiach. Sen ma nevyviedol z rovnováhy, pretože som sa hneď ráno upokojila kúskom horkej čokolády a p   stáciami. Ďalší pekný deň sa mohol začať.

Vybrané slová po B

Nové bývanie

Daniel je novým obyvateľom Treb   šova. Minulý týždeň sa odsťahoval z Považskej B   strice. V Treb   šove bude bývať na okraji mesta. Postavil si neob   čajný domček. Na dvere prib   10l starob   lý obraz, ktorý na jeho b   valého suseda pôsobil nevhodne. Rob   l na ňom dva roky. V ob   vačke má len zopár kusov náb   tku a knihy – nemá rád zb   točnosti. Pri domčeku sa mu rozrastá b   linková záhrada a za pásom ob   lia je vidieť neďalekú zoologickú záhradu. Na okraji sa pasú b   k, b   zón a b   vol. O drevený plot v záhrade sa opiera b   ely b   cykel. Daniel sa zab   val v správnom čase. Konečne je stab   lné teplé počasie a Daniel môže tráviť čas vo svojom novom kráľovstve.

Vybrané slová po Z

Zuzka

Zuzka na vyučovaní z   vala od únavy. Z   stila som, že ju kvôli tomu prez   vali Spachtoška. Keď z   va, na rukách s jej objavia z   momriavky. Nezáleží na tom, či je z   ma alebo leto. Zuzka je nadaná na jaz   ky. Spolužiaci ju občas vyzývajú na jaz   kové súboje. Vždy však z   stia, že sa musia viac učiť. Zuzka je jednoducho najlepšia. Niektorí spolužiaci sú zlomyseľní a chcú jej pokaz   ť radosť z víťazstva. Zuzka si to väčšinou nevšíma a srdečne ich poz   va na oslavu narodenín. Neprajní spolužiaci sú zarazení jej prístupom a nechápavo pozvanie príjmu. Na oslave z   stia, že Zuzka je skvelá a múdra kamarátka. Nabudúce sa radšej nebudú oz   vať a predtým ako budú zlomyseľní, uhryznú si do jaz   ka.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať